Forumet - Folkmord och historiebruk.

Folkmord och historiebruk.

1385 0 8
 • Ø
  Vad har folkmorden vi har gått igenom gemensamt?
 • Ø
  Vilka varningstecken på att ett folkmord förestår kan vi hitta?
 • Ø
  Vad anser du om FN:s roll? Vilka befogenheter bör de ha? Vilket ansvar?
 • Ø
  Hur kan vi förhindra folkmord i framtiden tycker du?
 • Ø
  Hur påverkade Hitler sin samtid? Hur förändrades samhället under hans styre?
 • Ø
  Hur använde han historien?
 • Ø
  Hur har han påverkat vår tid?
 • Ø
  Hur används Hitler idag? Vilka ser på honom positivt och hur? Vilka ser på honom negativt och hur?
 • Ø
  Tror du att Förintelsen skulle ha hänt om Hitler inte hade funnits?
 • Ø
  Vilken historiesyn har du (materialistisk historiesyn eller idealistisk historiesyn)? Motivera.
Vad är era tankar och reflektioner om de här frågorna?