Forumet - Historien lär oss: Ju fler invandrare, desto starkare stat.

Historien lär oss: Ju fler invandrare, desto starkare stat.

3156 0 145
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101.svd

"Så varför envisas Sverigedemokraterna med att betrakta invandring som ett bekymmer? Jag kan tänka mig tre svar: (1) Usla historiekunskaper. (2) En rasistisk vilja att ”bevara Sverige svenskt”. (3) En dumhet som grundar sig i kortsiktighet, i en tendens att inte tänka längre än näsan räcker och därför stirra sig blind på de kostnader som en human flyktingpolitik uppgår till i nuläget."

I den här tråden diskuterar vi artikeln.
Dick Harrison må vara en utmärkt historiker men politik är inte hans främsta arena. Historien kan utspå framtiden till en viss gräns, men inte allting som kan komma att ske.

Det handlar inte om usla historiekunskaper, rasism, eller dålig allmänbildning när en inte kan gå trygg på gatan eller i sina bostadsområden, när våra traditioner urholkas för att ge plats åt främlingar, eller att vi ser hur vår välfärd nedprioriteras framför invandring. Det är reella problem som folk möter i sin vardag och situationen i sverige är rätt unik och då är historien mindre till hjälp.

Budskapet är att invandring historiskt varit oss till gagn. Allt från tyskar och valloner som flyttade in med sina expertiser till finnar som fyllde ut landsbygden. Med förutom färdigheter berikade de oss även kulturellt med nya maträtter och beredningssätt. Vidare till 50-60 talets invandring men sedan slutar han. Varför?

Kan hans abrupta avslut där styrkas med att efter de här magiska årtalen så vände det för sverige och invandringen blev från en nettointäkt till en nettoutgift? För statistik visar på att efter 70-talet så blev invandringen mindre gynnsam trots att det fortfarande var av en karaktär av arbetskraftsinvandring. Och på det spåret har vi ju rullat, utgift på utgift årligen.

Han glömmer även att nämna vilka goda saker den sena tidens invandring fört med sig. Vad har exempelvis somalier bidragit till det svenska samhället? Svaret är givetvis ingenting. Och vi kan fortsätta med hela registret av asylinvandrare. För det är precis vad det handlar om, asylinvandring. Den har inte visat sig vara gynnsam någonstans för Sverige. Alla undersökningar som gjorts pekar på att det är brakförluster för sverige rent ekonomiskt och kommer vara så ett tag framöver. Du kan inte jämföra hantverkare, murare, administratörer, skeppsbyggare med outbildade analfabeter. Det är oärligt att komma med sådana paralleller, även om vi ser till begränsningar och möjligheter i det nutida kontra förgångna svenska samhälle.

Att missnöje mot invandring försegick i det medeltida sverige och att vi senare med facit i hand kunnat utvärdera den lyckad är ingen intäkt för att trenden upprepar sig idag. För olikheterna är fler än likheterna. Kom tillbaka när invandrarna bor på slott och oljar vår ekonomi.

Till sist bör bläddra vidare i historieböckerna för att försöka hitta ett framgångsrikt exempel som har en liknande utgångspunkt ur summan av den "humana flyktingpolitiken" han refererar till.

Spana också in:

USA är en också ett roligt exempel. Det går ju att se ur två perspektiv om den varit framgångsrik och Dick tar tydligt här den vite mannens parti. Indianerna fann nog inte deras visit på kontinenten särskild gemytlig och progressiv.

Men visst, USA som nation lyckades på kort tid att rusta upp, komma ikapp och till sist förbi sina europeiska kamrater och detta går att tacka för den liberala syn som landet är byggt på. Deras framgång baseras i huvudsak på:

1) Landtillgångar; Genom närmast obegränsat med orörd mark var det lätt för driftiga entreprenörer att köpa upp landplättar för olika ändamål. Det kunde enkelt stuvas upp nya fabriker, boskapsägare hade mycket betesmarker, åkerbruk kunde startas storskaligt. I europa hade vi ju dem problemen att all mark redan var upptagen. Adeln eller staten stod redan som ägare och det kunde vara svårt att köpa loss dessa bitarna för att starta någonting.

Med de enorma landtillgångarna följde även en massa otäjmd mark full med andra naturtillgångar som man kunde utnyttja på många bra sätt.

2) Billig Arbetskraft; Även om landet är känt för att ha lockat till sig många enteprenörer och "driftigt folk" så var det långt ifrån alla som hade den möjligheten att bli något. De allra flesta var enkla människor, fattiga och billiga att rekrytera för de många olika industrierna som dök upp längs vägarna. Man kom dessutom sent in med facklig organisering och där man till skillnad från europa aldrig riktigt slog igenom.

3) Maktfördelningen: Till skillnad från Europa där maktconcentrationerna tagit form successivt under historiens gång hade USA möjligheten att börja om från nytt utan adel, monarki och andra heriditära maktpositioner. Det ledde att man kunde inta en liberal linje som underlättade för "nybyggande" och lockade många sugna immigranter från Europa.

Så frågan är ju hur framgångsrikt USA hade varit utan sina enorma tillgångar. Hade deras linje fortfarande hållt då? Njaa vi har ju sedan ett bra tag tillbaka kunnat blicka in och se de mindre goda exempelena i det multietniska projektet USA, med utbredd fattigdom, företag som utvecklar sig till konglomerat och utnyttjar sönder systemet med billig arbetskraft, villkoren i livet bestäms i mångt och mycket efter hur dina föräldrar har det osv. Så man kan ju fråga vilka det är som haft det bäst egentligen.
Artikeln bevisar i princip att arbetskraftsinvandring där kompetenta människor tar sig till vårt land är positivt för vår ekonomi, vilket är självklart och även SD håller med där. 

Det SD dock klagar på är dock inte den typen av invandring, utan främst flykting- och anhöriginvandring. Då gäller det inte personer med samma drift som vi tar in, och är därmed inte positivt för vår ekonomi på samma sätt (snarare negativ). Enda logiska argumentet mot det är då de humana skälen, att hjälpa människor som har problem. 

Däremot är det viktigt att inse att ifall man tar in en stor mängd invandrare utan ordentliga kontroller, utan att ställa ordentliga krav och med en rent allmän urusel integrationspolitik när de väl är här, så kommer det att skapa nya problem här (och det finns många exempel på det). Det slutar då med att man istället för att lösa problem skapar nya. Därför är det viktigt att kunna se den praktiska och långsiktiga aspekten av det hela, och faktiskt ta hänsyn till de problem som uppstår. 

Kudhos:
Går ett att applicera historia då det är olika omständigheter och shit
Givetvis går det dra lärdomar av historien. All statistiska beslut exempelvis bygger på historien exempelvis. Det är från historien vi lär oss att fascism och stalinism är dåligt. Och att fascism var väldigt populärt när det var i modet. Att det är en dålig ide att staten får för mycket makt över människors kroppar, att kroppslig autonomi är bra. 

Från historien lär vi oss också att ju fler invandrare desto starkare stat. Att det alltid funnits grupper i samhället som inte gillat iden om invandring, men att de alltid haft fel igenom historien. Med undantag av våldsam invasion. 

Självklart kan det vara så att det finns undantag emot generella insikter vi lär oss av historien. Vilket är det Dick Harrison även konstaterar:

"Invandringsdebatten lider av att övriga partier har tillerkänt SD ett problemformuleringsprimat som öppnat dörren för historielöshet och kortsiktighet. Sverige skulle behöva en ny typ av problemformulering som utgår från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas, inte ett elände som måste hanteras. Invandringens långsiktiga följdverkningar bör lyftas fram och hyllas. Problemfokus bör landa på de konkreta punkter där problem uppstår, i första hand avseende integrationen i det svenska samhället, i synnerhet på arbetsmarknaden. Det borde inte vara svårt för övriga riksdagspartier att enas kring ett sådant ställningstagande – under förutsättning att viljan finns."
Ett förvånansvärt klumpigt historiebruk från Harrison, tyska fogdar har knappast särskilt mycket med den invandringen man ser idag att göra men generaliseringen är överlag korrekt. Man återfinner t.ex. ett ganska starkt samband mellan invandring och tillväxt.

Problemet är väl om man överhuvudtaget ska argumentera utifrån något slags balansräkningsperspektiv när det egentligen bör handla om att människor borde kunna bosätta sig vart dom vill, skapa sig en tillvaro och allt det där vart dom vill just eftersom dom är människor.

Storchen84: SDares argument mot invandring - "outbildade analfabeter" - vad förvånad jag inte blirHjärta


Hjärta
Ja, även outbildade analfabeter kan behöva en fristad. Det är väl använda pengar. Sedan är frågan hur många utrikesfödda i Sverige som är analfabeter? Hur tar man sig till Sverige utan att läsa eller skriva? 

Kritiken emot invandringen till Sverige är aldrig att det är för stor andel analfabeter som kommer till landet. Givetvis så spelar det roll, eftersom det betyder att integrationsarbetet måste anpassa sig.

Oavsett så är det så att en majoritet av de som tar sig till Sverige är under 30 år gamla. Vilket är en demografisk vinst för Sverige. Om vi tänker en till två generationer fram i tiden så är det onekligen en bra politik för Sverige. Det har historien visat. Rent genetiskt men även kulturellt är det bra för landet. 

Man kan mäta en geografisk regions framgång i hur hög nettoinvandringen är. Det är egentligen det ända tillförlitligt måttet som finns. Vilket visar att Sverige var inte så bra land att leva i för bara 100 år sedan. Många initiativtagare och kreativa människor reste ur landet under den perioden. Om man bryr sig om nationen, så har historien omvänt att logiken borde vara omvänt den som dagens "nationalister" talar om. I stället för att minimera invandring till staten, så bör man maximera den. Allt annat är historielöst. 

Samtidigt som man kommer fram med trovärdiga lösningar på integrationen. Där är Sverige inge bra, det ligger i nationens intresse att konstant förbättra integrationspolitiken. 

oimg?key=0AgXZ21q2KVVJdHlfNFRJc0FYR29aNH

dazed: Problemet är väl om man överhuvudtaget ska argumentera utifrån något slags balansräkningsperspektiv när det egentligen bör handla om att människor borde kunna bosätta sig vart dom vill, skapa sig en tillvaro och allt det där vart dom vill just eftersom dom är människor.
Absolut. Men när folk kommer med grova felaktigheter så måste man påpeka det.


dazed: Ett förvånansvärt klumpigt historiebruk från Harrison, tyska fogdar har knappast särskilt mycket med den invandringen man ser idag att göra men generaliseringen är överlag korrekt. Man återfinner t.ex. ett ganska starkt samband mellan invandring och tillväxt.
Klart den har. Det visar bara att man var bättre på integration på den tiden. Många som kommer till Sverige har tjänster som de är överkvalificerade för. Det är ett stort problem. 

Storchen84: SDares argument mot invandring - "outbildade analfabeter" - vad förvånad jag inte blir
"Påståendet att hälften av alla somaliska flyktingar som kommer till Borlänge är analfabeter har spridits av riksdagsledamöter, högerextrema sajter och etablerade medier. Men verkligheten är komplex, och av över 100 borlängebor med somaliskt ursprung hittade vi bara en enda analfabet." Galen

http://www.svt.se/opinion/sa-spred-medierna-myten-om-somaliers-analfabetism

Petros Synthea: Absolut. Men när folk kommer med grova felaktigheter så måste man påpeka det.
Absolut det bör man göra men får passa sig för det Harrison själv är inne på - att köra fast i Sverigedemokraternas problemformuleringar.

Petros Synthea: Klart den har. Det visar bara att man var bättre på integration på den tiden. Många som kommer till Sverige har tjänster som de är överkvalificerade för. Det är ett stort problem.
Exemplet med de tyska fogdarna var ju ett resultat av ett slags 1500-talsk headhunting, mismatchproblematiken idag ser annorlunda.