Forumet - Hivpositiva kan få slippa informationsplikt vid sex

Hivpositiva kan få slippa informationsplikt vid sex

3359 0 82
Regeringen vill tillsammans med V och FP ta bort HIV från smittskyddslagstiftningen, vilket skulle innebära att det skulle vara fritt fram som hivsmittad att ha sex utan att informera partnern om sin sjukdom i förväg. Anledningen ska bl.a vara att smittorisken enligt Socialstyrelsen är så pass liten om man har en väl fungerande behandling.

http://www.etc.se/inrikes/hivpositiva-kan-slippa-informationsplikt-vid-sex


Personligen tycker jag det är helt barockt. Även om smittorisken är liten, så finns den ändå och man borde få veta om man vill utsätta sig för den.

Ska HIV-positiva få slippa berätta om sin sjukdom för sina sexpartners?

Nä. Folk är alltför oförsiktiga med sin hälsa och skulle sprida det till höger och vänster. Sedan kan ju kondomer gå sönder och då blir man ju ändå smittad så får folk reda på att någon har HIV tror jag ej att så många är benägna att byta kroppsvätskor med den personen.  Dock utsätter man ju sig alltid för en risk när man har sex ändå.

isola: Sedan kan ju kondomer gå sönder och då blir man ju ändå smittad så får folk reda på att någon har HIV tror jag ej att så många är benägna att byta kroppsvätskor med den personen. Dock utsätter man ju sig alltid för en risk när man har sex ändå.
Tror dock argumentationen går ut på att själva behandlingen mot HIV gör risken försumbar, ditt välbefinnande hänger inte till så stor grad på en hinna med latex i det här.

Spana också in:

Bra citat ur artikeln:


"I fjol kom en kunskapsöversikt som visade att den som har en väl fungerande hiv-behandling har en nästintill obefintlig smittorisk."

"Organisationen Hiv-Sverige menar att en viktig del av det preventiva arbetet handlar om att få folk att gå och testa sig och att informationsplikten är direkt kontraproduktiv i och med den snarare hindrar folk från att testa sig. De driver en kampanj tillsammans med RFSL, för att uppmuntra hivpositiva att själva överklaga sina restriktioner.
– Dagens situation är rätts-osäker. Olika läkare gör olika bedömning om vad som gäller och därför vill vi ha en lagöversyn. Poängen är att ifrågasätta att sjukdomen är allmänfarlig, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL."


"– Skälet att ta bort informationsplikten är både det reella – att den har spelat ut sin roll och att det inte längre finns några medicinska argument. Men också en upprättelse, att samhället har ett extra ansvar för gruppen hivpositiva eftersom sjukvården behandlade dem på ett fruktansvärt sätt på 80-talet när epidemin kom."

"Sverige har länge kritiserats för den hårda smittskyddslagstiftningen och att hiv-positiva döms i brottsbalken. Bland annat har FN-organet Unaids kritiserat att bara personer som medvetet smittat andra ska dömas, inte som i Sverige där alla hiv-positiva som har oskyddat sex oavsett partnerns samtycke eller låg smittorisk riskerar fängelse."