Forumet - Folkhemmet och romantiken?

Folkhemmet och romantiken?

942 0 12
Jag håller på att skriva en uppsats och har fastnat... Man ska kolla på Folkhemmets idehistoriska bakgrund och så har man fått massa epoker och så ska man själv göra en analys.

Men jag har fastnat på kopplingen mellan romantiken och folkhemmet. (Folkhemmet är i princip socialdemokraternas våta dröm med världens största välfärd och tvångssteriliseringar på alla som inte passar in.)

Romantiken (om man tar bort allt estetiska) stödjer (historiska händelser) bland annat Franska Revolutionen, dyrkar naturen och intresset för det nationella och folkliga är bra.

Min spontana koppling till folkhemmet är till deras tvångssteriliseringar. De gjorde detta dels för att skapa den till synes normativa människan som kunde jobba och bidra till samhället (en välfärdsstat är INTE billig). Det vill säga det nationella och folkliga, nationen skulle vara stark på något långsökt sätt.

Dessutom stod ju romantiken också för radikala frihetsidéer, vilket inte är likt folkhemmet.

Är det här allt man kan hitta eller finns det mer! Känns som för lite, idéer som jag kan forsätta på?
Kopplingen mellan folkhemmet och romantiken ligger i kollektivet.EnDumAfrikanskVas:

Dessutom stod ju romantiken också för radikala frihetsidéer, vilket inte är likt folkhemmet.


Nej. radikalismen hör till upplysningen. Då den ses till vänster på den politiska skalan, medan romantiken ses till höger, konservatismen.
passaro:

Nej. radikalismen hör till upplysningen. Då den ses till vänster på den politiska skalan, medan romantiken ses till höger, konservatismen.


Du kan inte möjligen lägga tidsepoker på en vänster-höger skala där det handlar om skatter etc.?

Radikala frihetsidéer har t.ex. att göra med deras stöd för t.ex. franska revolutionen.

passaro:

Kopplingen mellan folkhemmet och romantiken ligger i kollektivet.


På vilket sätt?
EnDumAfrikanskVas:

Du kan inte möjligen lägga tidsepoker på en vänster-höger skala där det handlar om skatter etc.?


Klart att jag kan. I de flesta tidsepoker så representeras de av vissa ideologiska kännetecken. Detta blev allt tydligare sedan de tre stora ideologiernas intåg.EnDumAfrikanskVas:

Radikala frihetsidéer har t.ex. att göra med deras stöd för t.ex. franska revolutionen.


Pga. att franska revolutionen representerade dessa radikala frihetsidéer, ja. Dock har romantiken inte så mycket med dessa att göra. Sedan så skiljer sig hur romantiken fick sitt uttryck i olika länder. I Frankrike blev det mer negativt för landets företrädare av romantiken, i och med vad den franska revolutionen stod för. I Tyskland fick romantiken mycket mer fäste, se på den tyska idealismen t.ex. Se Immanuel Kant.

The bottom line är att romantiken hör hemma till höger på den politiska skalan, konservatismen. Vill du ha exempel på det så är det bara att kolla på vilka värderingar som stods för och vilka som förespråkade dem.

Sedan skall man dock ha i åtanke att i vissa fall överlappades dem.

Spana också in:

EnDumAfrikanskVas:

På vilket sätt?


När man talar om kollektivet under romantiken så syftas det ofta på folksjälen. Vad folksjälen innebar kan du läsa dig vidare på.
En detalj att ha i åtanke är att tanken om folkhemmet, eller själva begreppet kommer från konservativa kretsar. (Rudolf Kjellén). Hans texter och tankar fick mycket genomslag i idealismens Tyskland under romantiken.

Man kan dra en del likheter mellan kollektivet (folksjälen), som romantiken stod för och Folkhemmet, det folkhem Per-Albin Hansson förespråkade, detta sade han om det svenska folkhemmet;

"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet."

Lägg fokus på gemensamheten och samkänslan. Det är i princip vad Folksjälen innebär. Där har du i alla fall grundens likheter.
Spartakus:

Fast de förekom ju minst lika mycket i stater som inte var några folkhem, USA t.ex. Att steriliseringar var av godo var en utav den tidens vetenskapliga sanningar.


Ja, det var många rashygienska strömmningar - där man började forska om dem. T.ex. som när Sverige slogg upp ett rasbiologisk institut 1922 i Uppsala - men Sverige var väldigt snabba med att applicera detta på ett politiskt plan.