Forumet - Henkritik

Henkritik

1133 0 44
Litteraturprofessorn Eva Witt-Brattström anser att hen är en tillbakagång för feminismen då vi går ifrån feminina pronomen om vi ersätter han och hon med hen.


http://www.svd.se/kultur/saol-ingen-censurerande-instans_3784668.svd
Varför ska man inte gå ifrån "ifrån feminina pronomen"? Jag tycker mig minnas att hon en gång uttalade sig offentligt om att den sexuella frigörelsen gått för långt för att "det inte var meningen att kvinnor skulle bli som män".

Jag har intrycket att hon sitter fast i 1970-talets version av feminismen, ett stadium i feminismens historia när man ville premiera allt kvinnligt och skilja könen åt för att visa att kvinnor kan lika bra som män. Jag betraktar det som ett förlegat stadium. 

Nuvarande feminism vill inte visa upp kvinnor som lika bra som män, vi har snarare nått fram till en nivå där vi vill riva ned murarna mellan könen och gemensamt lyfta fram människan som individ. Inte konstigt att hon från sin synpunkt är emot hen i så fall. 

Det är enligt samma premiss som den typen av feminister ville behålla yrkestiteln "sjuksköterska" i stället för att ändra det till "sjukskötare" med argumentet: "Det är typiskt att man ska ändra något som för en gång skull är kvinnligt i stället för manligt". Den sortens förlegade feminism är enligt min åsikt kontraproduktiv och otidsenlig och ett passerat stadium. Men nej, har inte läst artikeln, dock känner jag igen konflikten jag uppfattar att den handlar om. 

mynona: Varför ska man inte gå ifrån "ifrån feminina pronomen"? Jag tycker mig minnas att hon en gång uttalade sig offentligt om att den sexuella frigörelsen gått för långt för att "det inte var meningen att kvinnor skulle bli som män".

Jag har intrycket att hon sitter fast i 1970-talets version av feminismen, ett stadium i feminismens historia när man ville premiera allt kvinnligt och skilja könen åt för att visa att kvinnor kan lika bra som män. Jag betraktar det som ett förlegat stadium. 

Nuvarande feminism vill inte visa upp kvinnor som lika bra som män, vi har snarare nått fram till en nivå där vi vill riva ned murarna mellan könen och gemensamt lyfta fram människan som individ. Inte konstigt att hon från sin synpunkt är emot hen i så fall. 

Det är enligt samma premiss som den typen av feminister ville behålla yrkestiteln "sjuksköterska" i stället för att ändra det till "sjukskötare" med argumentet: "Det är typiskt att man ska ändra något som för en gång skull är kvinnligt i stället för manligt". Den sortens förlegade feminism är enligt min åsikt kontraproduktiv och otidsenlig och ett passerat stadium. Men nej, har inte läst artikeln, dock känner jag igen konflikten jag uppfattar att den handlar om. 
och här har vi enligt mig en bra förklaring till varför många inte känner sig bekväma med att kalla sig feminister, det finns för mycket skilda syner på vad feminism är trots att folk säger "det handlar om jämlikhet!" och detta indikerar absolut att en "ny" ideologi i form av jämställdism vore värdefull.

Spana också in:


onödigt elak:
och här har vi enligt mig en bra förklaring till varför många inte känner sig bekväma med att kalla sig feminister, det finns för mycket skilda syner på vad feminism är trots att folk säger "det handlar om jämlikhet!" och detta indikerar absolut att en "ny" ideologi i form av jämställdism vore värdefull.
Ja, antifeminister missförstår oftast feminismen och det faktum att det finns många olika versioner av feminismen är en del i varför det är så. Det orsakar förvirring och det är inte konstigt. Dock är det ett faktum att den moderna feminismen, queerfeminismen (som är en del av likhetsfeminismen) är den mest framträdande och mer eller mindre den ledande i Sverige och västvärlden just nu och dess innovationer, så som exempelvis just hen, brukar vara vad som debatteras och missförstås. Det är denna "nya ideologi" som är den som i princip är den ledande inom samtida feminism och vad som krävs är egentligen att reda ut begreppen och förstå den, men är man inte insatt, och tror man att det bara finns en feminism, så blir det inte lätt att förstå saken. Ordet "jämställdism" har dock mycket dåligt rykte bland de insatta, eftersom den i princip är utmärkande för de oinformerade antifeminister vars uppfattning om feminism består av ett ormbo och snåriga missförstånd av typen: "Hen betyder att man vill förbjuda folk att ha kön" och "Feministerna är manshatare som vill ha ett matriarkat" osv, så den som använder ordet jämställdism ger dåliga associationer till en person som håller benhårt fast vid en härva av missförstånd som den själv vägrar att reda ut. 

mynona: så som exempelvis just hen, brukar vara vad som debatteras och missförstås
det brukar snarare vara alla "nazifeminister" osv som innebär att man vill begränsa feminismens utrymme och förhåller sig skeptisk till den upplever jag, oavsett om det främst rör sig om reell kritik eller imaginär kritik(alltså reell eller imaginär substans) så kan problematiken kring den imaginära kritiken iaf raderas vid "ideologibyte"(i princip namnbyte). ni förlorar många potentiella sympatisörer pga detta, förvisso många som i grund är sexister och ändå inte skulle tycka annorlunda, men även hyggliga men oinsatta människor, något det finns väldigt gott om. dessa som från ena hållet för höra "dom är galna"(feminister) och från andra hållet "dom är onda"(invandringskritiker) 

det är ju vanligt att man från feminismfalangen(det som är politiskt korrekt i sverige atm och vars sympatisörer utgör en majoritet) riktar denna typ av kritik mot alla som röstar på SD som rasister då det finns många rasister i partiet, och i nära släktskap med "ideologin" som partiet företräder... mer om detta nedan.
mynona: Ordet "jämställdism" har dock mycket dåligt rykte bland de insatta, eftersom den i princip är utmärkande för de oinformerade antifeminister vars uppfattning om feminism består av ett ormbo och snåriga missförstånd av typen: "Hen betyder att man vill förbjuda folk att ha kön" och "Feministerna är manshatare som vill ha ett matriarkat" osv, så den som använder ordet jämställdism ger dåliga associationer till en person som håller benhårt fast vid en härva av missförstånd som den själv vägrar att reda ut.
det är ju precis det jag menar, precis som att alla som skulle rösta på SD är rasister i mångas ögon på grund av att det finns många rasister i partiet och för att SD står nära ännu mer tvivelaktiga partier (att man ser oerhörda problem med den nuvarande invandring/segregationssituationen och då röstar på det enda partiet som är villiga att ta frågan är inte så märkligt, faktiskt, beror enormt mycket på vilken sorts hegemoni som råder i ens umgänge), nazifeminister gör >jämtälldhetsfrågor< svårare att relatera till och mer "galna" för oinsatta... precis som rasister i SD gör >invandringskritik< svårare att relatera till och mer "ond" för oinsatta. om det var ett klagomål på just ordvalet "jämställdism" och inte själva tesen jag förespråkar kan jag acceptera det du skriver. 

sen förstår jag inte hur du kan erkänna att det finns olika definitioner av feminism men ändå hävda att man ska förstå vilken som är den rätta? det är liksom ännu ett argument för att man bör överge rådande namn med luddig definition och skapa något nytt med tydlig definition.

onödigt elak: det brukar snarare vara alla "nazifeminister" osv som innebär att man vill begränsa feminismens utrymme och förhåller sig skeptisk till den upplever jag, oavsett om det främst rör sig om reell kritik eller imaginär kritik(alltså reell eller imaginär substans) så kan problematiken kring den imaginära kritiken iaf raderas. (vid "ideologibyte"(i princip namnbyte)) ni förlorar många potentiella sympatisörer pga detta, förvisso många som i grund är sexister och ändå inte skulle tycka annorlunda, men även hyggliga men oinsatta människor, något det finns väldigt gott om. dessa som från ena hållet för höra "dom är galna" och från andra hållet "dom är onda"

det är ju vanligt att man från feminismfalangen(det som är politiskt korrekt i sverige atm och vars sympatisörer utgör en majoritet) riktar denna typ av kritik mot alla som röstar på SD som rasister då det finns många rasister i partiet, mer om detta nedan.
Ja, jag tror jag förstår. För min del tycker jag till exempel att man kan byta namn på feminismen för att gynna den, men samtidigt känner jag mig otålig på att de som har problem med namnet så ofta verkar vara synonyma med de som missförstår feminismen. Vet inte om jag förstod dig rätt dock. 

onödigt elak: det är ju precis det jag menar, precis som att alla som skulle rösta på SD är rasister i mångas ögon på grund av att det finns många rasister i partiet och för att SD står nära ännu mer tvivelaktiga partier (att man ser oerhörda problem med den nuvarande invandring/segregationssituationen och då röstar på det enda partiet som är villiga att ta frågan är inte så märkligt, faktiskt, beror enormt mycket på vilken sorts hegemoni som råder i ens umgänge), ni gör >jämtälldhetsfrågor< svårare att relatera till och mer "galna" för oinsatta... precis som rasister i SD gör >invandringskritik< svårare att relatera till och mer "ond" för oinsatta. om det var ett klagomål på just ordvalet "jämställdism" och inte själva tesen jag förespråkar kan jag acceptera det du skriver.
Jag invände mot just ordet "jämställdism", eftersom det ordet är upptaget av oinformerade antifeminister som anser att alla feminism handlar om manshat. Ordet jämställdism skapar samma antagonism för de mer informerade som ordet feminism skapar i öronen på antifeministerna. 

onödigt elak: sen förstår jag inte hur du kan erkänna att det finns olika definitioner av feminism men ändå hävda att man ska förstå vilken som är den rätta?
Det finns många olika typer av feminism. Det är sant och det borde man (även jag själv) minnas att påpeka oftare. Alla versioner har förstås grundmålet gemensamt, men bildar grenar till huvudideologin. Men en av dessa versioner finns det en version som just nu är såpass ledande i västvärlden och Sverige, att det är deras förslag och idéer som oftast diskuteras och debatteras i media och vidare, och som man som informerad därför vet missförstås. Sedan görs missförstånd ännu lättare på grund av den förvirring som uppstår för en oinformerad person pga de olika versionerna av feminism som finns, och förstås hur enskilda individer talar om feminism. Jag tror att folk glömmer att det finns flera versioner av feminism och att det är en stor orsak till förvirringen och missförstånden, ja. Men min poäng är alltså att det finns en ledande feminismversion i Sverige och att det är den versionens idéer som oftast utgör debattämnet då det kommer till feminism och att det är den som missförstås. För en oinformerad person är det förståeligt svårt att hitta i den här intellektuella snårskogen/annan synonym, men det finns en orsak till att i alla fall jag ofta glömmer påpeka att det finns flera versioner av feminism och det är att hur många versioner det än finns så utgår de dels från samma grund, och dels så finns det en samhällsledande och dominerande modern version vars förslag som regel dominerar debatten och missförstås, och det är den versionen: likhetsfeminismen/queerfeminismen för att förklara det enkelt, som jag talar om. Witt-Brattström tex, står för den gamla 70-talsversionen, men hon tillhör sin egen generation så det är kanske naturligt. 

mynona: Ja, jag tror jag förstår. För min del tycker jag till exempel att man kan byta namn på feminismen för att gynna den, men samtidigt känner jag mig otålig på att de som har problem med namnet så ofta verkar vara synonyma med de som missförstår feminismen. Vet inte om jag förstod dig rätt dock. 

Det finns många olika typer av feminism. Det är sant och det borde man (även jag själv) minnas att påpeka oftare. Alla versioner har förstås grundmålet gemensamt, men bildar grenar till huvudideologin. Men en av dessa versioner finns det en version som just nu är såpass ledande i västvärlden och Sverige, att det är deras förslag och idéer som oftast diskuteras och debatteras i media och vidare, och som man som informerad därför vet missförstås. Sedan görs missförstånd ännu lättare på grund av den förvirring som uppstår för en oinformerad person pga de olika versionerna av feminism som finns, och förstås hur enskilda individer talar om feminism. Jag tror att folk glömmer att det finns flera versioner av feminism och att det är en stor orsak till förvirringen och missförstånden, ja. Men min poäng är alltså att det finns en ledande feminismversion i Sverige och att det är den versionens idéer som oftast utgör debattämnet då det kommer till feminism och att det är den som missförstås. För en oinformerad person är det förståeligt svårt att hitta i den här intellektuella snårskogen/annan synonym, men det finns en orsak till att i alla fall jag ofta glömmer påpeka att det finns flera versioner av feminism och det är att hur många versioner det än finns så utgår de dels från samma grund, och dels så finns det en samhällsledande och dominerande modern version vars förslag som regel dominerar debatten och missförstås, och det är den versionen: likhetsfeminismen/queerfeminismen för att förklara det enkelt, som jag talar om. Witt-Brattström tex, står för den gamla 70-talsversionen, men hon tillhör sin egen generation så det är kanske naturlig

tror inte du förstår mig och jag tror även att jag förklarat i det närmaste så gott jag kan, så jag kanske missförstår dig.. men det jag säger är ju att det inte går att "missförstå" feminismen då den inte har en någon spikad definition, att alla definitioner utgår ur samma grund och har grundmålet gemensamt och att det skulle innebära att alla definitioner av feminism är "förenliga" är en mental synvilla, det är precis som att säga att alla ideologier är samma sak då de utgår ur samma grund och har grundmålet gemensamt.(skapa en bra värld!!) dessa ideologier kan ju se väldigt olika ut på pappret och resultera i enormt skilda situationer, en sådan överväldigande skillnad gäller såklart inte mellan definitionerna av feminism(annars hade du inte skrivit så) men det är tydligt att det kan röra sig och rör sig om olika mål och olika metoder, vilket kan ju väldigt skilda resultat och då går det alltså inte att ställa sig bakom "feminism" om man "vet" vad man ställer sig bakom.. för det går inte att veta vad någon som kallar sig feminist ställer sig bakom. men har du klart rätt i att distinktionen för insatta är hyfsat uppenbar, även om jag tycker att det finns problem där med.. många.. eh..känslostyrda tänkare har väldigt lätt att dra på åt extremism inom definitionerna av feminism då definitionerna ger utrymme för det, liksom känslostyrda tänkare på "SD-sidan" kommer resultera i rasism dä det ges utrymme för det.
mynona: Jag invände mot just ordet "jämställdism", eftersom det ordet är upptaget av oinformerade antifeminister som anser att alla feminism handlar om manshat. Ordet jämställdism skapar samma antagonism för de mer informerade som ordet feminism skapar i öronen på antifeministerna.
okej tänker inte argumentera för att det ändå ska heta jämställdism(då jag inte är säker på det, men jag är inte övertyga dom motsatsen heller) men du kunde ha nämnt att stora delar av ditt inlägg handlade om en sådan bagatell i sammanhanget, om det inte är så att du tolkade det som att det var en viktig del i min poäng, det var det iaf inte.