Forumet - Fundamentalism/liberalism; Judendom, Kristendom, Islam

Fundamentalism/liberalism; Judendom, Kristendom, Islam

2675 0 17

Spana också in:

yecko:

Vad har ni för åsikter om fundamentala och liberala tolkningssätt gällande Judendom, Kristendom och Islam? Åt vilket håll lutar ni och varför? Vad kan ni säga är bra och dåligt med de olika tolkningssätten?


Om man inte baserar sina tolkningar på evidens - den observerade och verifierbara verkligheten - utan istället på personlig religiös uppenbarelse, så kan ingen tolkning vara mer extrem än någon annan.

Anta att jag inte har någon aning om vad som finns på planeten Mars yta. Om jag antar att det bor en marsian, eller en marsian och en hästliknande varelse, eller en hel civilisation av marsianer så är det ingen skillnad i sanningsgrad mellan de olika påståendena ifall jag inte baserar dem på den observerade verkligheten utan på personlig uppenbarelse. De är alla lika ogrundade.

Att då tolka skapelsemyten inom de judeokristna traditionerna bokstavligt hela vägen igenom, eller att enbart tro på den biten med att gud skapade jorden och människan, är alla lika ogrundade. Den ena tolkningen är inte mer extrem än den andra.

Om två personer hävdar att man bör följa guds påbud och den ena tror att gud vill att vi skall älska vår nästa medan den andra tror att gud vill att vi skall döda vår nästa, så är inte den enas tolkning mer extrem än den andras. De utgår båda ifrån exakt samma premisser.

Detta betyder dock inte att jag inte tycker det är bättre när folk tolkar sin religion på ett sätt som gör att människor kan leva friare, bättre och lyckligare liv och som inte inskränker på vetenskapen. Jag gillar alltså helt enkelt den personliga religiösa uppenbarelsen som ligger närmst humanismen.

Men den tolkningen är inte mindre extrem än någon annan.

Och, vad är liberal religiös tro? "Jo, det är sant att du kanske kommer att brinna i helvetet för all evighet om du har fel tro. Men du behöver inte ta det så seriöst..."
Eric Wadenius:

Om man inte baserar sina tolkningar på evidens - den observerade och verifierbara verkligheten - utan istället på personlig religiös uppenbarelse, så kan ingen tolkning vara mer extrem än någon annan.


Eric Wadenius:

Att då tolka skapelsemyten inom de judeokristna traditionerna bokstavligt hela vägen igenom, eller att enbart tro på den biten med att gud skapade jorden och människan, är alla lika ogrundade. Den ena tolkningen är inte mer extrem än den andra.


Det beror ju helt på vad som anses som verklighet. Är något som du inte förstår dig på, men som en fysiker påstår sig ha hittat, verklighet? Är en biografi verklighet? Isåfall kan ju även bibeln anses som verklighet och fakta. Alltså skulle man kunna tolka den bokstavligt.

Är inte säker på vad du menar. Jag talar inte om extremiteter, utan om vad som talar för och mot de olika tolkningssätten. Talar du för ett liberalt tolkningssätt, eller påstår du att alla tolkningssätt är lika, då alla tolkar en, enligt din uppfattning, overklighet?

Du kanske kan förklara så jag förstår [rolleyes]
yecko:

Det beror ju helt på vad som anses som verklighet. Är något som du inte förstår dig på, men som en fysiker påstår sig ha hittat, verklighet? Är en biografi verklighet? Isåfall kan ju även bibeln anses som verklighet och fakta. Alltså skulle man kunna tolka den bokstavligt.


Självklart, och det är därför som biten om "verifierbarhet" är otroligt viktig. Med det menas att det inte räcker med att jag lyckats demonstrera att en viss sak utan alla andra måste också kunna göra samma sak, alla andra måste också kunna verifiera att min upptäckt var korrekt. Det är därför som kvantfysik inte är en personlig filosofi utan vetenskap, hur konstig den än intuitivt verkar vara, för alla kan testa kvantfysiken påståenden.

Ja, bibeln är verklig och fakta. Men det som står i bibeln behöver inte vara en god representation av verkligheten för det (på samma sätt som böcker om "Harry Potter" är fakta men han finns inte för det).

Eftersom "religiös uppenbarelse" är just personlig så kan den aldrig verifieras av någon annan än personen som får uppenbarelsen. Därför blir alla "religiösa uppenbarelser" lika (o)grundade. Det går inte att visa att den ena är mer korrekt än den andra.

Ja, du har tolkar mig rätt att alla tolkningsätt som bygger på "personlig uppenbarelse" är lika. Hävdar man däremot att religiös uppenbarelse inte är personlig utan, exempelvis, exakt den som kommer till uttryck i en helig bok tillgänglig för alla - då kan ju olika tolkningar stämma olika bra överens med vad som står i boken. Exempelvis är tolkningen att "Jesus var en flygande hamster" en sämre tolkning än "Jesus var en predikande jude". [bigsmile]
Okej.

Men vad skulle rent teoretiskt kunna vara fördelar och nackdelar med fundamentalistiska eller liberala tolkningssätt då? En fundamentalist har ju som sagt mer underlag för sina teorier. Men ändå anses dessa tolkningssätt idag ofta som galna.

Jag skulle vilja påstå att liberalistiska tolkningssätt endast är bortförklaringar för att kunna töja på gränserna vad gäller regler och prövningar som människan har ställts inför för att kunna hålla förbundet med Gud.
yecko:

Men vad skulle rent teoretiskt kunna vara fördelar och nackdelar med fundamentalistiska eller liberala tolkningssätt då?


Fördelen med de liberala tolkningssätten är att de är anpassade till dagens samhälle och sällan har lika idiotiska idéer som fundamentalisterna som håller stenhårt på varje ord, no matter hur korkat det är.

Fördelen, om man nu ser det så, med fundamentalistiska tolkningar är väl att de är mer ärliga i sin struktur. Man tolkar på ett sätt och sedan håller man på det i gott och ont, det är ju trots allt gudomlig sanning.
leafar:

Fördelen med de liberala tolkningssätten är att de är anpassade till dagens samhälle och sällan har lika idiotiska idéer som fundamentalisterna som håller stenhårt på varje ord, no matter hur korkat det är.


definiera "korkat". att utnämna en skrift till någon sorts yttersta sanning, och sen bryta mot 90% av de bud som framförs där, är knappast mer korkat än att följa dessa bud, oavsett vad nämnda bud är. jag menar, religionens domäner är ju i regel saker som är relaterade till personligt leverne, och delar som inte är det går i regel att avstå från att följa om de går emot de lagar som råder där man befinner sig (jag vill minnas att iallafall en av de abrahamitiska religionerna uttryckligen säger just detta, minns dock inte vilken för stunden).
Leijonsparf:

att utnämna en skrift till någon sorts yttersta sanning, och sen bryta mot 90% av de bud som framförs där, är knappast mer korkat än att följa dessa bud, oavsett vad nämnda bud är.


Jag håller med.

Leijonsparf:

religionens domäner är ju i regel saker som är relaterade till personligt leverne, och delar som inte är det går i regel att avstå från att följa om de går emot de lagar som råder där man befinner sig


ja
leafar:

Jag håller med.


tror att jag fick det där lite fel. mindre korkat, menade jag. tror jag. kan inte formulera mig när jag är trött. min poäng var att godtyckligt tolka skrifter som man upphåller som heliga faktiskt är rätt hycklande. praktiska konsekvenser av dessa regler när de faktiskt följs har inte så mycket med saken att göra. antingen så betraktar man skriften som sanning, och följer den, eller så gör man det inte. viswst finns det ofta utrymme för tolkning, men det är inte tolkning i någon rimlig bemärkelse som många av reformisterna använder sig av när de utreder vad som egentligen menas.
Leijonsparf:

kan inte formulera mig när jag är trött.


I can relate...

Leijonsparf:

att godtyckligt tolka skrifter som man upphåller som heliga faktiskt är rätt hycklande.


Definitivt. Det var jag menade med de liberalt troendes oärlighet. Man formar inte sitt liv efter den heliga skriften utan snarare formar man tolkningen av skriften så att den passar i ens eget liv och med ens egen moral.

Leijonsparf:

antingen så betraktar man skriften som sanning, och följer den, eller så gör man det inte.


Precis. Men både fundamentalister och liberalt troende anser ju oftast att skriften är sann men har olika syn på hur den ska tolkas, vad som är menat att utelämnas etc.

Leijonsparf:

det är inte tolkning i någon rimlig bemärkelse som många av reformisterna använder sig av när de utreder vad som egentligen menas.


Där slog du nog huvudet på spiken. Tolkningen har ju redan ett mål, nämligen att passa in med dina syften. Alltså är det inte en oberoende tolkning som vill veta vad skriften faktiskt har att säga. Det påminner om skolastikerna som försökte förena de kristna lärorna med Aristoteles läror. Aristoteles läror var näst intill omöjliga att ifrågasätta då, så istället försökte man förena de två... med blandade resultat.