Forumet - Hjälp med fysik a!

Hjälp med fysik a!

207 0 3
Du kan summera vektorerna enligt bilden om jag inte missminner mej..
Då får du lägga ihop krafterna i x-led och krafterna i y-led.
Om vi lägger 10N-vektorn i x-led;

x-led;
x = 10 + 6cos(45)

y-led;
y = 6sin(45)

kraften i den resulterande vektorn blir pythagoras sats av dessa värden;
F^2 = x^2 + y^2

vinkeln för den resulterande vektorn blir arctan(y/x) [smile]

vector.JPG