Forumet - Fysik!

Fysik!

171 0 7
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med två fysik uppgifter?

En lucia har en med sex levande ljus. Man har räknat ut att stearin avger 40 MJ när 1 kg förbränns. På ett paket stearinljus kan man läsa att ett ljus för luciakronor i 100% stearin väger 60 g och brinner i 6,5 timmar.
-Vilken effekt utvecklar ljusen i lucians krona?

En sjö med arean 52 km^2 har ett 12 m högt vattenfall vid utloppet. Vattenfallet ger elektriskt energi med hjälp av en generator som har verkningsgraden 85%. Det vatten som på ett dygn passerar generatorn motsvarar en sänkning av sjöns yta med 2 cm.
-Hur stor elektrisk effekt utvecklar generatorn?

Tack på förhand!

Spana också in:

plugg:

Uppgift 1


P = W/t

m = 6∙60 g
t = 6,5 h
W/m = 40 MJ/kg

m = 360∙10^(-3) kg
m = 3,6∙10²∙10^(-3) kg
m = 3,6∙10^(2-3) kg
m = 3,6∙10^(-1) kg

t = 6,5∙60∙60 s
t = 23400 s
t = 2,34∙10^4 s

W/m = 4∙10¹∙10^6 J/kg
W/m = 4∙10^(1+6) J/kg
W/m = 4∙10^7 J/kg

W = m∙4∙10^7 J
W = 3,6∙10^(-1)∙4∙10^7 J
W = 3,6∙4∙10^(-1)∙10^7 J
W = 14,4∙10^(-1+7) J
W = 1,44∙10¹∙10^6 J
W = 1,44∙10^(1+6) J
W = 1,44∙10^7 J

P = 1,44∙10^7/(2,34∙10^4) W
P = 1,44/2,34∙10^7/10^4 W
P ≈ 0,6∙10^(7-4) W
P ≈ 6∙10^(-1)∙10³ W
P ≈ 6∙10^(-1+3) W
P ≈ 6∙10² W
P ≈ 600 W

plugg:

Uppgift 2


m/V = 1∙10³ kg/m³
P = W/t
V = A∙s[ 1]
W = η∙g∙m∙s[ 2]

η = 85 %
A = 52 km²
g ≈ 9,8 m/s²
s[ 1] = 2 cm
s[ 2] = 12 m
t = 1 dygn

η = 8,5∙10¹∙10^(-2)
η = 8,5∙10^(1-2)
η = 8,5∙10^(-1)

A = 5,2∙10¹∙10^6 m²
A = 5,2∙10^(1+6) m²
A = 5,2∙10^7 m²

s[ 1] = 2∙10^(-2) m

s[ 2] = 1,2∙10¹ m

t = 24∙60∙60 s
t = 86400 s
t = 8,64∙10^4 s

V = 5,2∙10^7∙2∙10^(-2) m³
V = 5,2∙2∙10^7∙10^(-2) m³
V = 10,4∙10^(7-2) m³
V = 1,04∙10¹∙10^5 m³
V = 1,04∙10^(1+5) m³
V = 1,04∙10^6 m³

m = V∙1∙10³
m = 1,04∙10^6∙10³ kg
m = 1,04∙10^(6+3) kg
m = 1,04∙10^9 kg

W ≈ 8,5∙10^(-1)∙9,8∙1,04∙10^9∙1,2∙10¹ J
W ≈ 8,5∙10∙1,2∙10^(-1)∙10^9∙10¹ J
W ≈ 100∙10^(-1+9+1) J
W ≈ 1∙10²∙10^9 J
W ≈ 1∙10^(2+9) J
W ≈ 1∙10¹¹ J

P ≈ 1∙10¹¹/(8,64∙10^4) W
P ≈ 1/8,64∙10¹¹/10^4 W
P ≈ 0,1∙10^(11-4) W
P ≈ 1∙10^(-1)∙10^7 W
P ≈ 1∙10^(-1+7) W
P ≈ 1∙10^6 W
P ≈ 1 MW
Tack för hjälpen Anders, jätte snällt av dig!

Kan du bara kolla om jag räknade ut rätt denna uppgiften?

En oförsiktig bågskytt skjuter en pil rakt upp i luften med en utgångshastighet på 36 m/s. Pilen vänder efter 3,2 s. Beräkna pilens medelacceleration.

Medelacceleration= hastighet/tid= (0-36)/(3,2-0)=(-36)/(3,2)= -1,125m/s^2 blir ungefär = -1,1m/s^2