Forumet - förklaring på naturkatastrofen

förklaring på naturkatastrofen

188 0 4
jag har tänkt och jag vet nu varför naturen utrotas

om man tänker såhär

jo förr fanns det inte lika många människor

detta beror på att fler själar tvingades existera som lägre stående livsformer (t.ex. djur och växter) då de inte hade tillräckligt god karma för att återfödas som människa

i takt med att fler o fler har lyckats förbättra sin karma har fler o fler fötts som människor och fler och fler djur- och växtarter har minskat i antal eller helt utrotats