Forumet - Hjälp med två fysik uppgifter

Hjälp med två fysik uppgifter

758 1 1

Hej jag har en uppgift som är:

ljushastigheten i en viss glassort är 86% av ljushastigheten i vatten (n=1,33). hur stor är glasets brytningsindex?


Jag vet att man få rätt svar om man tar 1,33/0,86

men säger inte reglerna att för att få delen tar man andelen * det hela?

och den andra som är :

 ränsvinkeln för totalreflektion för en ljusstråle som går från glas till luft är 38,3°. Hur stor är gränsvinkeln för totalreflektion när ljusstrålen går från glas till vatten (n=1,33?

Spana också in:

Uppgift 1Förutsättningarn[medium]=c/v[medium]n[vatten]≈1,33

v[glas]=0,86v[vatten]Lösningn[medium]v[medium]=cn[medium1]v[medium1]=c

n[medium2]v[medium2]=c

n[medium1]v[medium1]=n[medium2]v[medium2]

n[medium1]=n[medium2]v[medium2]/v[medium1]n[glas]=n[vatten]v[vatten]/v[glas]

n[glas]≈1,33v[vatten]/(0,86v[vatten])

n[glas]≈1,33/0,86

n[glas]≈1,55

Svarn[glas]≈1,55Uppgift 2Förutsättningarθ[medium1,medium2]=arcsin(n[medium2]/n[medium1]), n[1]>n[2]n[luft]≈1,00029

n[vatten]≈1,33

θ[glas,luft]=38,3°

Lösningsin(θ[medium1,medium2])=sin(arcsin(n[medium2]/n[medium1]))

sin(θ[medium1,medium2])=n[medium2]/n[medium1]

n[medium1]sin(θ[medium1,medium2])=n[medium2]

n[medium1]=n[medium2]/sin(θ[medium1,medium2])

n[glas]=n[luft]/sin(θ[glas,luft])

θ[glas,vatten]=arcsin(n[vatten]/n[glas])

θ[glas,vatten]=arcsin(n[vatten]/(n[luft]/sin(θ[glas,luft])))

θ[glas,vatten]=arcsin(n[vatten]sin(θ[glas,luft])/n[luft])

θ[glas,vatten]≈arcsin(1,33sin(38,3°)/1,00029)

θ[glas,vatten]≈55,5°Svarθ[glas,vatten]≈55,5°Länkarhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Brytningsindex

http://sv.wikipedia.org/wiki/Snells_lag