Forumet - Gud eller Big Bang? IQ eller hokuspokus explosion?

Gud eller Big Bang? IQ eller hokuspokus explosion?

7694 0 79
.
BIG BANG ÄR BARA BLUFF !!!

UNIVERSUM HAR ALDRIG EXPLODERAT FRAM !!!


.
Att tro att universum hokuspokus skulle ha TROLLAT fram sig själv från tomma intet - utan ens trollkarl eller trollstav - och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare...för att sedan designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna, finkalibrerade, perfekt strukturerade universum med galaxer, himlakroppar, naturlagar och livsformer...och som sedan upprätthåller och sköter allting helt av sig själv, utan någon som helst högre styrande intelligent kraft...

Låter detta som en logisk och plausibel teori till universums existens?

Snacka om SJUKT VRICKAD flummig hokuspokus-teori !!! [bigsmile]

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING !!!

[y]

Materia har ingen självständig skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller materien självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!

[y]

Big Bang-teorin anses faktiskt numera vara en FÖRLEGAD TEORI och kullkastas av nya upptäckter, som motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk

http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

Det finns INGA som helst OBSERVATIONER som stödjer Big Bang-teorin och därför har hundratals av världens ledande astronomer och fysiker vänt teorin ryggen, ett faktum som publicerades i New Scientist, 22 maj 2004:

http://cosmologystatement.org
http://www.newscientist.com/article/mg18224482.900-bucking-the-big-bang.html

[y]

Faktum är att Big Bang-teorin brottas med mer än 30 OÖVERSTIGLIGA PROBLEM, vilket förklarar varför Big Bang-teorin är på utdöende:

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060905104549.htm
http://www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp
https://www.flashback.org/sp5841611

[y]

Big Bang har har de facto aldrig ens skett! Mängder av ledande astronomer och fysiker MOTBEVISAR Big Bang, med grundliga vetenskapliga argument:


(9 delar)

Att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från TOMMA INTET, vilket t.ex. Stephen Hawking påstår, motbevisas på ett väldigt logiskt sätt här:
Big Bang-teorin är faktiskt en ÖVERNATURLIG teori, en ovetenskaplig teori, vilket de flesta BB-troende inte ens har tänkt på:http://www.youtube.com/watch?v=ri3qObxRPk8

Big Bang är bara en HOKUSPOKUS-teori! Big Bang-flummet KROSSAS här med 15 vetenskapliga argument:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/big-bang-bara-en-hokuspokus-te...

[y]

I Vetenskapens värld, SVT, påstods helt ogenerat att universum skulle ha skapats av den där mytiska hokuspokus-explosionen (Big Bang), vilket är totalt nonsens:

Video: http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

.

OK - Kan vi alla härmed komma överens om att denna sjukt absurda hokuspokus-teori bara är en myt, en flummig fantasifull saga, utan någon som helst verklighetsanknytning!

[y]

TILL DISKUSSION:

Vad är det egentligen som får vuxna människor att tro på myten kring Big Bang, att universum exploderat fram, när ingenting annat ordnat och funktionellt i skapelsen skapats av IQ-befriade hokuspokus-explosioner?

Varför har vi gått på denna sjuka sagoberättelse kring Big Bluff?

Vår konstnärlige Skapare skapar inte saker och ting med råbarkade al-Qaida metoder... [bigsmile]

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)....Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


[y]
.
efter som du inte har någon kunskap i ämnet fär du det här:

Universums uppkomst genom Big Bang [redigera]

Big Bang beskriver ett utvecklingsförlopp för universum. Enligt Big Bang-teorin är dagens universum ett resultat av en rumslig expansion av hela universum. Expansionsförloppet kan enligt teorin ske på olika sätt beroende på bland annat mängden materia i universum. Ett vanligt missförstånd rörande Big Bang är att teorin beskriver en explosion i likhet med en bomb. Skillnaden mellan expansionen som Big Bang-teorin beskriver och en vanlig expansion är att den vanliga expansionen sker i ett befintligt rum medan universums expansion är en expansion av själva rummet i sig självt. Resultatet av den vanliga expansionen är sålunda att produkten av expansionen expanderar i ett i övrigt tomt utrymme. Däremot expanderar universum genom att avståndet mellan varje punkt på större avstånd i universum ökar med tiden. Tiden själv deltar inte i expansionen, ej heller din lokala måttstock. Skalan hos nära föremål blir därför konstant, vilket brukar förklaras med att gravitationens attraktion överväger på nära håll. Då rummet och tiden (rumtiden) skapades i och med Big Bang är frågor som "vad expanderar universum i?" eller "vad finns utanför universum?" meningslösa, då rumsliga begrepp, enligt teorin, inte är definierade på andra ställen än i universum. Också tidsbegreppet "före Big Bang", är av samma anledning meningslöst.

Big Bang definieras som singulariteten vid universums skapelse. Stephen Hawking har dock visat att en möjlighet (på grund av kvantmekaniska effekter) är att universum skapades utan någon singularitet det första ögonblicket. Istället skulle rumtiden bildat en slags avrundad geometri, ungefär på samma sätt som man inte finner någon spets på jordytan när man åker till nordpolen.

De senaste mätningarna av den kosmiska bakgrundsstrålningen utförda av WMAP-experimentet ger att universums ålder är mellan 13,3 och 13,9 miljarder år.[1] Det finns också en isolerad mätning från 2006, vilken av författarna tolkas som att universum skulle vara 15,8 miljarder år gammalt. Den nya dateringen är baserad på mätningar av ljuset från en förmörkelsebinär i galaxen M33. När stjärnorna sett från jorden ligger på linje, blir deras totala ljus svagare. Genom att mäta dessa variationer kan astronomerna avgöra avståndet till dem. Det visar att M33 ligger längre bort än man trodde, och att universum därför också är äldre än man först trodde
Text

Big bang förklarar den kosmiska bakgrundsstrålningens uppkomst
Förutsägelse: glöd av fotoner är idag uttänjda till mikrovågor. Det matchat mätningar väldigt bra - med flera decimalers noggrannhet, men inte exakt.
Bakgrunden är lite grynig (ses vid hög kontrast). Det förklaras med hundratusendels graders skillnader. Grynigheten sägs berätta om universums tidiga innehåll och expansionsmönster, men grynanalysen stämmer inte med speciellt hög precision.

*materia ur kondens (efter en minut är det lagom varmt för att bygga atomkärnor, olika ämnen)
Förutsägelse: ursprunglig sammansättning av ämnen (väte, helium, deuterium, he-3, litium). Stämmer ”nära nog”. ~Inte exakt, ca max 5% ifrån. Big bangs förklaring: stjärnor tar upp små atomer och slår ihop dem till större. Men varför skulle det vara så? Finns inga observationer som stödjer det. Den förklaringen finns bara för att vi ska kunna förvänta oss att hitta det vi hittar. Det som stjärnorna sägs ha förändrat. ”Jungfrulig materia” hittas i gasmoln långt ute i rymden, materia långt bort (längre tid för ljuset att färdas) och materia på ytan av stjärnor sägs inte ha behandlats av stjärnor. Vi tittar efter sammansättningar som liknar Big bangs ursprungliga och antar att de är ”jungfruliga”. På detta sätt betraktas förutsägelsen inprickad med god precision.

Sen är horisontproblemet ett "litet" problem för Bög bang-förklaringen

qazedctgb:

efter som du inte har någon kunskap i ämnet fär du det här:


Klart han har

Spana också in:

enni:

Varför?


För att allt han gör är att spamma värdelösa trådar utan någon som helst vilja att faktiskt debattera ämnet (det han gör är inte att debattera, nej).

Åtminstone borde det förpassas till Forum X.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


enni:

Klart han har


Nej. Snubben hävdar att solen kretsar kring jorden, han har INGEN koll.
qazedctgb:

universums expansion är en expansion av själva rummet i sig självt


Hur kan något rum överhuvudtaget ha börjat expandera, då det ju enligt teorin inte ens fanns något rum som skulle ha kunnat börja expandera?

Snacka om att Big Bang-teorin är SJUKT OLOGISK! [shake]

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


ChickiBull:

Ja för det är ju mer logiskt att gud har trollat fram sig från tomma intet å sen trollat fram material till att bygga universum från tomma intet


Fel!

Både Gud och alla Hans energier är EVIGA!

Hört talas om Energiprincipen?

Gud är för övrigt själva Energikällan! [y]
KingGurka:

För att allt han gör är att spamma värdelösa trådar utan någon som helst vilja att faktiskt debattera ämnet (det han gör är inte att debattera, nej).


Det är ganska svårt att säga emot det han skriver i den här tråden.

KingGurka:

Nej. Snubben hävdar att solen kretsar kring jorden,


Inget fel med det.
KingGurka:

Nej. Snubben hävdar att solen kretsar kring jorden,


Att Solen kretsar kring Moder Jord har jag bevisat här:

http://ungdomar.se/forum.php?thread_id=167712&page=1

OK? [y]

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


ChickiBull:

Universum är evigt! Därför har det ju inte bara skapats ur tomma intet. Det har alltid funnits


Enligt Big Bang-teorin så fanns absolut ingenting innan själva Bangen (inget rum, ingen tid, ingen energi, ingen materia) varför universum INTE är evigt enligt Big Bang-teorin! [no-no]
Dödsguden:

Hur kan något rum överhuvudtaget ha börjat expandera, då det ju enligt teorin inte ens fanns något rum som skulle ha kunnat börja expandera?


alla bevis pekar dit...förklara annars varför det inte går att se längre än 13,3-15 miljarder ljusår det är däremot ologiskt...

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


enni:

Det är ganska svårt att säga emot det han skriver i den här tråden.


nej han tramsar och är ologisk! nu använder jag samma sätt att säga emot som han gör så det borde ju vara legitimt.