Forumet - Guds krig

Guds krig

282 0 41
Lipponen: Ekonomikrisen är ett Armageddon
Skapad: 20.12.2008 14:28 (Uppdaterad: 21.12.2008 08:37)
Riksdagens talman och Finlands förre statsminister Paavo Lipponen säger att den ekonomiska krisen är värre än de tidigare stora depressionerna och jämför den med ett Armageddon.

- Finansministern har jämfört den ekonomiska krisen med vinterkriget men det här börjar mer påminna om Armageddon. Klarar sig världsekonomin ur det här? Situationen är mycket allvarlig, sade Lipponen i Yles program Ykkösaamu.

Enligt Lipponen är den ekonomiska krisen värre än depressionen i början av 1930-talet. Det är också sämre ställt nu än i början av av 90-talet, för då handlade det om en nationell depression.

I Bibeln är Armageddon den sista kampen mellan det goda och det onda vid tidens slut.
Erik112:

I Bibeln är Armageddon den sista kampen mellan det goda och det onda vid tidens slut.


Icke. [mad]

"Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon."
Upp 16:16

För övrigt så tror jag inte att herr Lipponen försöker antyda att vi bör förvänta oss blodregn och änglar med trumpeter. Faktiskt.

Spana också in:

Mawns:

Buddhister kan vara nihilister om de vill liksom.


Nja. Wikipedias definition på nihilism:

"Nihilism (from the Latin nihil, nothing) is a philosophical position that argues that existence is without objective meaning, purpose, or intrinsic value. Nihilists generally assert that objective morality does not exist, so subsequently there is no objective moral value with which to logically prefer one action over another. Nihilists who argue that there is no objective morality may claim that existence has no intrinsic higher meaning or goal. They may also claim that there is no reasonable proof or argument for the existence of a higher ruler or creator, or posit that even if higher rulers or creators exist, humanity has no moral obligation to worship them."

Man behöver inte läsa långt för att förstå att man inte kan vara nihilist och buddhist samtidigt. En buddhist tror att livet har en högre mening, att det finns objektiv moral, att mänskligheten har moraliska förpliktelser etc.
leafar:

En buddhist tror att livet har en högre mening, att det finns objektiv moral, att mänskligheten har moraliska förpliktelser etc.


Buddhism är inte nihilism. Rätt. Men man kan vara både nihilist och buddhist. Självklart kan man inte vara en fanatiker av både filosofierna, men man kan ta delar av båda utan att det clashar för mycket och motsäger varandra.

Det finns många nivåer av nihilism, och många nivåer av buddhism. Det är bara på de högre planen som de inte går att inkorporera med varandra.
mediakatt:

mening


mediakatt:

normer


mediakatt:

moral


Karmasystemet antar jag att du menar, i Buddhismen? Visst, okej. Det finns dock inget som säger att man måste hålla sig till detta, det är inte som att en viss återfödelse är värre än den andra, då alla inkarnationer är lidande. Den enda sanna lyckan och punkten att sträva mot är Nirvana: att sluta existera.

Nihilister kan ha mål med sitt liv. De ser bara ingen mening med människan som en entitet, och på större plan kanske de inte ser någon mening med universum som en helhet. Men självklart kan de ha ett mål. En nihilist kan verkligen sträva efter Nirvana, vissa nihilister har faktiskt det som livsmål.

Det finns en synergi mellan nihilism och buddhism, hur man än ser på det. Det man måste komma på är att både filosofin och religionen är väldigt versatil och synen på de båda kan se helt olika ut för två utomstående åskådare, dels på grund av vilken läromästare de haft, och på kulturen de växte upp i.

Edit: Bacchus/Dionysus-sekterna och satanism kan också se som nihilistiska, ur vissa synvinklar.
Mawns:

Den enda sanna lyckan och punkten att sträva mot är Nirvana: att sluta existera.


Och redan där så kan vi konstatera att buddhismen då tror på en objektiv sanning, vilket nihilister inte gör.

Mawns:

Bacchus/Dionysus-sekterna och satanism kan också se som nihilistiska, ur vissa synvinklar.


Ur vilka synvinklar då?
mediakatt:

Och redan där så kan vi konstatera att buddhismen då tror på en objektiv sanning, vilket nihilister inte gör.


Slutgiltliga målet i nihilism är också att sluta existera. Vägen dit är annorlunda, men ingen riktig nihilist ser en utväg annorlunda än buddhisternas. Det finns bara två absoluta sanningar hos både nihilister och buddhister: lidandet och döden.

mediakatt:

Ur vilka synvinklar då?


Alkoholrelaterade sekter handlar mycket om att låta sina djuriska lustar ta över och bli ett djur igen. Det, om något, är väl att låta sitt överjag och sitt ego, sin "existens", försvinna. Satanisterna låter sitt ego ta över hela deras Jag, och struntar i lagar, regler, känslor och andra, endast för sin egen vinnings skull.

Detta passar rätt mycket in på:

leafar:

there is no objective morality may claim that existence has no intrinsic higher meaning or goal.


leafar:

even if higher rulers or creators exist, humanity has no moral obligation to worship them.


leafar:

objective morality does not exist, so subsequently there is no objective moral value with which to logically prefer one action over another.


Som du ser så funkar nihilism som ett inslag i en hel del religioner, och bör därför inte ses som något annat än ett eget abstrakt begrepp, som inte är motpol till något, speciellt inte ett ord som "religion", då det är ännu mer omfattande än ordet i fråga. Man skulle kunna säga att det är en motpol till kristendom och teism, i kristen bemärkelse, men det är lite att ta i.

Rätt ordval var ateism eller agnosticism.
Mawns:

Det finns bara två absoluta sanningar hos både nihilister och buddhister: lidandet och döden.


Har du något belägg för att lidande och död skulle vara absoluta sanningar inom nihilismen? I och med att det motsäger hela begreppet.

"Nihilism (from the Latin nihil, nothing) is a philosophical position that argues that existence is without objective meaning, purpose, or intrinsic value."

Mawns:

Alkoholrelaterade sekter handlar mycket om att låta sina djuriska lustar ta över och bli ett djur igen.


Det skulle kunna motiveras med nihilism, ja. Men begreppet "sekt" är i så fall knappast riktigt att använda, i och med att sekter bygger ganska starkt på att det finns normer inom den och någon mening. Om du precis lika gärna kan strunta helt i det så är det inte mycket till sekt.

Mawns:

Satanisterna låter sitt ego ta över hela deras Jag, och struntar i lagar, regler, känslor och andra, endast för sin egen vinnings skull.


Om vi pratar LaVey-satanism så har de ju ett uttalat regelverk. Egoism som ett självändamål är inte dirket nihilism.

Mawns:

Rätt ordval var ateism eller agnosticism.


Ateism hade varit rätt ordval om jag eftersökte en motpol till religion, ja. Men det gjorde jag ju inte.