Forumet - Fråga om NP

Fråga om NP

571 1 17
Tja!
Till hösten börjar jag nian och i och med det, nationella prov.
Jag vill börja med att tillägga att det för tillfället går väldigt bra i skolan, någonting som tydligen ska hjälpa i nian under proven. Hur kommer proven vara uppbyggda? Alltså innehållet.
Om vi exempelvis har prov i historia så kommer jag vara så gott som körd. Magnus Ladulås och Håtunaleken i all ära, men det och liknande har vi endast jobbat med i 6:an? Förväntar de sig att man ska kräva så djupt i hjärnan ända till mellanstadiet för att kunna få bra betyg på proven?

Spana också in:


spearmint: Tja!
Till hösten börjar jag nian och i och med det, nationella prov.
Jag vill börja med att tillägga att det för tillfället går väldigt bra i skolan, någonting som tydligen ska hjälpa i nian under proven. Hur kommer proven vara uppbyggda? Alltså innehållet.
Om vi exempelvis har prov i historia så kommer jag vara så gott som körd. Magnus Ladulås och Håtunaleken i all ära, men det och liknande har vi endast jobbat med i 6:an? Förväntar de sig att man ska kräva så djupt i hjärnan ända till mellanstadiet för att kunna få bra betyg på proven?
I Engelska kommer du ha hörförståelse, du kommer lyssna och sedan ska du skriva svaret. Oftast behöver du bara skriva enstaka ord. Sen har du läsförståelse där du ska läsa texter och sedan finns det 4 alternativ och du ska kryssa i en av dem. Sen kommer du skriva en text om ett ämne och sen ska du prata om ett ämne framför din lärare

I Svenska kommer du också skriva ett text om ett ämne, sedan kommer du ha läsförståelse och sen kommer du prata om ett ämne som du ska resonera om

I matten kommer du ha olika slags matteprov, öva på gamla nationella prov.

I SO ämnena ska du resonera och förklara mycket, tänk på att resonera i flera led och använd begrepp 

I NO ämnena kommer du få frågor som du ska svara på, det kan t.ex. vara frågor som handlar om olika molekyler. När jag hade nationella prov i NO gjorde jag också ett labb och labbrapport. 

Lycka till, Gör ditt bästa mate

Skolsatsaren:
I Engelska kommer du ha hörförståelse, du kommer lyssna och sedan ska du skriva svaret. Oftast behöver du bara skriva enstaka ord. Sen har du läsförståelse där du ska läsa texter och sedan finns det 4 alternativ och du ska kryssa i en av dem. Sen kommer du skriva en text om ett ämne och sen ska du prata om ett ämne framför din lärare

I Svenska kommer du också skriva ett text om ett ämne, sedan kommer du ha läsförståelse och sen kommer du prata om ett ämne som du ska resonera om

I matten kommer du ha olika slags matteprov, öva på gamla nationella prov.

I SO ämnena ska du resonera och förklara mycket, tänk på att resonera i flera led och använd begrepp 

I NO ämnena kommer du få frågor som du ska svara på, det kan t.ex. vara frågor som handlar om olika molekyler. När jag hade nationella prov i NO gjorde jag också ett labb och labbrapport. 

Lycka till, Gör ditt bästa mate
Ah, tack!
Så i SO-ämnena är det mer "Varför hände X, och vad ledde det till"-frågor än "Vad hände år X och vilka var involverade"? Att komma ihåg namn och koppla till händelser suger jag på rent utsagt, men att resonera och förklara ur olika perspektiv är jag däremot bättre på!

spearmint:
Ah, tack!
Så i SO-ämnena är det mer "Varför hände X, och vad ledde det till"-frågor än "Vad hände år X och vilka var involverade"? Att komma ihåg namn och koppla till händelser suger jag på rent utsagt, men att resonera och förklara ur olika perspektiv är jag däremot bättre på!
exakt, fokusera på att förklara utifrån olika perspektiv, resonera utifrån samhäll, grupp och individperspektiv. Om du t.ex. ska skriva en text om varför den svenska välfärden är bra, förklara då utifrån t.ex. individperspektiv: t.ex. att svenska välfärden är bra eftersom det leder till att en fattig svensk individ får tillgång till transfereringar och pengar
Resonera också på grupp perspektiv och tänk hur t.ex. skatter påverkar människor med lägre inkomst, t.ex. att skatter kan vara negativt eftersom I Sverige har vi högt skatt vilket kan påverka låginkomsttagare negativt eftersom de måste betala en stor del av sin lön.

Det viktigaste inom SO är att resonera utifrån samhäll, individ och grupp perspektiv. Ta också upp fördelar och nackdelar. Förklara de begrepp du använder dig utav. Resonemangskedjor är också viktigt, att du förklarar t.ex. hur skatt påverkar både höginkomsttagare och långinkomsttagare. Resonera alltså utifrån ett brett perspektiv!

Kolla på skolverkets hemsidahttps://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/gamla-prov-i-grundskolan , där finns redan gamla prov upplagda som inte längre har sekretess. Gick ut nian den här terminen och som ngn nämnde ovan hade vi bara svenska och NO-labb. Däremot fick vi göra gamla NP (de räknades som vanliga prov när betygen sattes) och hade turen att vissa prov + facit redan var publicerade online av just Skolverket. Inget att oroa sig för egentligen, kämpa på även under HT så att alla betyg blir bra vid slutet av VT.