Forumet - Gatufest i Östersund 24/7 - Protest mot EU:s miljöpolitik och byråkrati

Gatufest i Östersund 24/7 - Protest mot EU:s miljöpolitik och byråkrati

220 0 2
Om man bor nära Östersund så kanske det här är intressant? [party]

"Sverige gick med i EU den första januari 1995. Fjorton år efteråt kanske någon undrar varför man kommer och säger “Fuck EU”, eller tillochmed kallar sin aktionsgrupp för det. Är det inte lite försent? Eller vill ni att EU ska upplösas och försvinna över en natt?

Som vi redan skrivit är Aktionsgruppen Fuck EU ingen grupp där alla tycker exakt likadant. Och att upplösa unionen över en natt är förstås inget någon tror kommer hända. Däremot måste man alltid protestera och säga vad man tycker när makthavarna leder världen åt fel håll och det är något vi med olika utgångspunkter och olika åsikter om andra saker är överens om.

Vi är överens om att säga fuck you till EU:s odemokratiska struktur där företag mutar politiker och makten försvinner från folk långt bort till byråkrater i Bryssel.

Vill vill säga fuck you till EU när de med fördraget “EURATOM” i framtiden skulle kunna tvinga oss att acceptera uranbrytning i Jämtlands fjäll, något som gör att företagen överhuvudtaget kommer hit och borrar fast de vet att kommunerna är mot brytning.

Vi vill säga fuck you till EU när deras höga politiker pratar om hur klimatet ska räddas på ett sådant sätt att rika stater och företag i väst tjänar pengar på det. Att det är dom som är orsaken till miljöförstöringen när de exploaterat jorden till att börja med spelar visst ingen roll när man kan tjäna pengar på att låtsas vara miljövänliga. De åtgärder som räddar planeten måste slå mot plånböckerna på de rika och mäktiga. Det är de som orsakat problemen och det är de som ska betala får att fixa dem. Vilket de aldrig kommer gå med på frivilligt om de inte tvingas till det.

Och vi vill säga ett stort skärp er! till EU inför det internationella klimat-toppmötet i Köpenhamn i December. Där kommer det beslutas om ett nytt globalt klimatavtal. Världen har misslyckats att leva upp till det gamla avtalet – “Kyotoprotokollet” – och därför behövs det ett mycket bättre och radikalare avtal nu. Om vi vill ha en chans att rädda planeten undan den globala uppvärmningen. Tyvärr har EU agerat lamt, för att inte säga fegt, vid de förhandlingar och toppmöten som lett fram till mötet i december. Därför måste EU skärpa till sig rejält. Nu när Sverige är ordförandeland borde vi dessutom visa vägen.

Mer om förhandlingarna inför ett nytt klimatavtal kan du läsa om här.
Tidningen Fältbiologen # 1 2009 (sid 9-13)
Aktionsnätverket Climateaction 09.
Miljörbundet Jordens Vänner om miljörörelsens krav.

Det är bland annat det här vi säger när vi arrangerar en demonstration och gatufest.
Den 24 juli är det som gäller!
13.00 på Stjärntorget för demonstration! 18.00 på Stjärntorget för fest!"

http://fuckeu.wordpress.com/
"EU:s miljö och energiministrar kommer till Åre den 23-25 juli. Sverige kommer vara ordförandeland i EU igen. Efter Göteborg 2001 har man nu bestämt sig för att sprida ut möten över Sverige. Kanske hoppas man att ingen ska bry sig, men de har förstås fel.

Fredagen den 24 juli är aktionsdag i Östersund. Vi kommer att ha en demonstration på dagen riktad mot EU-ministrarna. Ministrarna är förvisso i Åre, men förmodligen kommer Åre stängas ner på samma sätt som under NATO-toppmötet 2005 och det är lättare att ta sig till Östersund för folk som kommer utifrån.
Demonstrationen kräver bland annat att EU – och Sverige som ordförandeland – agerar kraftfullt för ett bra klimatavtal under förhandlingarna som kommer sluta i Köpenhamn i december. Det handlar om vilka åtgärder alla länder i världen ska ta för att stoppa klimathotet, en överlevnadsfråga för hela planeten.
Vi kritiserar också ministrarnas idé om att det ska gå att tjäna pengar på klimathotet med såkallad “grön kapitalism”. Vi menar att den största orsaken till klimatkaos och miljöproblem är att företag och stater tjänar pengar på att förstöra naturen. För att lösa dessa problem måste vi bryta med idén om att det ska gå att tjäna pengar på allting. Vi måste ha ett nytt sätt att tänka för att lösa problemen det gamla sättet skapat.

På kvällen klockan 18 börjar Fuck EU:s gatufest som är en protest och demonstration fast med livemusik, käk, med mera. Både festen och demonstrationen kommer samlas på Stjärntorget.

Tycker du att det här låter fett? Hjälp till att göra det ännu bättre! Vill du spela på gatufesten? Måla banderoller? Affischera? Komma med idéer? Eller vet du inte vad du vill göra, bara att det är något? Hör av dig till oss i aktionsgruppen Fuck EU!

[email protected]"

http://fuckeu.wordpress.com/2009/04/13/fest-protest/