Forumet - Genetik

Genetik

844 0 7
1. Ett udda antal kromosomer i kroppcellerna (ex 45 hos människan) tyder på att något fel uppstått i celldelningen. Hur kan jag påstå det?

Svar:
Det bli turners syndrom då det fattas en kromosom. Det är en X-kromosom som fattas, kan vara både hos en flicka eller hos en pojke. Deras kromosomuppsättning( alltså de som lider av sjukdomen) ser ut såhär: X och Y.

Är det rätt svar?

Spana också in:

Okej, har en annan uppgift här.

4. Hos människan kan man( med viss förenkling) säga att brun ögonfärg beror på ett dominant anlag B, blå ögon på ett recessivt b.

* Två brunögda personer får tillsammans ett blåögd barn. Ingen av föräldrarna har någon blåögd släkting. börja med barnet och rita ett släktträd som går tillbaka 4 generationer (inkl babyn). Ange anlagsuppsättningen för var och en och visa att alla fula misstankar om otrohet är oberättigade!

* Det här föräldrarparet fick ytterligare 3 barn. Totalt 3 barn blev blåöga och 1bruntögd. Förklara den fördelningen!

Svar:

* Låt oss anta att pappans föräldrar är homozygot dominant och mamman är heterozygot recessivt.

Pappa= BB
mamma= Bb

Vad händer om de parar sig? Vilka ögonfärg får avkommorna?

BB x Bb

Resultatet blev: BB, BB, Bb, Bb

Här kan vi se att alla blev brunögda, och en av de här är pappan till sonen som hade blåa ögon. Vi måste ta hänsyn till att pappan måste ha en heterozygot anlag för att kunna få ett blåögd barn. Pappan träffar sitt livs kärlek och parar ihop sig med sin kvinna:

*
Bb x Bb

Resultatet blev: BB, Bb, Bb, bb ( Här ser vi direkt att sannolikheten att de skulle få ett blåögd barn är 25%, och de fick det barnet).

Släkträdet skulle kunna se ut såhär:

BB x Bb= BB, BB, Bb, Bb

Bb( som är pappan till den blåögda barnet) parar ihop sig med en kvinna som har samma genotyp: Bb

BbxBx= BB, Bb, Bb, bb

Skulle gärna vilja rita en släktträd och klistra in den här, men kan inte det. Men jag hoppas att ni förstår vad jag vill komma fram till.

Är det rätt?
shajjn:

.


2. Dansmöss kan vara fläckiga eller enfärgade. Det fläckiga anlaget är dominant. Homozygota föräldrar av vardera typen korsas med varandra.

* Blir ungar enfärgade eller fläckiga?
* Ungar ur avkomman korsas med varandra och resultatet blir 40 "barnbarn". Hur kommer de se ut i det avseendet?

Svar:
*
F= Fläckig(dominant)
f= helfärgad(reccesivt)
Homozygot dominant= FF
homozygot reccesivt= ff

För att se om avkomman blir fläckiga eller enfärgade måste jag korsa dessa:

FF x ff

Resultat: Ff, Ff, Ff, Ff

Alla avkomman som de får bli fläckiga.

* Vi ska korsa Ff och Ff:

FfxFf

resultatet blir: FF, Ff, Ff, ff

Som vi kan se ur resultatet så blir 25% helfärgade och 75 % av avkomman kommer att vara fläckiga. 10 st bli alltså helfärgade och 30 st kommer att bli fläckiga. 3:1 blir förhållandet, allså är det en monohybrid korsning.

3. Hos en hönsras finns två olika anlag för färg, S för svart och V för vit. Båda anlagen är lika starka. Korsa en svart tupp med anlaget SS med en vit höna VV.

* Vilken genotyp och fenotyp har avkomman?
* Individer ur avkomman korsas med varandra. Hur kommer då F2-generationen att se ut fenotypiskt och genotypiskt?

Svar:

* Vi ska korsa tuppen och hönan:

SSxVV

Resultatet blir: SV, SV, SV, SV

Genotypen: SV
Fenotypen: SV( Svart färg för alla avkomman)

* Nu ska vi korsa avkommorna( heter det så i plural? )

SVxSV

Resultatet blir: SS, SV och VV

Genotypen: SS, SV och VV
Fenotypen: SS, SV, SV och VV ( 3 svarta och 1 vit) Förhållningen mellan vita och svarta avkommorna blir även här 3:1, alltså är det en monohybrid korsning här.

5. Hos luktärter berror den röda blomfärgen på ett dominant anlag R, den vita på det recessiva r. I en odling växer blandat röda och vita luktärter.

* Du vill ha fram frön som garanterat endast ger luktärter med röda blommor. Hur skall du gå tillväga? Hur gör du om du bara vill ha frön som ger vita blommor?

* Vad tror du om möjligheten att från den här ursprungsodlingen få fram växter med skära blommor?

Svar:

* För att få endast luktärter som är röd måste man korsa antingen såhär: RR x rr eller såhär RR x Rr.

För att få endast luktärter som är vita så måste man korsa såhär ff x ff, vilket kan ske genom självpollition.

* Det är möjligt. Låt oss anta att en homozygot dominant(röd FF) blomma korsas med en homozygot recessiv( vit VV)

FF x VV

Resultatet blir: FV, FV, FV, FV ( Alla luktärter i F1-generationen blir skära)

När man korsar blommor medröd färg med en vit färg så kommer hela F1-generationen bli skära, det är alltså en intermediär nedärvning.