Forumet - Fråga till religiösa om kritiskt tänkande

Fråga till religiösa om kritiskt tänkande

511 0 177
Matilda1988:

Funderar ni någonsin över sanningshalten i era heliga skrifter?


Om man är religiös och tror så tror man. Om man inte tror och tvivlar så tror man ju inte. ):
En tro är nått man tror på, och då tror man ju självklart att det är sannt, fast vissa saker kanske man inte förstår fullt bara, eller så kanske det är nått som är lite symboliskt kanske eller nått.

Spana också in:

Matilda1988:

Funderar ni någonsin över sanningshalten i era heliga skrifter?


Jag har märkt att vissa människor är oerhört kritiska till andra källor än sina egna. Vi kan ta evolutionsteorin och Bibeln som exempel. För att förkasta evolutionsteorin använder sig anhängare av Bibeln av ett otroligt kritiskt tänkande som inte tillämpas på deras egna skrifter.

Eftersom att vi inte har slutgiltiga bevis för att evolutionsteorin skulle vara den enda möjliga teorin om livets utveckling väljer många anhängare av Bibeln att förkasta denna teori helt och hållet. Vetenskapen går inte ut med att inneha sanningen utan snarare att söka efter den. Religioner påstår dock att de innehar den ultimata sanningen och denna sanning accepteras utan det kritiska tänkande som tillämpas när de till exempel förkastar evolutionsteorin.

Stephen Roberts: "När du förstår varför du avfärdar alla andra möjliga gudar så kommer du att förstå varför jag avfärdar din."
AGCT:

Jag har märkt att vissa människor är oerhört kritiska till andra källor än sina egna. Vi kan ta evolutionsteorin och Bibeln som exempel. För att förkasta evolutionsteorin använder sig anhängare av Bibeln av ett otroligt kritiskt tänkande som inte tillämpas på deras egna skrifter.


Jo, detta irriterar mig väldigt mycket. Och att vissa religiösa kan vara så väl pålästa i t.ex. naturvetenskapliga ämnen och geologi och ändå behålla sin tro. Jag kan bara inte förstå det. Förnekelse i sjukligt hög grad, skulle jag vilja säga.
uppenbar:

Alla ägnar sig åt förnekelse, mer eller mindre. Jag kan förstå varför man väljer att tro på något större än naturvetenskapen ... men jag kan faktiskt inte förstå varför man "väljer" kristendomen.


Jo, men det jag inte kan förstå är hur man så rakt av kan avfärda de forskningsfakta som människan har kommit fram till. Mycket är ju faktiskt bevisat, och ändå förnekar religiösa det i stor utsträckning? Att jag väljer att inte tro på någon större skapelse beror på att jag har tagit del av fakta som för mig innebär att en gud troligtvis inte existerar.
Matilda1988:

hur drar ni slutsatsen att något absolut måste vara sant?


Jag har noggrant studerat Bibeln och funnit den vara sann. Vidare har jag dragit slutsatsen att den är, det som den själv säger sig vara, inspirerad av Gud.

Detta arbete kan man inte förmedla till andra, det måste var och en själv ta sig tid att göra. Annars kan man inte veta...

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Matilda1988:

Mycket är ju faktiskt bevisat, och ändå förnekar religiösa det i stor utsträckning? Att jag väljer att inte tro på någon större skapelse beror på att jag har tagit del av fakta som för mig innebär att en gud troligtvis inte existerar.


Vad är bevisat menar du?

"troligtvis inte existerar"? Hur kan du tycka det? Man behöver ju bara öppna ögonen och se DET som existerar. Ingenting kommer utav ingenting. Det kom Einstein också fram till.

"Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt." (Hebr. 3:4)

Ok om du tycker att hus och byggnation kommit till av sig själv, men kom inte och påstå att en människocell som är långt mer komplicerad bara blivit till... Hjälper inte att ta till miljarder år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Matilda1988:

sanningshalten


http://www.watchtower.org/z/200609a/article_01.htm
Matilda1988:

Funderar ni någonsin över sanningshalten i era heliga skrifter? Hur resonerar ni och hur drar ni slutsatsen att något absolut måste vara sant?


Jag är lite nyfiken på VEM du vänder dig till när du skriver : funderar NI... hur resonerar NI.... hur drar NI... osv
Vilka är de där NI?
Vem är det du ställer frågan till?
uppenbar:

något större än naturvetenskapen


Matilda1988:

någon större skapelse


Hm, finns det något större än vetenskapen? Finns det något större än universum?

Gloria:

Ingenting kommer utav ingenting.


Ingen vetenskap påstår det heller.

Gloria:

Hjälper inte att ta till miljarder år.


Tydligen har det gjort det emedan det blivit så. Jag som är naturare har svårt att greppa hur liv kunnat uppstå av sig själv, men jag kan absolut inte greppa att något som kommer av ingentin skapar liv.
Matilda1988:

Funderar ni någonsin över sanningshalten i era heliga skrifter? Hur resonerar ni och hur drar ni slutsatsen att något absolut måste vara sant?


Absolut. Jag är väldigt kritisk till mycket som står i bibeln. Men jag bygger inte min tro på om detaljer är sanna eller falska, utan på om helheten makear sense.
Matilda1988:

Fråga till religiösa om kritiskt tänkande


Jag är religiös och mycket kritisk och går inte på vad som helst.
Jag tog ingenting för givet när jag började studera Bibeln. Jag var svår att övertyga och undersökte varenda liten sak i profanhistorien och andra böcker som var relevanta.

Ja, religiösa har kritiskt tänkande. I alla fall jag[smile]