Forumet - helllp

Inom optiken finns ett fenomen som kallas för totalreflektion.
I vilket av exemplen A–D utnyttjar man fenomenet totalreflexion?
A. När man konstruerar solglasögon.
B. När man får en strålkastare att lysa på ett speciellt ställe.
C. När man genomför så kallade titthålsoperationer.
D. När man skapar rött ljus