Forumet - Fysik Rörelse

Fysik Rörelse

221 0 2
Tråden har 2 svar. Sortera efter:
För att Bobby skall kunna springa ikapp vagnen får den högst nå en hastighet på 8,0 m/s, blir det mer än så kommer vagnen rulla snabbare än han kan springa. Vi räknar därmed på fallet där vagnen precis hinner nå 8,0 m/s - gränsen innan det blir farligt.

Vi vill börja med att ta reda på hur lång sträcka vagnen har färdats när den har nått den hastigheten. Vi använder oss av formeln
v^2 - v0^2 = 2as
Begynnelsehastigheten är 0, dvs v0^2 är 0. Därmed kan formeln förenklas till
v^2 = 2as
Vi vet v (sluthastigheten, vi har sagt att det ska bli 8) och a (accelerationen som är konstant 0,50 m/s^2). Vi vill alltså ta reda på s
v^2 = 2as
s = (v^2) / 2a
v = 8
a = 0,5
s = (8^2) / (2*0,5)
s = 64
Dvs vagnen har då färdats 64 meter

Vi måste också veta den totala tiden det tar för vagnen att färdas den sträckan, och för enkelhetens skull använder vi formeln för tiden det tar att accelerera från 0 till 8 m/s med konstant acceleration, nämligen:
v = a * t + v0
v0 = 0 (vagnen står stilla i början) ger:
v = a * t
t = v / a
t = 8 / 0,5
t = 16
Dvs det tar 16 sekunder för vagnen att färdas 64 meter

Då är frågan, hur lång tid tar det för Bobby att springa den sträckan? Vi använder oss av formeln för konstant hastighet:
s = v * t
t = s / v
s = 64 (Bobby måste nå vagnen precis när den har nått 8 m/s, blir han senare än så kommer han aldrig att hinna ikapp den)
v = 8
t = 64 / 8
t = 8
Alltså tar det 8 sekunder för Bobby att springa den sträckan. Eftersom vagnen tar 16 sekunder på sig, har Bobby då möjlighet att vänta i uppemot 16 - 8 = 8 sekunder innan han börjar springa.

Svar: 8 sekunder