Forumet - Hen-debatt?

Hen-debatt?

1139 0 28

Spana också in:


AuriSacraFames:
Han och hon är onödigt och orelevant, hen är logiskt och passande
Inte det minsta. Kön är relevant, kön och könsroller präglar alla människor, alla samhällen. Varför skall vi börja hitta på könsneutrala pronomen? Det är nästan en uppmuntran till att folk skall bli trans eller non binary eller vad alla dessa påhitt nu heter. Varför underlätta och uppmuntra ett beteende som går emot människans natur och som påverkar samhället negativt?

bintdawah:
Inte det minsta. Kön är relevant, kön och könsroller präglar alla människor, alla samhällen. Varför skall vi börja hitta på könsneutrala pronomen? Det är nästan en uppmuntran till att folk skall bli trans eller non binary eller vad alla dessa påhitt nu heter. Varför underlätta och uppmuntra ett beteende som går emot människans natur och som påverkar samhället negativt?
Fick ont i huvudet av att läsa detta pga himlade så mkt med ögonen. 

Kön är relevant för patriarkala strukturers fortlevnad ja. Det är varken onaturligt eller det minsta negativt att inte knöka ner sig i den lilla låda samhället gett en.

bintdawah:
Inte det minsta. Kön är relevant, kön och könsroller präglar alla människor, alla samhällen. Varför skall vi börja hitta på könsneutrala pronomen? Det är nästan en uppmuntran till att folk skall bli trans eller non binary eller vad alla dessa påhitt nu heter. Varför underlätta och uppmuntra ett beteende som går emot människans natur och som påverkar samhället negativt?
Eftersom att beteenderna finns bland människan så går de ju inte emot människans natur. Könsroller förstör människans syn på varandra och dömer människor efter något de inte själva har valt eller något över huvud taget som inte alltid är sant.

Kön är inte relevant att nämna i tredje person då tredje person inte har något alls med kön att göra.
Du frågar varför vi ska börja hitta på könsneutrala pronomen när tredje persons pronomen (det vill säga han och hon) är de enda som inte är könsneutrala. 

Dessutom är könsnormer en stor anledning till att många transsexuella och ickebinär kallar sig just för vad de kallar sig då många särskilt transsexuella egentligen inte är transsexuella utan bara inte stämmer in i sina könsnormer. Att skita i att dela upp människor i kön är att se på en människa och se på hen för vem hen är. Om du tänker döma folk för deras kön tänker jag nu döma dig för din åsikt. Du är konservativ, trångsynt och ointelligent.

bintdawah: Inte det minsta. Kön är relevant, kön och könsroller präglar alla människor, alla samhällen. Varför skall vi börja hitta på könsneutrala pronomen? Det är nästan en uppmuntran till att folk skall bli trans eller non binary eller vad alla dessa påhitt nu heter. Varför underlätta och uppmuntra ett beteende som går emot människans natur och som påverkar samhället negativt?
Hahaha, trodde aldrig du skulle skriva något vettigt men det har du faktiskt gjort här, bravo!

AuriSacraFames: Könsroller förstör människans syn på varandra och dömer människor efter något de inte själva har valt eller något över huvud taget som inte alltid är sant.
Könsroller är dock något mycket naturligt. Män och kvinnor är helt enkelt olika och är också lämpade för olika roller. Evolutionen har gjort så att vi har olika styrkor. Visst ska man inte TVINGA en person att anpassa sig till en könsroll mot den personens vilja men det är heller inte sunt att försöka förneka män och kvinnors olikheter eller att i alla lägen sträva efter normbrytande. Kvinnor mår bättre när de får lov att vara kvinnor och män mår bättre av att få vara män. Det enda feminismen någonsin lyckats åstadkomma är att förstöra relationerna mellan könen.

jessijess:
Hahaha, trodde aldrig du skulle skriva något vettigt men det har du faktiskt gjort här, bravo!

Könsroller är dock något mycket naturligt. Män och kvinnor är helt enkelt olika och är också lämpade för olika roller. Evolutionen har gjort så att vi har olika styrkor. Visst ska man inte TVINGA en person att anpassa sig till en könsroll mot den personens vilja men det är heller inte sunt att försöka förneka män och kvinnors olikheter eller att i alla lägen sträva efter normbrytande. Kvinnor mår bättre när de får lov att vara kvinnor och män mår bättre av att få vara män. Det enda feminismen någonsin lyckats åstadkomma är att förstöra relationerna mellan könen.
Tack vare feminismen har kvinnor jobb och rösträtt och det finns än mycket att åtgärda.

Jag vill inte sträva mot normbrytande på ett tvingande sett, jag vill att alla ska få vara vilka de är och bli dömda därefter.
Jag vill inte påstå att mitt jag stämmer mycket överens med mitt biologiska kön eller att jag mår särskilt bra över att dömas efter det heller. Vad är ens att vara som "kvinna" eller "man" som är gjort av naturen själv?
Bara att vi skulle välja att strunta i könsnormerna betyder det inte att vissa ting inte skulle vara vanligare hos något av könen utan bara att människor skulle få en chans att dömas efter sig själva och få vara sig själva.