Forumet - Folkkriget i Peru

Folkkriget i Peru

385 0 9
Leve den XXIX årsdagen av Folkkriget i Peru!Folkkörelsen Peru (MPP) hälsar med stor glädje och iver på denna nya årsdag av Folkkriget i Peru, Ordförande Gonzalo och Perus Kommunistiska Parti. Vi uttrycker vår jublande hälsning till vår klass och världens folk och vi återförsäkrar oss i vår storslagna uppgift att upphöja, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande huvudsakligen gonzalos tänkande, och sätta maoismen som befäl och vägledning för revolutionen.


På denna 29:de årsdag ser vi hur både det internationella och nationella läget uppvisar utmärkta förhållanden för den proletära världsrevolutionen och i synnerhet för det segerrika folkkriget i Peru som är dess ledfyr.


I Peru kan inte ens reaktinen hålla tyst om det längre utan de stämmer upp i en högjödd klagosång om Partiets styrka óch att de slagits ner av Folkets Befrielsearmé och de bönfaller jänkarna att skänka mer vapen, mer dollar, nya helikoptrar för att fortsätta deras tröstlösa kontrarevolutionära krig, och Yankee-imperialismen är villig att ge, men allt de hitintills gett har gått åt skogen.

De gav; utbildning åt trupper, helikoptrar, utbildning i tortyr, vapen, ledning, manskap, presidenter, etc. Men allt de företar sig misslyckas. Folkets Befrielsearmé har gång på gång slagit tillbaka deras offenciver, såsom de senaste med namnen "Exilencia". Helikoptrarna blir gång på gång skadade så att yankee-örnen måste flyga hem igen på brustna vingar. I överfall tillintetgörs både peruanska och yankee trupper och alla nya vapen och teknisk utrustning kommer väl till pass i händerna på kombattanterna i Folkets Befriensearmé. Kort sagt seger för folket och nederlag för folkets fiender.


Imperialismen är som alla vet i kris och de faller allt djupare för var dag som går. Detta djävulska system av utsugning och förtryck kan inte fortsätta. Deras allt mer hårdare plundring av världens folk föder mer och mer motstånd. Se motståndskamperna i Irak, Afganistan, Somalia, Peru, Indien m.fl. Yankee-imperialismens nya hövdning, slaktaren och krigshetsaren Obama lovar skicka mer trupper till b.la. Afganistan, fast besluten om att mörda dess kämpande folk, men där liksom i resten av världen finns inget slut på folkets kamp och imperialismen kan omöjligen överleva denna världsfolkens kamp. Betyder detta att vi kan luta oss bekvämt tillbaka och sitta och vänta såsom revisionisterna? Nej!


Fienden går inte under av sig själv. Varken de kinesiska reaktionärerna eller den amerianska imperialismens styrkor i Kina kommer att självmant avträda från historiens scen.

Ordförande Mao "Genomför revolutionen till slutet" (30 december 1948),


Inget förändras eller försvinner av sig självt. Det enda som imperialisterna bryr sig om mer än profiten är sin egen överlevnad, överlevnaden av deras system. För oss, världens folk åligger det oss att krossa dem, föra in dödsstöten. Det åligger oss som kommunister och revolutionärer att kämpa för att rekonstruera de Kommunistiska Partierna i alla länder för att föra folkkrig som idag i alla länder ligger på dagordningen och det är nödvändigt att driva fram världskampanjen "Yankee go home!"


Fienden måste störtas i gruset, måste förgöras. Alla världens folk måste ta lärdom av Folkkriget i Peru och föra folkkrig i alla läner under ledning av marxist-leninist-maoistiska militariseradce kommunistiska partier, och föra dessa folkkrig till slutet och inte stanna halvvägs. Folkkrig till Kommunismen!


Vidare ropar vi till bredden fylld av klassoptimism;

Nå hur långt borta är den nya staten? diskutera[y]

maotzetung.jpg

Spana också in: