Forumet - Hjälp med historia tack! WWII och mellankrigstiden!

Hjälp med historia tack! WWII och mellankrigstiden!

778 1 3

Hej! 

Jag skulle verkligen behöva lite hjälp med den uppgift i historia jag fått. Personligen kan jag verkligen inte lära mig historia och har svårt att resonera. Jag vet inte heller vilket samhälle som skulle varit bäst att leva i. Så om någon är väldigt intresserad av historia så mottages hjälp GÄRNA.

Här är uppgiften: 

Instruktion

Diskutera nedanstående två frågor skriftligt och underbygg dina resonemang med historiska kunskaper. Detta innebär att du ska underbygga dina slutsatser och resonemang med relevanta historiska fakta. Varje uppgiftbesvaras på högst 1-1 ½ sida (skrivet på ordbehandlare). Se baksidan för bedömningskriterier.

Några tips inför dina resonemang:

· Ta reda på vad olika historiska begrepp betyder så att du kan använda dem på ett korrekt sätt.

· Döm inte historien efter vår tids sätt att se på saker och ting. Försök tänka dig in i hur människor tänkta då och försök förstå deras handlingar.

· Försök att nyansera dina slutsatser. Få saker i det förflutna kan betraktas som antingen svart eller vitt.

· Försök att betrakta historiska händelser utifrån olika perspektiv. För vem blev det bättre eller sämre? Vilka tjänade på en viss utveckling, vilka blev förlorare?

Uppgifterna lämnas in på Fronter senast onsdag 29/5 (provdagen).

Uppgift 1

Om du (som den du är) hade levt under en annan tid, vilket av nedanstående samhällen hade du föredragit att leva i:

· USA under mellankrigstiden (1919-1939)

· Nazityskland under Hitler (1933-1945)

· Stalins Sovjetunionen (1927-1953)

Motivera ditt val och jämför gärna de tre samhällena med varandra.

Uppgift 2

Besvara nedanstående fråga:

Var världen fredligare och stabilare under det Kalla kriget (1945-1991) än före och efter denna period?

(Tiden före Kalla kriget avser perioden 1900-1945 och tiden efter 1991-2013.)

Resonera kring denna fråga genom att väga för och emot och genom att motivera ett eget ställningstagande. Lyft fram historiska exempel som stöder din slutsats.


Kommentarer (1)

  1. Varsågod lite småpointers.

Tråden har 3 svar. Sortera efter:

Uppgift 1

Här bör du nog svara USA och motivera det med att mycket var åt helvete men att du inte riskerade att dö i förintelse eller utrensingar som i Nazityskland och  i Stalins Ryssland, du kan också förklara att du är medveten om hur hårt depressionen slog i USA under denna tid men hur folklig opinion & en relativt stridslysten arbetarrörelse fick Roosevelt att genomföra stora förbättringar så som New Dealprogrammet och "The Wagner act" och ett mer demokratiskt USA växte fram. Att försvara diktatorerna kommer inte att ge dig någonting. 

Uppgift 2

Resonemanget för att det skulle vara fredligare går ut på att båda öst och väst hade kärnvapenkapacitet till att förinta både fiende och sig själva + hela världen flera ggr om, detta ledde till att man blev försiktig och det uppkom vad man kallar för en "terrorbalans". Man får dock beakta att man när det väl hettade vid tex Kubakrisen stod mycket närmare att förinta hela världen än någon gång före och efter kalla kriget. Frågan är om det var så jävla fridfullt då? Jag ger dig inte svar här, det får du bestämma själv.