Forumet - Fysik B 5 frågor om Vågrörelse! Akut hjälp !!!

Fysik B 5 frågor om Vågrörelse! Akut hjälp !!!

161 0 1
1-En lodrätt hängande fjäder belastas med en 150 g-vikt som dras nedåt några centimeteroch får svänga fritt. Fjäderkonstanten är 18 N/m . Beräkna svängningstidens frekvens.

2-Monokromatiskt ljus passerar en dubbelsplat med splatavståndet 0,25 mm och träffar en skärm.På skärmen får man ljusa och mörka områden och avståndet mellan andra ordningens båda maxima är 8,8 cm. Beräkna ljusets våg längd om du vet att skärmens avstånd till dubbelspaleten är 95 cm.

3-Ett gitter undersöks med en He-Ne laser som sänder ut laser ljus med våg längden 633 mm= 6,33 * 10^-7 m. Man låter laser ljuset träffa gittret vinkelrätt. Avståndet mellan centralmaximum och första ordningens maximum mäts på en skärm upp till 90 cm. Avståndet mellan skärm och gitter är 220 cm. Vad kommer avståndet mellan centralmaximum och första ordningens maximum vara om man istället belyser gittret med ljus med en våg längd på 800 nm = 8,0*10^-7 m.

4-när luft blåses in i ett ihåligt rör uppkommer stående ljudvågor.Beräkna våg längden för grundtonen och andra övertonen om pipans länd är 40 cm.

5-En högtalare håller sänder ut ett ljud med frekvensen 800 Hz. Högtalaren placeras 0,9 m från en vägg som reflekterar ljud fullständigt. en mikrofon som tar upp ljud från alla håll placeras mellan högtalaren och väggen. En maxima ljudnivå detekteras 0,6 m och åter 0,4 m ifrån väggen. Bereäkna med hjälp av detta öjudhastigheten.