Forumet - fysiknördar, jag behöver er!

fysiknördar, jag behöver er!

546 0 2
Uppgift: Att undersöka hur utbredningshastigheten för transversella vågor i en lina beror av a) frekvensen hos vågkällan, b)spänningen i linan.

om jag har räknat ut allting, (lamda, frekvens och utbredningshastighet), vad ska jag då göra? Jag ska skriva slutsatsen på labbrapporten ...