Forumet - Grymt starkt logiskt bevis för att GUD måste vara universums Orsak!

Grymt starkt logiskt bevis för att GUD måste vara universums Orsak!

1279 0 82
GUD DET ENDA LOGISKA!

VEM ANNARS SKULLE HA SKAPAT UNIVERSUM?


[y]

Att Gud, allas vår gemensamma evige Skapare, med nödvändighet måste ha skapat vår temporära materiella värld, får vi här ett grymt starkt logiskt bevis för!

Häng med här i 7 LOGISKA STEG, punkt för punkt!

[y]

1. Eftersom vårt universum, den materiella världen, inte kan ha funnits för evigt* så måste den någon gång ha skapats!

2. Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig Orsak**, dvs Skapare av universum!

3. Eftersom skapandet av universum inkluderade den relativa rumtiden***, så måste Skaparen av nödvändighet ha befunnit sig i den absoluta rumtiden, dvs i den andliga dimensionen, i den eviga andliga världen, innan Han skapade vårt materiella universum!

Den absoluta andliga världen (Guds framsida) är källan, grunden till vår relativa materiella värld (Guds baksida)! Allt relativt är nämligen relaterat till det absoluta, beroende av det absoluta, på samma sätt som mörker är relaterat till ljus och kyla är relaterat till värme! Godhet här i den materiella världen är på samma sätt relativt, relaterat till det absolut goda i den andliga världen, där inget ont finns!

4. Detta innebär att Skaparen av universum nödvändigtvis måste vara evig, eftersom Han inte är bunden av den temporära relativa rumtiden, som Han ju själv har skapat! Att Gud är evig, innebär ju naturligtvis att Han har existerat i all evighet, utan att någonsin ha skapats, eftersom vår begränsade relativa rumtid inte existerar där. I den eviga andliga världen råder nämligen en evig nutid, där inget föds, åldras eller dör! Att fråga vem som skapade Skaparen är för övrigt lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren!

5. Detta medför också att Skaparen måste vara ett levande väsen, en individ, eftersom allting i den andliga världen är levande individer, dvs medvetet och levande (LevAnde), i motsats till vår materiella värld, materia, som är omedvetet och dött! Det är bara när den medvetna levande andliga energin - den medvetna själen - finns i materien, i den omedvetna materiella energin, som materia tycks leva!

6. Med tanke på att den inbillade Big Bang vare sig är en levande individ eller är evig, vilket ju alltså är en förutsättning för universums Skapare, så kan Big Bang omöjligen vara universums Orsak! Vi kan därmed utesluta den absurda hokuspokus-teorin att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i luften likt en självmordsbombare, i en stendöd, IQ-befriad Big Bang!

7. Bara någon med en SUPER-IQ kan ha skapat vårt perfekt lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade intelligenta universum!

Skaparen av vårt universum lever och verkar i den andliga dimensionen och är evig, och kallas populärt för Gud! Gud är levande, medveten och intelligent, och är naturligtvis orsaken till allt liv, medvetande och intelligens som finns här i den materiella världen!

Att liv, medvetande och IQ finns här i den materiella skapelsen (verkan), bevisar att det även måste finnas hos Skaparen av skapelsen (Orsaken), eftersom en verkan naturligtvis inte kan ha något som dess Orsak inte har!

[y]

* (punkt 1) Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nuet, eftersom det skulle ta en evighet att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid!

** (punkt 2) Eftersom tiden här i materians värld har en början (i den andliga världen råder en evig nutid), så måste någon ha orsakat den! Orsaken kallas populärt för bokstavskombinationen G U D, men gillar man nån annan bokstavskombination bättre, fine!

*** (punkt 3) Den relativa rumtiden är inte evig, utan skapas alltid initialt när den materiella världen skapas! Den materiella världen skapas och förintas om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp, i takt med Guds in- och utandning, i Hans form som Maha-Vishnu! När Gud andas in dras allting in i Honom och när Han andas ut expanderas allt ut ur Honom, ur Hans transcendentala kroppsporer! Alla materiella universum skapas ur det "Kosmiska Ägget" (utan explosioner), av vår skapargud Brahma, som är en avatar av Gud!

[y]

SLUTSATS:

Den fiktiva inbillade Big Bang finns endast, måste vi härmed vara överens om, i fantasin hos de Big Bang-troende! Detta fantasifoster (Bing Bang) sägs ju till råga på allt ha varit stendöd, medvetslös och totalt IQ-befriad....därmed är Big Bang för alltid diskvalificerad från alla diskussioner kring vad som var Orsaken till universums intelligenta skapelse!

Att tro att vårt fantastiska universum skulle ha skapats av en sjukt IQ-befriad hokuspokus-explosion är lika idiotiskt som att tro att CERN och LHC skulle ha byggts upp av en liknande kaotisk hokuspokus-explosion!

[y]

ENIGA, ALLA?

FRÅGOR och KOMMENTARER?

.

ÄNDRAT 2008-11-19 02:38
GUD DET ENDA LOGISKA! (Big Bang-kreationismen absurd!)

VEM ANNARS SKULLE HA SKAPAT UNIVERSUM?

Att Gud, allas vår gemensamma evige Skapare, med nödvändighet måste ha skapat vår temporära materiella värld, får vi här ett grymt starkt logiskt bevis för!

Häng med här, 7 LOGISKA STEG, punkt för punkt!

1. Eftersom vårt universum, den materiella världen, inte kan ha funnits för evigt* så måste den någon gång ha skapats! (För några miljarder år sedan, enligt Veda-skrifterna)

2. Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig ORSAK**, dvs Skapare av universum! Kausalitetslagen kräver en Orsak!

http://en.wikipedia.org/wiki/First_cause_argument

3. Eftersom skapandet av universum inkluderade den relativa rumtiden***, så måste Orsaken/Skaparen av nödvändighet ha befunnit sig i den absoluta rumtiden, dvs i den andliga dimensionen, i den eviga andliga världen, innan Han skapade vårt materiella universum!

Den absoluta andliga världen (Guds framsida) är den reella världen och utgör källan, grunden, till vår relativa materiella värld (Guds baksida), som är en virtuell, skenbar värld! På samma sätt som vare sig mörker eller kyla har någon reell oberoende existens, utan bara är frånvaron av ljus och värme, deras referenspunkter, så är det materiella frånvaron av det andliga!

På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska! Det absoluta utgör alltid referenspunkten, medan det relativa är relaterat till, beroende av, det absoluta. Om inte den absoluta Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte heller den materiella världens relativa dualism, godhet och ondska, existera! Ondska orsakar vi oss själva genom att vända Gud ryggen, på samma sätt som vi skapar vår egen skugga, vårt mörker, genom att vända ryggen mot Solen!

4. Detta innebär att Orsaken till universum nödvändigtvis måste vara EVIG****, eftersom Han inte är bunden eller påverkad av vår temporära relativa rumtid, som Han ju själv har skapat!

Att Gud är evig, innebär ju naturligtvis att Han har existerat i all evighet, utan att någonsin ha skapats, eftersom vår temporära relativa rumtid inte existerar i den andliga världen. Där råder nämligen en evig nutid, där inget föds, åldras eller dör! Även vi själar, minigudar, är eviga till vårt väsen! Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren! Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

5. Detta medför också att Orsaken måste vara ett LEVANDE väsen, en individ, eftersom allting i den andliga världen är levande individer, dvs medvetet och levande (LevAnde), i motsats till vår materiella värld, materia, som är omedvetet och dött! Det är bara när den medvetna levande andliga energin - den medvetna själen - finns i materien, i den omedvetna materiella energin, som materia tycks leva!

6. Med tanke på att den inbillade Big Bang-smällen vare sig är en levande individ eller är evig, vilket ju alltså är en förutsättning för universums Skapare, så kan Big Bang omöjligen vara universums Orsak! Vi kan därmed utesluta den absurda hokuspokus-teorin att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, i en stendöd IQ-befriad Big Bang!

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan tro att ett gäng med stendöda, informationsfria exploderande stenflisor skulle ha haft den kompetens och IQ som krävdes, för att konstruera, strukturera och koordinera fram vårt fantastiskt intelligenta universum, torde snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll....smällar, kollisioner och explosioner kan endast resultera i KAOS och förintelse, inte i den fantastiska ordning, harmoni och balans som råder i universum!

7. Bara någon med en SUPER-IQ kan ha skapat vårt superkomplexa, perfekt lagbundna, finkalibrerade intelligenta universum!

Skaparen av vårt universum lever och verkar i den andliga dimensionen och är evig, och kallas populärt för Gud! Gud är levande, medveten och intelligent, och är naturligtvis orsaken till allt liv, medvetande och intelligens som finns här i den materiella världen!

Faktumet att liv, medvetande och IQ finns här i den materiella skapelsen (verkan), bevisar att det även måste finnas hos Skaparen av skapelsen (Orsaken), eftersom en verkan naturligtvis inte kan ha något som dess Orsak inte har!

Anmärkningar:

* (punkt 1) Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nuet, eftersom det skulle ta en evighet att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att nuet ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, ingen dåtid eller framtid!

** (punkt 2) Eftersom tiden här i materians värld har en början - i den andliga världen råder en evig nutid - så måste någon ha orsakat den! Orsaken kallas populärt för bokstavskombinationen G U D, men är man allergisk mot just denna bokstavskombination och gillar någon annan bättre, fine!

*** (punkt 3) Den relativa rumtiden är inte evig, utan skapas alltid initialt när den materiella världen skapas! Den materiella världen skapas och förintas om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp, i takt med Guds in- och utandning, i Hans form som Maha-Vishnu! När Gud andas in dras allting in i Honom och när Han andas ut expanderas allt ut ur Honom, ur Hans transcendentala kroppsporer! Alla materiella universum skapas ur det "Kosmiska Ägget" (utan explosioner), av vår skapargud Brahma, som är en avatar av Gud!

**** (punkt 4) Att Gud är evig är inget konstigt alls, med tanke på att t.o.m. Hans energier är eviga! Termodynamikens 1:a lag (Energiprincipen) bekräftar nämligen att energi vare sig kan skapas eller förintas! Detsamma måste då givetvis gälla även själva energikällan, Gud, den evigt Energiske:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

SLUTSATS:

Just precis, logiskt sett kan det omöjligt vara någon annan än vår Allsmäktiga Allvetande Skapare, Gud, som skapade universum!

Den fiktiva inbillade Big Bang finns endast, måste vi härmed vara överens om, i fantasin hos Big Bang-kreationister! Detta fantasifoster (Big Bluff) sägs ju till råga på allt ha varit stendöd, medvetslös och totalt IQ-befriad....därmed är Big Bang för alltid diskvalificerad från alla diskussioner kring vad som var Orsaken till universums intelligenta skapelse!

Att tro att vårt perfekt lagbundna superkomplexa universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet - flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns *någon* som trollar, med *någonting* - i en hokuspokus-explosion, är lika idiotiskt som att tro att CERN och LHC skulle ha stått färdigkonstruerad och klar för drift, efter en liknande IQ-befriad hokuspokus-explosion!

_______________________________________________________

"I want to know how God created this world. I'm not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details."

(From E. Salaman, "A Talk With Einstein," The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.)

"What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom."

(C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.)

- Albert Einstein

"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse." (Principia Mathematica)

- Sir Isaac Newton

VAD TROR NI, KÄRA VÄNNER?

VEM var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

EN HÖGRE MAKT eller ett gäng med stendöda iq-befriade STENFLISOR?
.
Dödsguden:

Den fiktiva inbillade Big Bang


Finns ju även de kristna som tror att Gud är orsaken till Big Bang. Man kunde se Big Bang som den vetenskapliga förklaringen till universums uppkomst men som troende även anse Gud ligga bakom Big Bang. Men endast Big Bang utan Gud har jag svårare att ta till mig.

Spana också in:

Dödsguden:

0 p: Tvivlar fortfarande... (Du röstade på detta alternativ)
16.7% (1 st)


Läste bara första...

Varför kan den inte ha funnits för evigt? Va vet vi om att allt måste ha en start å ett slut?

Å om den nu har skapats så varför skulle de vara just av en gubbe med vitt långt skägg?
filulilus:

Va vet vi om att allt måste ha en start å ett slut?


Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nuet, eftersom det skulle ta en evighet att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid!

filulilus:

Å om den nu har skapats så varför skulle de vara just av en gubbe med vitt långt skägg?


Vem har sagt att vår evige Skapare har skägg och att det dessutom är vitt?

SJUKT!!

Gud har ju skapat vår relativa rumtid, vilket innebär att Han inte står under rumtidens verkan...alltså åldras Han inte!

Gud och vi minigudar är EVIGA! [y]
Dödsguden:

1. Eftersom vårt universum, den materiella världen, inte kan ha funnits för evigt* så måste den någon gång ha skapats!


Varför kan inte vårt universum ha funnits för evigt? :{

Dödsguden:

Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nuet, eftersom det skulle ta en evighet att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid!


Va, varför? Tiden tickar ju framåt hela tiden, men vad säger att tiden inte kan ha tickat framåt i all evighet? Tiden behöver ju inte stå stilla för att ha kunna ha existerat i all evighet ju? :(
Pointless :P Varför inte bara hoppas på att man kommer till himmlen när man dör? [rolleyes]

Men för att ja ska sätta min fot i diskussionen undrar jag; Vem skapade GUD? Eftersom ingenting fanns, absolut ingenting, Skapade han sig själv eller? Jag förstår inte det här redigt, Låt oss skita i det eftersom vi aldrig kommer få veta sanningen förräns vi dör. Kthx :D
Dödsguden:

Därför att evighet betyder utan någon början, och om universum inte har haft någon början, så kan nutid aldrig överhuvudtaget finnas, eftersom nutiden endast kan finnas om tiden har en början! [y]


Jo, nutid kan finnas även om det inte finns någon början... [y] Eller jag fattar fortfarande inte varför det inte skulle kunna gör det. [sad]

Tiden är evig, det finns ingen "början" och det finns inget "slut".
Nutid är ju bara där vi befinner oss just "nu", men vi finns även i dåtiden och framtiden. Allt händer egentligen sammtidigt, vi finns både i dåtiden, nutiden och framtiden. [y]

All energi som universum är uppbyggd av har alltid existerat.
Energi kan inte skapas eller förstöras, allt har alltid funnits.
Energi är allt.

Vi kan gå OÄNDLIGT långt bakåt i tiden utan att det finns någon "början" och vi kan gå OÄNDLIGT långt framåt i tiden utan att det finns något slut. Allt har alltid funnits. [y]

Tid.JPG

SaltaKätzchen:

Vi kan gå OÄNDLIGT långt bakåt i tiden utan att det finns någon "början" och vi kan gå OÄNDLIGT långt framåt i tiden utan att det finns något slut. Allt har alltid funnits. [y]


I teorin, ja. Men det finns ingen verklig version av "evighet". Evighet är bara ett koncept som inte går att bevisa.
SaltaKätzchen:

o, nutid kan finnas även om det inte finns någon början..


Ja, men endast i den absoluta rumtiden, i den andliga världen, där det råder evig nutid! [y]

SaltaKätzchen:

i kan gå OÄNDLIGT långt bakåt i tiden utan att det finns någon "början" och vi kan gå OÄNDLIGT långt framåt i tiden utan att det finns något slut.


Återigen, detta gäller enbart i den andliga dimensionen!

Här i den materiella världen, så skapas och förintas universum om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp!