Forumet - Går det att vara feminist utan att tro på patriarketet?

Går det att vara feminist utan att tro på patriarketet?

11867 0 41
Nej. Att vara feminist är ju i princip att erkänna att det finns patriarkala strukturer som behöver bekämpas för att samhället ska bli jämställt. Att vilja ha jämställdhet utan att erkänna att det inte är ojämställt idag och utan att se att eventuella ojämställdheter beror på patriarkatet, är nog inte riktigt att vara feminist skulle jag säga.

Spana också in:


Bööööörg: trodde de trodde på patriarket?


Blivande_japan: även som särartsfeminist så borde man väl kunna tro på patriarkatet!?
Patriarkatet är i huvudsak ett radikalfeministiskt begrepp då det handlar om strukturer där könsrollstilldelningen är godtycklig. Man skulle förvisso kunna hävda att även särartsfeminister tror på ett patriarkalt styre då man anser att könsrollerna är biologiskt betingade, men att mannens roll är orättfärdigt överordnad, men jag upplever att "patriarkatet" som begrepp innefattar mer än så.

Nachac:
Vad säger du nu?
att man inte är ''radikalfeminist'' för att man erkänner patriarkatet.  man är inte radikal på något sätt för att man erkänner en väldigt tydlig struktur i samhället, ser man inte den strukturen är man dum i huvudet och inte en motvind på Det Radikala Som strömmar i samhället idag.
kakakaka: att man inte är ''radikalfeminist'' för att man erkänner patriarkatet.  man är inte radikal på något sätt för att man erkänner en väldigt tydlig struktur i samhället, ser man inte den strukturen är man dum i huvudet och inte en motvind på Det Radikala Som strömmar i samhället idag.
Radikalfeminism är inte synonymt med "extremfeminism" (vad det nu är) utan är modern feminism som den praktiseras idag. Prefixet "radikal" har här inget med radikalitet att göra utan hänsyftar på latinets ord för "rot", så en annan benämning skulle alltså kunna vara "rotfeminism". Vad som avses är att den förtryckande strukturen går på djupet, det vill säga patriarkatet, ett i högsta grad radikalfeministiskt begrepp.