Forumet - Har vi människor samma värde?

Har vi människor samma värde?

10581 1 56
Majoriteten av alla håller nog med i det här påståendet spontant. Men stämmer det egentligen? 

Jag uppfattar det som om vi gör en missuppfattning och är för ambitiösa när det kommer till det här uttrycket. För mig betyder det att alla människor har samma rättigheter i samhället och inför lagen. Vi kan aldrig kontrollera vad människor själva i sin privata sfär tycker om andra typer av människor. Längre än så tror jag inte det går att komma.

Sedan är det lite luddigt vad det exakt betyder om man anser att alla människor har samma värde. Vissa som påstår att de anser att alla har samma värde kan ändå bete sig väldigt elakt/nedvärderande/intolerant/förtryckande mot andra typer av människor som inte delar samma livsåskådningar. 

Om vi ställer upp ett exempel; De flesta anser att nazism är en destruktiv politisk ideologi. Om vi tänker oss att det står 501 dödssjuka nazister i en hörna och 500 dödssjuka icke-nazister i den andra.

Bara du kan bota dessa, men tyvärr så kan du bara ge botemedlet till den ena gruppen. Hade vi då haft en syn där alla verkligen är värda lika mycket så hade vi ju givetvis givit botemedlet till nazisterna, eftersom vi måste försöka rädda så många liv som möjligt då alla är lika värda, vem vi räddar är irrelevant. Den troligaste utgången är ändå att människor väljer att låta nazisterna dö, alltså har någonting hos dessa människor påverkat deras människovärde i en riktning, i det här fallet deras politiska övertygelse.

Sedan finns det ju många andra faktorer som jag anser påverkar; ålder, kön, social status, hur attraktiv man är, intelligens, längd och så vidare in i evigheten.

Vad har ni för tankar och åsikter i frågan? Det är lätt att vara ideologisk och säga att alla människor är lika mycket värda, men hur många handlar i enlighet med denna ideologi?

Behandlar du verkligen alla människor som om de är lika mycket värda?

Senast ändrad 12 May 2014, 09:10 av André Vifot Haas

Spana också in:

Det handlar om olika slags värde: värde som människa och värde som individ. Det vill säga, individer värderas subjektivt - helst utifrån sin personlighet- och värderas olika av en annan individ, men hur mycket man än ogillar en person som individ måste man upprätthålla principen av att behandla varje individ likvärdigt i deras egenskap av människa, för samhällets skull. Det är min princip.


Jag upprätthåller såvitt jag kan urskilja saken grundläggande artig och hövlig respekt och allmänmänsklig hänsyn mot alla i deras egenskap av människor, men på ett mer personligt plan värderar jag dem självklart inte likvärdigt. Jag tycker inte om alla människor. Man får skilja på begreppen. För mig är det alltså två paralella former av värde det handlar om. 

kakakaka: nej, däremot föds alla jämlika, men tycker att det är deras karaktär som avgör.  behandlar dock alla som om de vore lika mycket värda.
När blir människor olika mycket värda då? Är de som hellre äter glass och spelar tv-spel i femårsåldern mindre värda än de som försöker lära sig alfabetet och motionerar i samma ålder?

De som hellre spelar tv-spel och äter glass än gör sådant som är hälsosamt för kroppen (motion) och utvecklingen/hjärnan/framtiden (lärande) har sämre karaktär.
Jag hade valt gruppen som inte dömde ut och slaktade människor på grund av andra värderingar, kulturell/religiös bakgrund, sexuell läggning eller övrigt en individ inte kan rå för. En nazist har valt att vara nazist, en homosexuell har inte valt att vara homosexuell, en jude, kristen, buddhist, muslim, hinduist osv har inte valt sitt ursprung - men en nazist har aktivt valt att organisera sig i en grupp för att denne anser sig vara bättre, såväl kulturellt som biologiskt. Arrogans bör alltid straffa sig.

Jag ser hellre att intoleranta människor insjuknar än människor som aktivt väljer att kämpa för jämlikhet och frihet, ja.