Aviseringar
Rensa alla

Hållbarhetswebben: "Dags att avveckla kärnkraften!"


Ämnesstartare

Kärnkraften är en riskabel och opålitlig energikälla. Farorna med kärnkraft är många och de tänkbara olycksfallen ofta oförutsägbara. Jag har kommit fram till att kärnkraften bör avvecklas eftersom energikällans fördelar är väldigt små i jämförelse med de stora riskerna.

Frågan blir då hur man ska kunna avveckla kärnkraften utan att det hämmar länders välfärd. Personligen tror jag att det krävs ett ändrat beteendemönster. En sådan förändring sker dock inte över en dag, utan kräver ett omfattande samarbete för att få stor genomslagskraft och reell verkan. Man kan till exempel välja cykeln framför kollektivtrafiken, köpa ekologiskt och miljövänligt producerade matvaror, köra biogasbilar, begränsa elanvändningen och snåla med vattentillgången.

Att sadla om till en miljövänlig livsstil kan dock vara svårt då det inte går att komma ifrån att bland annat kärnkraft är en mycket stor energikälla som täcker våra behov på ett snabbt och effektiv sätt. Samtidigt är den nuvarande tekniken inte tillräcklig för att förnybara kraftslag som vatten-, vind- och solkraft ska kunna ersätta kärnkraften. Jag är dock säker på att om man beslutar sig för att avveckla kärnkraften så kommer människan att hitta andra, minst lika effektiva metoder att utvinna energi på. Vi människor fungerar ju så – vi hittar lösningar på problem när vi inser att vi inte har något annat val.

Ett av de vanligare argumenten för utveckling av kärnkraftverk är att energiformen är billig till skillnad från till exempel solkraftverk. I det här sammanhanget kan man diskutera den egentliga innebörden av ”billig”. Jag tycker inte att det är ”billigt” att utsätta människor och miljö för allvarliga påföljder. När man låter pengar styra mänsklighetens säkerhet och hälsa blir det en moralisk fråga dessutom. Vid bygge av kärnkraftverk kan pengar ändå gå åt en hel del. Kärnkraftverk, som håller i ca 40 år, kan användas längre om de repareras och underhålls på ett bra sätt. Åtgärder fordrar dock pengar – som lika gärna skulle kunna läggas på exempelvis nya solkraftverk.

I takt med jordens ökade befolkning går mer och mer uran åt. Ju fler människor på jorden, desto större energimängder behövs. Efter 90 år kommer dock uranet att vara helt slut om det förbrukas i samma takt som idag. Då är det lika bra att lägga ner kärnkraftsprojekten redan nu. Varför vänta då kärnkraftverken riskerar ett läckage av radioaktiv strålning? Alla vet att det skulle innebära överhängande problem.

Jag tycker att det är oansvarigt och nonchalant att gräva ner uranet i underjorden i en förhoppning om att det ska ligga där, intakt, i 100 000 år. Det vi gör är att skjuta över våra problem till de kommande generationerna. Vi har varken tillräckligt med kunskap om hur avfallet ska lagras eller klarar av att hantera det på ett bra sätt, alltså löser vi problemet genom att pressa ner det i berggrunden. Är det rätt att låta framtida generationer lida av våra misstag? Det tycker inte jag.


   
Citera