Forumet - Hälften av toppjobben går till kvinnor

Hälften av toppjobben går till kvinnor

470 0 89
När socialdemokraterna hade makten gick 32 procent av de statliga toppjobben till kvinnor och 6 procent gick till människor med utländsk bakgrund. Nu är siffrorna radikalt förändrade. 50 procent av de tyngsta myndighetscheferna är kvinnor och 20 procent har utländsk bakgrund.

Bakom förändringen ligger den reformering av utnämningspolitiken som regeingen Reinfeldt utförde efter sitt makttillträde.

- Jag vill att det svenska folket ska känna att den som får jobbet är den som är bäst lämpad att få det, inte den som råkar ha rätt kontakter eller rätt partibok, motiverade Fredrik Reinfeldt sitt beslut då, för två år sedan.

Vad tycker ni om denna förändring? Är den bra eller dålig? Betyder detta så som Fredrik säger att den som får jobbet är den som är bäst lämpad för det i stället för att man får det baserat på sitt kön, eller kan det till och med vara tvärt om, folk får jobbet just för att de är kvinnor eller invandrare och inte för att de är den mest lämpade personen?

Källa:
Hälften av toppjobben går till kvinnor
"Det säger Minoo Akhtarzand, ny genreraldirektör för Banverket. Medan socialdemokraterna, under sin tid vid makten, tillsatte tre utlandsfödda myndighetschefer, har den borgerliga regeringen redan utsett tio varav Minoo Akhtarzand är en av dem. Värt att notera är att samtliga av de tio cheferna var kvinnor, att de tillsattes genom annonsering och att flera av dem ligger på löneligans tio i topplista för myndighetschefer."

Det där stycket skriker verkligen KVOTERING, i mina ögon.

Spana också in:

Efter att ha läst lite mer om det hela verkar de största förändringarna som Alliansen infört på området vara följande:
1. Fler av jobben utannonseras offentligt så att fler får reda på dem och kan söka dem. Den socialdemokratiska regeringen utsåg oftast dessa tjänster internt.

2. En tydligt kravprofil tas fram för varje tjänst vilket innebär att de sökande bokas av punkt för punkt för att se vilka de uppfyller, på så vis får man personer som är mer lämpade kompetensmässigt mot tidigare när man fick mer vänner till de som tillsatte tjänsten.
Visst är det bra att det blir mer jämnställt, men det känns verkligen som att den nya regeringen blivit helt maniska när det gäller att tillsätta kvinnor. Jag menar, man måste ju gå efter det bästa alternativet, man kan inte bara ta in kvinnor i chefspositioner bara för att, vad är det då för jämnställdhet?

(OBS, menar inte att kvinnor inte klarar det/inte borde vara chefer/whatever för de som missuppfattar...)
StenenSven:

OBS, menar inte att kvinnor inte klarar det/inte borde vara chefer/whatever för de som missuppfattar...)


Tror du missade:

Jakob_E:

2. En tydligt kravprofil tas fram för varje tjänst vilket innebär att de sökande bokas av punkt för punkt för att se vilka de uppfyller, på så vis får man personer som är mer lämpade kompetensmässigt mot tidigare när man fick mer vänner till de som tillsatte tjänsten.


Man går efter kvalifikation och inte efter kön/politisk karriär/ursprung.
Med tanke på att det är fler kvinnor ii högskolorna är det inte konstigt att de är bättre kvalificerade.
Det är säkert lite kvotering. Det är ju fint att få ett sånt jämställt rykte osv.

Jakob_E:

2. En tydligt kravprofil tas fram för varje tjänst vilket innebär att de sökande bokas av punkt för punkt för att se vilka de uppfyller, på så vis får man personer som är mer lämpade kompetensmässigt mot tidigare när man fick mer vänner till de som tillsatte tjänsten.


Är ju jättebra. Men känns ändå som att det ändå ligger lite kvotering över det hela. Men vem vet? Kanske är bra? För att få igång det hela typ visa att kvinnor kan. Men samtidigt är det ju fel men ja, alla mansdominerade jobb behöver en större tyngd från den kvinnliga sidan kanske. En tes bara. En motvikt till den sidan av mig som skriker könskvotering så missuppfatta inte. :P

wakajwaka:

kvinnor ii högskolorna är det inte konstigt att de är bättre kvalificerade.


Källa?
Jakob_E:

Personligen är jag totalt emot kvotering, så vi får verkligen hoppas att inget sådant är inblandat, men det är det säkert.


Mhm, men samtidigt är det ju konstigt om kvinnor är så duktiga. Liksom bara se det på det sättet att tjejer oftast är duktigare i skolan osv. Men ändå har männen de bästa jobben... Att vänner osv ska få jobben känns nästan äckligare än att kvinnor skulle få dem genom kvotering, även om båda är dåligt. Kärlek den dagen då kvinnor kan få toppjobb utan att man ens behöver misstänka kvotering.
wakajwaka:

Man går efter kvalifikation och inte efter kön/politisk karriär/ursprung.Med tanke på att det är fler kvinnor ii högskolorna är det inte konstigt att de är bättre kvalificerade.


Alla vet att det inte funkar så i praktiken. Det gör det inte nu och det gjorde det inte innan. Men jag tror mycket väl att det finns många många kvinnor som är duktigare än män. Tycker bara att det blivit lite överdrivet att alla ska prata om hur vi behöver fler kvinnor som chefer osv. Det spelar väl ingen roll vilket kön chefen har, bara h*n sköter sitt jobb, herregud!
NEMO:

men samtidigt är det ju konstigt om kvinnor är så duktiga. Liksom bara se det på det sättet att tjejer oftast är duktigare i skolan osv. Men ändå har männen de bästa jobben..


Få kvinnor är inte duktiga, jag har snarare uppfattningen att fler kvinnor än män är duktiga. Men samtidigt så söker sig kvinnorna i betyder högre grad än män till yrken som inte är högstatus och välbetalda.

Och det är väl inge konstigt med att om (siffror helt tagna ur luften) 70% av männen söker sig till de "bästa" områdena och endast 30% av kvinnorna söker sig till de "bästa" områdena så kommer också dessa att domineras av män?

Däremot tror jag att detta är något som kommer att ändras med tiden. När dagens företagsledare läste på sina topputbildningar för 50 år sedan så var 90% av de som läste där män, alltså är också majoriteten av företagsledarna män. I dag är majoriteten på dessa utbildningar ofta kvinnor, därmed kommer också antalet kvinnor i dessa roller vara betydligt högre om 50 år.

På samma vis så startades nästan alla företag av män för 50 år sedan, alltså är också en kraftig majoritet av alla företagsledare i dag män. I dag startas det ännu fler företag av män än av kvinnor men antalet kvinnor som startar företag har ändå ökat ofantligt mycket de senaste 50 åren, alltså kommer också väldigt många fler kvinnor än i dag bossa över företag om 50 år.

NEMO:

Kärlek den dagen då kvinnor kan få toppjobb utan att man ens behöver misstänka kvotering.


Absolut.