Forumet - Härskar Satan i den här världen?

Härskar Satan i den här världen?

1340 0 71
Vill börja med att säga att jag är väldigt dåligt insatt när det gäller Kristendomen och sådär, så skrik inte på mig om jag säger något galet. [cute]

Jag har en faster som är ett Jehovas vittne och hon påstår att Satan härskar i den här världen. Var ett tag sen hon sa det nu, men jag har för mig att det var ungefär så hon uttryckte det.

Innebär detta att Gud inte har någon makt alls?

Om ja, varför ber man isåfall? För hur ska man kunna få något man ber om om Gud är maktlös? [shake]

Låter väldigt knasigt när jag säger det, för jag kan inte tro på det själv. Men jag har för mig att det var så hon sa [y] Lär ha misstolkat någon liten sak som blir avgörande för hela frågan.
De har tolkat nåt stycke i bibeln där Satan erbjuder någon (kommer inte ihåg vem) makt över jorden, typ. Och sen menar det att han inte skulle kunna erbjuda den makten om han inte själv hade den, vilket leder till att han för tillfället har makten över jorden.

De menar väl dock fortfarande att Gud styr och ställer i himmelen osv.
Lite rolig tolkning, men känns ganska [zzz][zzz][zzz]

Spana också in:

Bacarah:

hon påstår att Satan härskar i den här världen


Nu ska jag skriva vad en kompis och jag kom fram till:

Lucifer är latin (lucem ferre) och betyder ljusbringaren.

Satan betyder motståndare.
Gud gör mycket elaka saker i bibeln.

Summa summarum: Satan är god. Han är ljusbringaren.
Vad för ljusbringare motstånd till om inte ondska?

Lucifer föll ned till jorden.

Bringade ljus och godhet till människorna.

Något att tänka på kanske?
Saxat från Wikipedia:
"Jehovas vittnen tror att vi lever i den tid som bibeln kallar de sista dagarna. De tror att tidens slut är avslutningen på en lång tid av oordning, skapat av Guds motståndare, som når sin kulmen vid Harmageddon, där "de orättfärdiga" kommer att dödas av Gud. Efter detta följer en tid av återställelse av jorden. Under denna period kommer också de människor som dött före Harmageddon (både rättfärdiga och orättfärdiga, Jehovas vittnen och de som inte var Jehovas vittnen) att uppväckas till liv. Och de människor som överlevt slutet, de "rättfärdiga", kommer att läkas, och bli unga igen. Denna tid, som kallas de tusen åren, kommer till sist att ha ställt i ordning jorden till ett paradis. JV tror att de är den enda religiösa organisation som har Guds godkännande och därför att det endast är "Jehovas vittnen, de som tillhör den smorda kvarlevan och de som tillhör den 'stora skaran', som har något på bibeln grundat hopp om att som en förenad organisation under den högsta organisatörens beskydd få överleva det annalkande slutet för denna dömda ordning, som behärskas av Satan, djävulen".

Så, japp, mina damer och herrar, Guds motståndare härskar, men det ordnar sig, ingen anledning att bli oroliga. [party]
Bacarah:

Innebär detta att Gud inte har någon makt alls?

Om ja, varför ber man isåfall? För hur ska man kunna få något man ber om om Gud är maktlös?


Ja, Satan styr världen, men Gud har ändå kontroll över allt.

Bibelns tema är just att Gud ska förinta Satan, och återställa paradiset.

Så Gud är inte maktlös, eftersom han kan förinta Satan.
Andra fåren:

Bibelns tema är just att Gud ska förinta Satan, och återställa paradiset.


Allt som är syndigt är satans värk!

- HBT-personer
- Fester, för nöjets skull
- Sex före giftemål
- Musikinstrument
.. osv

Hur mycket hatas det nu?

Gud sätter plågsamma gränser, och om man går över gränserna blir man utstödd och straffad..

Jag tycker att bibeln visar en väldigt konstig bild av Gud
Om han/hon är så god, varför är han så grym mot vissa då?
Ögon i en plåthink:

lol wut.


Ja, man började inte använda musikinstrument i kyrkan förrän medeltiden. Innan det ansågs det hedniskt.

Folklustspel startades runt om i europa, och kyrkan märkte hur fler människor stod på gator och torg och beundrade gycklarna och trubadurerna som spelade instrument. Kyrkan erkände sig besegrad och valde att tillåta musikintrument under mässorna.

Allt musikaliskt inom kristendomen hade tidigare endast framförts "a capella" och det var vanligtvis 6 stämmigt och framfördes som kanon.

Pierluigi da Palestrina skrev mycket av medeltidens körstycken. Hans mest kända stycke heter "Si ignoras te"

haha.. det blev en historielektion [crazy]
Andra fåren:

Så Gud är inte maktlös, eftersom han kan förinta Satan.


Men om han kan förinta satan (som tolkas som "the bad guy") och är evigt god (som han tolkas) så borde han i teorin förinta satan för att återställa freden. Men nu verkar inte gud bry sig om oss alls, vilket gör att guds oändliga godhet inte existerar.

Slutsats: Gud är ett skämt, ett påhitt. Satan är även han ett påhitt. Länge leve Darwin!
Trocadero:

så borde han i teorin förinta satan för att återställa freden. Men nu verkar inte gud bry sig om oss alls, vilket gör att guds oändliga godhet inte existerar.


Bibeln förklarar varför det har gått en viss tid med lidandet och bibeln förklarar också när Gud ska förinta Satan.

Du får gärna följa med i skriftställena här nedan med din egna bibel av dem skriftställen som följs åt i texten.

Det är många människor som undrar varför Gud tillåter lidandet. Om Gud är allsmäktig, kärleksfull, vis och rättvis, varför är då världen så full av hat och orättvisor?

Vet du varför många gör misstaget att ge Gud skulden för allt lidande i världen?
Ofta beror det på att de tror att det är den allsmäktige Guden som är den här världens härskare.
Bibeln säger klart och tydligt: "Hela världen ligger i den ondes våld." (1 Johannes kapitel 5 vers 19)
Satan är hatisk, svekfull och grym. Och världen under hans inflytande är full av hat, svek och grymhet. Det är en av orsakerna till att det finns så mycket lidande.
En annan orsak är att människorna har varit ofullkomliga och syndiga ända sedan upproret i Edens trädgård. Syndiga människor kämpar ofta för att skaffa sig makt, och det leder till krig, förtryck och lidande. (Predikaren kapitel 4 vers 1 och kapitel 8 vers 9) En tredje orsak till lidandet är "tid och oförutsedd händelse", dvs att vara på fel plats vid fel tidpunkt. (Predikaren kapitel 9 vers 11)

Om han är den Allsmäktige, har han ju makt att sätta stopp för det. Varför gör han då inte det? Den kärleksfulle Gud som vi har lärt känna måste ha goda skäl. (1 Johannes kapitel 4 vers 8)

För att få reda på varför Gud tillåter lidandet måste vi gå tillbaka till den tid då lidandet började.

När Satan fick Adam och Eva att vara olydiga mot Gud, väcktes en viktig fråga. Satan ifrågasatte inte Guds makt. Till och med Satan vet att Guds makt är obegränsad. Nej, Satan ifrågasatte Guds rätt att styra. Genom att kalla Gud en lögnare som undanhåller sina undersåtar sådant som de skulle kunna ha glädje av beskyllde Satan Gud för att vara en dålig härskare. (1 Moseboken kapitel 3 verserna 2 till och med 5)
Satan påstod att människorna skulle ha det bättre utan Guds styre. Det här var ett angrepp på Guds suveränitet, hans rätt att styra.

Adam och Eva gjorde uppror mot Gud. De sade i själva verket: "Vi behöver inte Gud som härskare. Vi kan själva bestämma vad som är rätt och fel."
Hur skulle Gud kunna avgöra den här stridsfrågan?
Hur skulle han kunna lära alla skapelser med tankeförmåga att upprorsmakarna hade fel och att hans sätt att sköta saker och ting är bäst?
Några kanske tycker att Gud helt enkelt borde ha tillintetgjort dem som gjort uppror och börjat om på nytt.
Men Gud hade förklarat att det var hans avsikt att uppfylla jorden med Adams och Evas avkomlingar, och han ville att de skulle leva i ett jordiskt paradis. (1 Moseboken kapitel 1 vers 28) Gud genomför alltid sina avsikter. (Jesaja kapitel 55 vers 10 och 11)
Om han hade gjort sig av med upprorsmakarna i Eden, skulle det inte heller ha besvarat den fråga som hade väckts när det gäller hans rätt att styra.

Vi kan ta en illustration.
Tänk dig att en lärare talar om för sina elever hur de skall lösa ett svårt matematiskt problem. En begåvad men upprorisk elev påstår att lärarens sätt att lösa problemet på är fel. Han antyder att läraren inte kan sin sak och hävdar att han har en mycket bättre lösning. En del elever tror att han har rätt och blir också upproriska. Vad skall läraren göra? Om han avlägsnar upprorsmakarna från klassen, vad får det för verkan på de andra eleverna? Kommer de inte att tro att deras klasskamrat och de som tog hans parti har rätt? Alla de andra eleverna i klassen kan förlora respekten för läraren och tro att han är rädd att bli överbevisad om att han har fel. Men anta att läraren låter den upproriske eleven visa klassen hur han skulle lösa problemet.

Gud har gjort ungefär som läraren. Kom ihåg att upprorsmakarna i Eden inte var de enda som berördes. Miljoner änglar såg det som hände. (Job kapitel 38 vers 7; Daniel kapitel 7 vers 10) Hur Gud tog itu med upproret skulle i hög grad påverka alla dessa änglar och till slut alla skapelser med tankeförmåga. Så vad har Gud gjort? Han har låtit Satan visa hur han skulle styra över människorna. Gud har också låtit människorna styra sig själva under Satans ledning.

Läraren i vår illustration vet att upprorsmakaren och de elever som tagit hans parti har fel. Men han vet också att det kommer att vara till nytta för hela klassen att han låter upprorsmakarna få tillfälle att försöka bevisa sin sak. När de misslyckas kommer alla ärliga elever att se att läraren är den ende som är kvalificerad att leda klassen. På samma sätt vet Gud att alla ärliga människor och änglar kommer att ha nytta av att se att Satan och hans medbrottslingar har misslyckats och att människorna inte kan styra sig själva. (Jeremia kapitel 10 vers 23)

Men varför har Gud låtit lidandet fortsätta så länge?
Och varför hindrar han inte att katastrofer och annat ont inträffar?

Tänk på läraren i vår illustration.
Det är två saker som han inte skulle göra.
För det första skulle han inte hindra den upproriske eleven att presentera sin lösning.
För det andra skulle han inte hjälpa honom att försöka bevisa sin sak.
På liknande sätt är det två saker som Gud har beslutat att inte göra.

För det första har han inte hindrat Satan och dem som står på hans sida att försöka bevisa att de har rätt. Det har därför varit nödvändigt att låta en viss tid gå. Människan har under sin flera tusen år långa historia kunnat pröva alla former av självstyre. En hel del vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, men orättvisorna, fattigdomen och brottsligheten har förvärrats, och krigen har ökat och blivit grymmare. Det har nu bevisats att människans styre är ett misslyckande.

För det andra har Gud inte hjälpt Satan att styra den här världen. Om Gud till exempel skulle förhindra fruktansvärda brott, skulle han då inte i själva verket stödja upprorsmakarnas sak? Skulle Gud då inte få det att se ut som om människorna kanske kan styra sig själva utan att det får katastrofala följder? Om Gud gjorde det, skulle han bli delaktig i en lögn. Men "det är omöjligt för Gud att ljuga". (Hebréerna kapitel 6 vers 18)

Men hur blir det med all den skada som upproret mot Gud har fört med sig under den långa tid som gått?
Vi måste komma ihåg att Gud är allsmäktig.
Han kan därför utplåna följderna av allt det onda som hänt, och han kommer också att göra det.
Som vi redan har fått veta kommer den skada som blivit följden av att människor har fördärvat vår planet att repareras genom att jorden förvandlas till ett paradis. Syndens verkningar kommer att avlägsnas tack vare att människor visar tro på Jesu lösenoffer, och dödens verkningar kommer att upphävas genom att människor får uppstå. Gud kommer att använda Jesus till att "göra slut på Djävulens gärningar". (1 Johannes kapitel 3 vers 8) Gud kommer att ingripa vid exakt rätt tidpunkt. Vi kan vara glada för att han inte har gjort det tidigare, eftersom hans tålamod har gett oss tillfälle att lära känna sanningen och tjäna honom. (2 Petrus kapitel 3 vers 9 och 10) Under tiden har Gud aktivt sökt efter uppriktiga tillbedjare och hjälpt dem att uthärda det lidande de drabbats av i den här bekymmersamma världen. (Johannes kapitel 4 vers 23; 1 Korinthierna kapitel 10 vers 13)
Bacarah:

Härskar Satan i den här världen?


Så lär Bibeln. Satan erbjöd Jesus alla riken i världen, mot en enda handling av tillbedajn av honom. Så han ägde världen.

I Uppenbarelseboken 12 beskrivs en strid i himmelen då Satan och hans änglar kastas ned till jorden. De får herraväldet över jorden en kort tid.

Bacarah:

Innebär detta att Gud inte har någon makt alls?


Gud har tillåtit att Satan styr och att människor kan välja honom som sin Gud. Då bevisas vems styre som är till människans bästa. Idag ser vi den resultatet. Detta gör att idag massor väljer Gud som sin styresman. Vår tid, som kännetecknas av mycket våld och elände är just den tid då Gud kommer att använda sin makt.

Han kommer att:

"fördärva dem som fördärvar jorden" (Upp. 11:18)

Hans kungarike kommer att förinta andra mänskliga riken och själv bestå för evigt. (Daniel 2:44
Gloria:

Absolut! Människorna vände dock honom ryggen. Dom tog lidandet på köpet!!!


Gud har makten att hindra oss från att lyda och få oss att förstå att den enda sanna vägen är Guds väg eller hur? Enda anledningen till att Gud skiter i oss är att vi ska ha fri vilja. Så vi "väljer" lidande. Men det gör ju inte Gud god. Om en förälder säger åt sitt barn att det får välja om det vill klättra i ett berg eller stanna på marken så anser vi att föräldern är ansvarslös som inte ser till sitt barns bästa. Gud är som en sådan förälder. Istället för att visa sig, bevisa att han existerar, tala om för mänskligheten exakt varför hans väg är så underbar så kommer väldigt få att tacka nej.
Gloria:

Absolut! Människorna vände dock honom ryggen. Dom tog lidandet på köpet!!!


Gud har makten att hindra oss från att lyda och få oss att förstå att den enda sanna vägen är Guds väg eller hur? Enda anledningen till att Gud skiter i oss är att vi ska ha fri vilja. Så vi "väljer" lidande. Men det gör ju inte Gud god. Om en förälder säger åt sitt barn att det får välja om det vill klättra i ett berg eller stanna på marken så anser vi att föräldern är ansvarslös som inte ser till sitt barns bästa. Gud är som en sådan förälder. Istället för att visa sig, bevisa att han existerar, tala om för mänskligheten exakt varför hans väg är så underbar så kommer väldigt få att tacka nej.