Forumet - Geografi

Geografi

4579 0 13
Det finns tre huvudtyper av bergarter: magmatiska, sedimentära och metamorfa. Bergartscykeln är ett system som beskriver hur dessa tre bergartstyper bildas och ombildas ur varandra och magma. När en bergart kristalliserar från en smälta (magma eller lava) är det en magmatisk bergart. Denna bergart kan vittra och erodera och sedan sedimentera och kompakteras till en sedimentär bergart. Den kan också genomgå metamorfos på grund av tryck och temperatur som förändrar mineralsammansättningen och därmed bilda en metamorf bergart. Sedimentära bergarter som utsätts för högt tryck och temperatur kan också genomgå metamorfos och bilda metamorfa bergarter. Metamorfa och sedimentära bergarter kan också vittra, erodera, sedimentera och bilda nya sedimentära bergarter. Metamorfa bergarter kan genomgå ytterligare metamorfos. Alla tre bergartstyper kan också smälta, och när detta händer bildas en ny magma, från vilken nya magmatiska bergarter kan bildas.

Image

Detta schematiska diagram över bergartscykeln visar kretsloppet kring magma, sedimentära, metamorfa och magmatiska bergarter.
Förklaring, material:
A. Extrusiva magmatiska bergarter
B. Intrusiva magmatiska bergarter
C. Magma
D. Metamorfa bergarter
E. Sedimentära bergarter
F. Sediment

Förklaring, processer:
1. Vittring
2. Konsolidering
3. Kristallisering
4. Smältning
5. Metamorfos
6. Litifiering (kompaktion och cementering)
7. Deposition
8. Transport
9. Exponering

Spana också in: