Forumet - Historia A

Historia A

266 0 6
Historia A

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden.
Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer.
Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld och sig själv.
Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och kvarlevors värde.

Någon insatt som kan översätta? Uppskattar seriösa inlägg!

Spana också in:

Blabla, ungefär.

Du skall, i princip kunna grundläggande historiska fakta inklusive
justdoit:

Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och kvarlevors värde...


...även i större sammanhang, d.v.s kunna redogöra för t.ex. uppgången av Nazityskland, dess långsiktiga och kortsiktiga orsaker, lång och kortsiktiga effekter osv.
justdoit:

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden.


Man kan se, Då, Nu, framtiden. Se en händelse eller problem ur ett tidsenligt perspektiv, vad har hänt? Vad kommer hända?

justdoit:

Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer.


Du ska förstå hur olika folk har haft det.

justdoit:

Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld och sig själv.


Ungefär som första, men mycket om hur det påverkat än.