Forumet - Heaven or Hell or nothing

Heaven or Hell or nothing

808 0 18
Vad jag har hört/ läst från bibeln är att gud skapade både himlen och helvetet. han skapade ängeln som sedan vände sej emot honom och blev Lucifer. Känns lite konstigt, " tro på mej så kommer ni till himlen, annars kommer ni till helvete.

Nu vet ja inte om andra religioner har ett sådant helvete.
Är man inte kristen och inte tror på Gud så kan man varken komma till himlen eller helvete. Bara kristna kan som syndat.

Spana också in:

devilshelper:

Vad jag har hört/ läst från bibeln är att gud skapade både himlen och helvetet.


Jag är väldigt intresserad vari bibeln det står uttryckligen att Gud skulle ha skapat helvetet.

Och detta med ängeln som vände mot Gud, JA Gud skapade änglarna. Änglarna har, som DU, fri vilja. Så en av dessa änglar använde den fria viljan på ett destruktivt sätt. Istället för att ära den som var början för ens liv och att man fanns till och som erbjöd ett gott liv, så valde denne ängel att vilja få själv ära från andra. Denne blev Satan, som betyder motståndare. Denne ville inte underordna sig Gud, utan ville själv bli en Gud för andra.

Så Gud skapade inte denna ängel som ond i början, utan denna ängel utvecklade sig själv till en motståndare, dvs Satan, mot Gud, av egen fri vilja.
Även fast det fanns en gud(Vilket de inte gör) så hade jag hellre hamnat i helvetet. Säljer min själ till satan "Underskrift" (Charlie Dalfall) Men jag ska fan ha ett helvetes bra liv till jag dör. Titt nu har jag "sålt" min själ inte har jag ett bra liv elr något nytt[tired] Om satan fanns så hade det fungerat[tired][tired][tired] elr måste jag skriva i blod med en massa tända ljus?[surprised]
leafar:

Tyvärr, men "Satan" betyder "anklagaren" eller "åklagaren" beroende på om det är hebreiska eller arabiska.


Ja, jag vet.

Satan betyder anklagare och åklagare i grundspråket.

Men båda dessa benämningar hänsyftar på en som motstår något eller någon. Om jag anklagar dig, så motstår jag dig.

Ordet "Satan" är hebreiskt och betyder ungefär "förtalare, anklagare, motståndare".
Det grekiska ordet diábolos, som gett upphov till svenskans "djävul", betyder "förtalare" och motsvarar i Septuaginta hebreiskans satán, "motståndare", "anklagare".

Så det jag skrev i mitt inlägg är rätt.

Självklart; den som anklagar någon annan, så motstår man den andres handling/argument som den andre har gjort tillkänna.

Så min fråga är:

Vad är din poäng med ditt påpekande till mig?

Vill du sätta dit mig?

Eller vad?
Andra fåren:

Självklart; den som anklagar någon annan, så motstår man den andres handling/argument som den andre har gjort tillkänna.


Mycket möjligt. Faktum kvarstår dock att "Satan" inte betyder "motståndare".

Andra fåren:

Vill du sätta dit mig?


Det lyckas du allt som oftast med själv... jag nöjer mig med att peka och skratta lite.
Avregistrerad:

Vad jag har hört/ läst från bibeln är att gud skapade både himlen och helvetet. han skapade ängeln som sedan vände sej emot honom och blev Lucifer. Känns lite konstigt, " tro på mej så kommer ni till himlen, annars kommer ni till helvete.Nu vet ja inte om andra religioner har ett sådant helvete. Är man inte kristen och inte tror på Gud så kan man varken komma till himlen eller helvete. Bara kristna kan som syndat.


han blev inte lucifer, han har alltid varit lucifer.

Lucifer är latin och betyder ljusbringare eller ljusbärare.
Avregistrerad:

Vad jag har hört/ läst från bibeln är att gud skapade både himlen och helvetet. han skapade ängeln som sedan vände sej emot honom och blev Lucifer. Känns lite konstigt, " tro på mej så kommer ni till himlen, annars kommer ni till helvete.Nu vet ja inte om andra religioner har ett sådant helvete. Är man inte kristen och inte tror på Gud så kan man varken komma till himlen eller helvete. Bara kristna kan som syndat.


Haha fuck va du e rolig! Det ens goda/dåliga som för dig till helvetet/paradiset inte att vi ska tro på dig! Vänta nu lite vare dig jag såg härom veckan på sopptippen med skylt ''undergången är nära''?

Sådant helvete? Va? ALLA världsreligioner har helvete/paradiset! (Och jag menar inte dem som dyrkar månar eller flygande tefat).

Jag säger bara UTFORSKA islam/judendomen, o lite kristendomen, verkar som att du har 0 koll. Lycka till.
Avregistrerad:

Vad jag har hört/ läst från bibeln är att gud skapade både himlen och helvetet. han skapade ängeln som sedan vände sej emot honom och blev Lucifer. Känns lite konstigt, " tro på mej så kommer ni till himlen, annars kommer ni till helvete.Nu vet ja inte om andra religioner har ett sådant helvete. Är man inte kristen och inte tror på Gud så kan man varken komma till himlen eller helvete. Bara kristna kan som syndat.


Helvetet är ett påhitt av Keisar Konstantin den store på kyrkomötet ca år 350-

Vad är det brinnande Gehenna som Jesus talade om ?

Ordet Gehenna förekommer 12 gånger i de kristna grekiska skrifterna. Fem gånger förbinds det med eld. Översättare har återgett det grekiska uttrycket ge-ennantou pyros med helvetets eld och brinnande gehenna.

Historisk bakgrund:
Hinnnoms dal (gehenna) låg utanför Jerusalems murar. Under en tid var den platsen för avgudadyrkan, med bland annat barnoffer.
Under det första århundradet användes Gehenna som förbränningsplats för Jerusalems sopor. Döda djurkroppar kastades ner i dalen för att förtäras i elden, som man hade tillsatt svavel för att öka förbränningen.

Dessutom kastades avrättades brottslingars kroppar ner i Gehenna, eftersom dessa brottslingar inte ansågs vara förtjänta av att begravas i en minnesgrav.

Därför talade Jesus i Matteus 5:29, 30 om att hela kroppen kunde kastas i helvetet eller Gehenna.
Om kroppen föll i den ständigt brinnande elden förtärdes den helt, men om den råkade hamna på en avsats i den djupa ravinen kom dess ruttnande kött att angripas av de maskar eller larver som fanns där.
Levande människor kastades inte i gehenna; det var således inte en plats där någon pinades i medvetet tillstånd

I Matteus 10:28 varnade Jesus sina åhörare och sade att de skulle känna fruktan för honom som kan tillintetgöra både själ och kropp i Gehenna.
Vad betyder det?
Lägg märke till att det i den här versen inte nämns något om någon pina eller plåga i Gehennas eld. Han säger i stället att man skall känna fruktan för honom som kan tillintetgöra … i Gehenna. Genom att nämna själen separat framhäver Jesus här att Gud kan tillintetgöra en människas alla utsikter till att få leva även i framtiden, att det därmed inte finns något hopp om uppståndelse för henne/honom.

När det talas om det brinnande Gehenna har det uttrycket således samma innebörd som sjön som brinner med eld i uppenbarelseboken 21:8, nämligen tillintetgörelse, den andra döden. Död för evigt.