Forumet - Fri vilja?

Fri vilja?

1815 1 26
xyz123:

Jag tror det men den är ytterst begränsad och finns bara ju mer man är medveten om sina värderingar och sina handlingar, alltså när man har självinsikt.


Men om viljan begränsas, kan den då verkligen vara fri? begränsningar kan vara lagar, brist på information och så vidare. (kollar upp bloggen, tack för tipset)Ensamvargen:

Nej. För om vi skulle ha en vilja som var fri skulle vi inte påverkas av olika orsaker och om inte viljan baseras på orsaker så måste den bli sammansatt slumpmässigt och då börjar "friheten" mer likna slump.


Det var just sådana här problem jag hoppades att någon skulle ta upp![bigsmile] Hur blir det om den fria viljan väljer att ta hänsyn till omgivningen? (mer abstrakt kanske, men roligt att fundera på) om man kan välja mellan att påverkas/inte påverkas av omgivningen, är viljan fri då?

Spana också in:

Mistress M:

Men om viljan begränsas, kan den då verkligen vara fri?


Den kan vara fri inom vissa ramar, precis som en hamster är fri att röra sig i sin bur och välja var han vill skita eller sova, men han är inte helt fri eftersom han är i en bur. Vi är i en bur, vår kropp är vår bur, vår dödlighet är vår bur o.s.v.

Ensamvargen:

För om vi skulle ha en vilja som var fri skulle vi inte påverkas av olika orsaker


Sekunden när du inser vad som påverkar dig får du också möjlighet att minska dess påverkan eftersom du blir medveten om den.
xyz123:

Den kan vara fri inom vissa ramar, precis som en hamster är fri att röra sig i sin bur och välja var han vill skita eller sova, men han är inte helt fri


Det är där skon klämmer, det är ju inte fullkomlig frihet så länge det begränsas. Finns det en form av existens utan begränsning? Om inte, hur kan då riktig fri vilja existera?
Mistress M:

Det är där skon klämmer, det är ju inte fullkomlig frihet så länge det begränsas. Finns det en form av existens utan begränsning? Om inte, hur kan då riktig fri vilja existera?


Total frihet finns inte, iaf inte i nuläget. Kanske om vi en dag lyckas göra oss odödliga, fria från vår kropp, allsmäktiga o.s.v.
Vår vilja påverkas av våra värderingar och våra värderingar påverkas av omständigheter. Därmed skulle många säga att vi inte har någon fri vilja eftersom viljan är en konsekvens.

Samma omständigheter kan dock leda till olika värderingar för olika människor, orsak kan alltså leda till olika konsekvenser.

Utesluts den fria viljan om den är en konsekvens av orsak och verkan?
Den fria viljan är i första hand en kulturell konstruktion som är mer eller mindre nödvändig för att etiska system och rättsväsendet skall kunna fungera på ett logiskt sammanhängande och meningsfullt sätt. De flesta verkar även anse att den är meningsfull att tala om ur ett folk psychology-perspektiv, dvs. att det är vardagligt-praktiskt att betrakta vår vilja som fri eftersom vi då bättre förstår och kan acceptera hur människor i vår omgivning tänker och handlar. Inom den rent fysiska verkligheten är det dock svårt att se hur en genuint fri vilja kan existera - om en sådan vilja existerar så är det antagligen frågan om grader av frihet, vilket i sig kanske är en självmotsägelse (som många redan varit inne på i tråden...); kan en vilja verkligen vara mer eller mindre fri?

Sedan kan man ju gå in på det där med determinism, men det finns liksom ingenting som bevisar att determinism är ofrånkomligt. Som jag ser det är determinism ett kraftfullt verktyg som gör det enklare för oss att förstå verkligheten, ungefär på samma sätt som logik är det. Med andra ord så kan vi inte på något slags vetenskaplig grund avfärda den fria viljans existens genom att hänvisa till att determinism är ofrånkomligt, i alla fall inte som läget ser ut i dag.
Mistress M:

Hur blir det om den fria viljan väljer att ta hänsyn till omgivningen?


Så den fria viljan skulle ha en fri vilja? Har svårt att se det på det viset.

Mistress M:

om man kan välja mellan att påverkas/inte påverkas av omgivningen, är viljan fri då?


Man kanske påverkas av saker som inte är omgivningen så viljan blir inte automatiskt fri bara för att den inte påverkas av omgivningen.

xyz123:

Sekunden när du inser vad som påverkar dig får du också möjlighet att minska dess påverkan eftersom du blir medveten om den.


Dock så tror jag att det är i princip omöjligt att inse alla saker som påverkar en så det kommer alltid finnas någon parameter man inte kompenserar för.
Zodd:

Ja, man måste väl vara rätt paranoid för att tro något annat?


Kan du motivera det? (Det handlar ju om filosofi)


Ensamvargen:

Så den fria viljan skulle ha en fri vilja? Har svårt att se det på det viset.


Beklagar min otydlighet, menade ju inte den fria viljans vilja utan att man med sin fria vilja skulle välja antingen eller.
Det samma (om min otydliga formulering) gäller ditt nästa påpekande, med omgivning menar jag i detta fall allt vi växelverkar med (det vi omges av)Monty Cantsin:

Ja, i grunden, sen applicerar vi begränsningar över den.


vilken är grunden?
Mistress M:

om man kan välja mellan att påverkas/inte påverkas av omgivningen, är viljan fri då?


xyz123:

Vi är i en bur, vår kropp är vår bur,


fast alltså, det där är ju bara jättelöjlig dualism.

1) vi påverkas alltid av omgivning (atomer kolliderar med varandra, energi förflyttas etc)
2) vi är vår kropp.
Mistress M:

Beklagar min otydlighet, menade ju inte den fria viljans vilja utan att man med sin fria vilja skulle välja antingen eller.
Det samma (om min otydliga formulering) gäller ditt nästa påpekande, med omgivning menar jag i detta fall allt vi växelverkar med (det vi omges av)


Okej. Men om man kan se allt vi påverkas av, alla orsaker, och väljer att göra något annat med vår fria vilja för att vi vet om alla orsaker som påverkar oss i vårt val, har vi då inte blivit påverkade?