Forumet - Försök till ny ideologi: Feliciterism

Försök till ny ideologi: Feliciterism

1362 0 6
Feliciterism (från latin, feliciter, glädje) är en ideologi som bygger på att samhällsklasser är positivt inställda till deras närvarande livsstil.

Förord: Feliciterism har som huvudmål att hela världens befolkning uppnår ett visst ekonomiskt och socialt situation som hindrar konflikter från att uppstå och problem från att eskalera för att det är inget som bygger på utopi till skillnad från dagens stora ideologier socialism och liberalism.

Feliciterism och det sociala systemet: Av biologiska anledningar har familjen förekommit och kommer alltid att göra det. Av samma anledningar är den naturliga familjen känt, det går exempelvis inte att föda barn utan en mamma och pappa vilket innebär i sin tur att naturen identifierar för oss det biologiskt naturliga familjen bestående av mamma, pappa och barn. Ett undantagstillstånd är när familjen saknar en av sina medlemmar som exempelvis har dött eller att någon av föräldrarna har skilt sig. I och med att den naturliga familjens form är känd innebär det att allt frivilligt val att exkludera en medlem av familjen är onaturligt, exempel på det är att ensamstående (som inte varit i förhållande) bör inte få adoptera barn. Homosexualitet är rent biologiskt onaturligt av den kända anledningen att vi har könsorganet för att föröka oss och att allt icke filosofiskt eller religiöst förklaring till meningen med livet brukar vara att föröka sig. Homosexualitet måste dock inte bekämpas i ett feliciteristiskt för att alla medborgare har rätten till individuella val i sådana frågar, det bör dock vara förbjudet för homosexuella att adoptera barn för att barn behöver ett naturligt familjeform bestående av mamma och pappa som inte förekommer i ett homosexuellt familj. Feliciterism uppmuntrar alltså till att familjen består av minst mamma, pappa och barn om inte undantagstillstånd sker (som att någon av föräldrarna dör eller skiljer sig). Det skadar dock inte om man har andra familjemedlemmar som bor tillsammans med mamman, pappan och barn. Det kan vara storfamiljen som är genetiskt släkt med kärnfamiljen, det för att minska risken för konflikter då föräldrarnas föräldrar har oftast god relation med barnbarnen vilket inte skadar i sig rent teoretiskt, undantagstillstånd finns dock alltid.
Feliciterism har en syn på abort som bygger på allas fördel, ett barn bör inte dödas av väldigt kända anledningar, samtidigt som kvinnan kan mycket riktigt ha fått barnet av misstag. Det bästa i sådan situation är att kvinnan föder barnet som får dock leva hos en annan familj, vilket förmodligen blir väldigt positivt för alla partner (barnet som inte dör och kvinnan som fått barnet av misstag men även familjen som har problem med reproduktionssystemet och inte kan få barn).

Feliciterism och det ekonomiska systemet: Feliciterism ser att jämställdhet är väldigt viktigt och att alla oavsett ålder, kön, bakgrund etc. har samma möjlighet till jobb och lön som en annan, om meriter finns för att få vara med i ett visst verksamhet, vi är dock emot kvotering då det är väldigt pragmatiskt för arbetskulturen i ett land och kan vara väldigt negativt för den ekonomiska och sociala utvecklingen på lång sikt.

Ett kapitalistiskt ekonomi med fri marknad kommer aldrig tillåta jorden uppnå välstånd samt att hela befolkningen får ett högt levnadsstandard av den kända anledningen att det ekonomiska systemet som vi har idag (pengar) är större än mängden resurser på jorden. Ett kommunistiskt planekonomi fungerar heller dock, då staten kan mycket riktigt vara korrupt vilket kommer leda till att skattepengar förloras men även att befolkningen kommer inte vara lika produktiv som under förutsättningarna till vinst den kapitalistiska ekonomin och fri marknad erbjuder.
Lösning är att fri marknad kvarstår, dock bör staten lägga höga krav på produktioner och tjänster som ständigt ökas för att marknaden ska ständigt producera det som kunden behöver och inte det som ger störst vinst. Dock bör staten även bedriva en planekonomi inom vissa sektor, bland det är sjukvård, försvar, bebyggelser etc. inom det sistnämnda bör dock inte staten bedriva statliga företagsverksamhet utan ge kostnadsfritt mark till byggföretagen för att bygga enligt stränga krav som staten ställer till, det kommer leda till att miljonprogram inte uppstår samt att byggföretagen inte tar ut långsiktiga vinst för att staten köper bostäderna som byggföretagen bygger och hyr ut/säljer, ett alternativ dock är att staten ger kostnadsfri bostad till medborgare som betalar "bostadsskatt", ungefär som att låna från staten istället från banker vars verksamhet bygger på extrem vinst.

Ett stort problem som uppstår i kommunistiska respektive kapitalistiska systemen är att man är oftast missnöjd med jobbet man har, en städare vill exempelvis aldrig vara städare om han hade fått välja, det beror på att man får ett lågt lön förutom ett dåligt status för yrket. Med tiden kan ett yrke med bra lön få ett gott status, ett sådant yrke är ekonom som var känd för att vara "judiskt jobb", men som vann ett stort status på grund av att det betalas bra. Det bör ske i alla marknader, men hur ska det gå till? redan idag ersätts alla yrken som gjordes av lägsta klassen i samhället bort av robotar, en del yrken som behöver tänkande ersätts dock, dessa yrken bör få helt enkelt mer att göra och få mer betalt för det. I Japan kallar man städaren för miljöingenjör, en miljöingenjör brukar få motsvarande 60000 kronor i lön varje månad, men har dock mycket annat att göra än att städa, för att förbättra miljön. Ett sådant alternativ bör spridas över hela världen, vilket kommer lösa många problem. Det kan göras i många yrken.

Feliciterism och det politiska systemet: Fördelarna med demokrati är att medborgarna har rätt att sätta en diktator som sitter i 4 år, medans icke-demokratiska samhällen tillåter en diktator sitta på livstid. Inom försvarsmakten brukar man använda militära grader och ett system som bygger på att en idiot aldrig ska få bli Överbefälhavare, det sker inte i ett demokratiskt system tyvärr, en idiot som har förtroende av hela befolkningen kan få styra. Problem som kan uppstå med den militära systemet inom det politiska makten är korruption vilket är väldigt normalt i sådant fall. I ett feliciteristiskt stat bör en kombination av demokrati och det hierarkiska systemet uppstå: Det sker genom att man påbörjar karriären som kommunal politiker som har fått röster av kommunens invånare. Lyckas man vissa att man är en produktiv person kommer man att stiga upp inom den kommunala arbetet till den högsta nivån i kommunen, och då man kan ställa till landstingsstyre, vilket man kan göra direkt. Sedan fortsätter det uppåt på det viset till det högsta makten i landet. Det måste dock finnas flera vägar in i politiken som man stiger genom än det kommunala systemet. Direktdemokrati måste dock införas i vissa frågor, vilket inte alls är särskilt svårt då medborgarna har tillstånd till internet idag, och bör teoretiskt kunna logga in för att rösta på det olika frågorna, precis som man betalar faktura i en bank. Det krävs dock erfarna personer när vissa politiska beslut måste tas, och denna erfarenhet saknar vanliga medborgaren vilket motiverar behovet till av politiker. I ett sådant system bör man även kunna ändra på vem man röstar på ständigt, beroende på dess agerande och för att minska korruptionen. Man bör alltså kunna gå in och ersätta det partiet/personen man valt med någon annan om man vill. För att undvika kaos i ett sådant system bör den styrande makten ha en minoritet av rösterna i ett år för att ersättas av den största då, samt att den nästa styrande partiet/personen bör haft en majoritet av rösterna en längre period.

Feliciterism och det försvarspolitiska systemet: Ett land har försvarsmakt för att skydda dess gränser, det är därför väldigt viktigt att ett feliciteristiskt land har ett starkt försvar, vare sig det finns hot eller inte, för att det är helt enkelt en del av det diplomatiska makten (känd som kanonbåtsdiplomati), förutom att försvaret är viktigt för att skydda det politiska systemet i landet. Alla medborgare bör göra värnplikt, kvinnor och män, man väljer dock själv när man gör värnplikt i livet inom en viss period (18-47, militärtjänståldern). Värnplikt bör dock innehålla en del annat som man lär sig förutom det militära verksamheten, för att vara något som man gärna vill ha på CVt, det kommer uppmuntra ungdomar till att göra värnplikt. Alla medborgare är dock inte tillräckligt starka och med rätt fysiska egenskaper för att klara av värnplikt, därför bör det finnas militärt tjänstgöring och civil tjänstgöring för att alla ska kunna delta, även någorlunda skadade eller sjuka. Det är endast personer som är helt sjuka och saknar möjlighet att utföra vare sig militär eller civiltjänstgöring som är undantaget, alla andra som kan utgöra värnplikt och vill inte, straffas inte men förlorar rösträtt, av den enkla anledningen: "vill man inte skydda systemet så ska man inte få vara med i systemet".

Diskussionsunderlag: Jag vill att vi ska diskutera hur positiva respektive negativa dessa idéer är, och era åsikter om det helt enkelt.

Spana också in: