Aviseringar
Rensa alla

Histroria syn


Ämnesstartare

Hej!
Jag behöver stort hjälp med en historia syn som handlar om historia syn.

”Människan kan inte skapa eller dirigera tidens ström, hon kan på sin höjd styra och navigera på dess vågor” sade Otto von Bismarck. Han betraktas ofta som en av ”historiens stora män” som bl.a. fick äran av att ha enat Tyskland i slutet av 1800-talet. Citatet leder oss in på hur stort manöverutrymme aktörerna har inom den givna situationen/strukturen.

Fråga 10: Efter första världskriget infördes demokrati i Tyskland, den s.k. ”Weimar- republiken” 1919. 1933 kom Hitler till makten och diktatur, militär upprustning, aggressiv utrikespolitik och världskrig följde. Hur kunde Hitler komma till makten? Bägge textstycken nedan behandlar detta. Vilken text (A eller B) betonar strukturernas bestämmande, nästan förutbestämmande, makt och vilken text betonar aktörernas egna handlande som avgörande? Sätt ”struktur” efter en text och ”aktör” efter en text!

Text A Struktur
Tyskland hade 1919 påtvingats en hård och förödmjukande fred, och revanschlusten var stark. Tyskland saknade demokratiska traditioner. Den tyska republiken som hade upprättats år 1919 saknade stöd hos stora delar av befolkningen. Det var bäddat för en stark, revanschistisk ledare. Den tyska demokratin skulle duka under förr eller senare. Den ekonomiska krisen i början av 1930-talet blev den kris som kom att besegla den tyska demokratins öde.’

Text B Aktör
De ovannämnda faktorerna existerade visserligen, men att de ledde till att Hitler kom till makten berodde på en rad olyckliga omständigheter. Hitler var ett utpräglat krisfenomen. Hans parti hade varit obetydligt så länge det rådde goda tider, men så fort 1930-talets ekonomiska kris bröt ut började partiet växa och blev snart en maktfaktor i det tyska samhället. Men det var ingen avgörande maktfaktor. Hitler kom inte till makten genom sin egen styrka utan som ett resultat av ett komplicerat intrigspel mellan ledande politiker och ämbetsmän. Det hade behövts ganska litet för att dessa överläggningar skulle ha fått ett helt annat resultat. Och hade Hitler inte kommit till makten just i januari 1933 hade han kanske aldrig gjort det. Vid det laget höll nämligen den ekonomiska krisen redan på väg att övervinnas och nazismen var på tillbakagång. Republiken hade mycket väl kunnat rida ut stormen. När tiderna väl blev bättre skulle revanschlusten minskat och demokratin fått en chans att rota sig under lugnare förhållanden. Hitler hade bara ett tillfälle som han tog i flykten.

Jag har tänk att båda kan vara struktur och aktör. Men har börjat tänka framförallt att text två kan vara båda. Om nån bara kan säga vad jag ska bestämma mig för så är jag super tacksam.


   
Citera

A struktur, B aktör


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

tack så mycket


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

youngvobb:
A struktur, B aktör

skulle du kunna förklara varför?


   
SvaraCitera

Vad är historia syn? Menar du historiesyn? A handlar inte om en enskild person. Därför struktur 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Dindoonuffin:
Vad är historia syn? Menar du historiesyn? A handlar inte om en enskild person. Därför struktur 
Ja precis. Historiesyn.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Vilka exempel skulle jag kunna ta upp?


   
SvaraCitera

alltså jag förstår att man vill ha läxhjälp men lärare vet ju hur man googlar och det tar en sekund att hitta det här speciellt när du har skrivit av frågan rakt av. fuska ej


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

wineing:
alltså jag förstår att man vill ha läxhjälp men lärare vet ju hur man googlar och det tar en sekund att hitta det här speciellt när du har skrivit av frågan rakt av. fuska ej

Jag försöker inte att fuska. Utan veta om jag tänker rätt eller fel.


   
SvaraCitera

the girl0:

skulle du kunna förklara varför?

I första texten står det bara om sånt som rör hela samhället, alltså saker som påverkar alla människor på ett STRUKTURELLT sätt. I andra texten skrivs det om Hitler som en ENSKILD AKTÖR och fokus är på honom som individ


   
SvaraCitera