Forumet - Förstår du det här?

Förstår du det här?

6210 0 32

Spana också in:


Identitet:
om du är så jävla smart.  svara dåå din apa!!

dum fråga eftersom tanken är att du ska berätta allt du vet om ämnet snarare än uppge något särskilt. detta gör prestationen svår att bedöma rättvist och standardiserat samt  förutsätter ett specialinriktat självgående intresse man som elev kanske (och då med all rätt) saknar.

språk kan säga ofantligt mycket om en person på många olika nivåer. därför är det omöjligt att svara med värdigheten i behåll utan att frågan på något vis preciseras. tillsvidare är "öh typ allt" det bästa svaret. förmodligen är läraren dock ute efter onödigt tillkrånglade truismer och/eller godtyckligt utvalda, konventionella exempel som det enjoy_the_silence bidrog med ovan.

mpt:hv:

dum fråga eftersom tanken är att du ska berätta allt du vet om ämnet snarare än ge något särskilt. detta gör din prestation svår att bedöma rättvist och standardiserat samt  förutsätter ett intresse man som elev kanske saknar.

språk kan säga ofantligt mycket om en person på många olika nivåer. därför är det omöjligt att svara med värdigheten i behåll utan att frågan på något vis preciseras. tillsvidare är "öh typ allt" det bästa svaret. förmodligen är läraren dock ute efter onödigt tillkrånglade truismer och/eller godtyckligt utvalda, konventionella exempel som det enjoy_the_silence bidrog med ovan.
för en gångs skull är jag på din sida 

mpt:hv: jo, motsats till sant är falskt.
fast det beror ju helt på om en tror att ens åsikt är den enda sanningen och det enda rätta. trots att en själv inte håller med kan en i många fall iaf ha förståelse för varför en annan människa tänker som hen gör. Om det gäller ren fakta kan en lätt peka ut vad som är rätt och fel, men när det handlar om djupare saker än så är det svårare. exempelvis politik. 

shatter:
fast det beror ju helt på om en tror att ens åsikt är den enda sanningen och det enda rätta. trots att en själv inte håller med kan en i många fall iaf ha förståelse för varför en annan människa tänker som hen gör. Om det gäller ren fakta kan en lätt peka ut vad som är rätt och fel, men när det handlar om djupare saker än så är det svårare. exempelvis politik. 

hur kan det finnas flera rätt? är du nå slags modalrealist?

och ja, man bör ha förståelse för varför en person tänker som den gör och ta in kritik - i syfte att bilda sig en så sann världsbild som möjligt. att däremot negligera hela sanningsaspekten är dels respektlöst både mot en själv och andra, dels absurt då det undergräver hela poängen med att ens försöka nå kunskap.

mpt:hv:

hur kan det finnas flera rätt? är du nå slags modalrealist?

och ja, man bör ha förståelse för varför en person tänker som den gör och ta in kritik - i syfte att bilda sig en så sann världsbild som möjligt. att däremot negligera hela sanningsaspekten är dels respektlöst både mot en själv och andra, dels absurt då det undergräver hela poängen med att ens försöka nå kunskap.
det är klart att det kan finnas flera rätt. det beror help på vem man frågar om vad som är rätt och fel eller hur? bara det inte skadar någon (mentalt ingår, tex stereotyper, rasism  etc) kan det vara svårt att avgöra på ett objektivt vis.  
vad är din definition av kunskap? 

shatter:
det är klart att det kan finnas flera rätt. det beror help på vem man frågar om vad som är rätt och fel eller hur?

vi är alla delar av samma helhet och vill i grunden samma sak. sanning är förening och samband, inte splittring. sanning är något kollektivt, inte individuellt. att vi har skilda målsättningar och värderigar är i sig en missanpassning, ett systemfel. värderingar har liksom faktautsagor sanningsvärde. någon väsensskillnad mellan är och bör finns inte.

min definition av kunskap lyder väl typ: gynnsamma mentala modeller. givet en sådan pragmatisk definition blir sanningens allmängiltighet en direkt följd av livets betingelser; vi vill alla föra arten vidare och det ligger då i vårt intresse att komma överens sinsemellan. 

felaktiga föreställningar amskadar alltid, oavsett om faran här känd (som med dina exempel) eller ej.