Forumet - Hjälp med undersökning ! Tycker du att bussarna borde vara bättre anpassade för rullstolar?

Hjälp med undersökning ! Tycker du att bussarna borde vara bättre anpassade för rullstolar?

121 0 2
Hej! Vi är två tjejer som studerar till biomekanikingenjör på Halmstad högskola. Vi håller på med en förstudie gällande hur långt fram utvecklingen har kommit med att anpassa våra bussar till de som är rullstolsburna. Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att hjälpa oss med att få en överblick på vad som är bra och vad som är mindre bra på dagens bussar? Vad skulle kunna förbättras? Nedan finner du frågeformulär både för personliga assistenter och brukare, personliga assistenter: https://docs.google.com/forms/d/14s_5BDcVP3I2T3vmpk3mRUbyWKfOvbSKRth82b9zUC4/edit brukare: https://docs.google.com/forms/d/1O84MHhzGPNf3OCZxBXVbAZmrP5FqUAq2_K8bf_mLNQw/edit Hoppas vi tillsammans kan utveckla bättra anpassade rullstolsplatser på lokalbussarna! Tack för er tid ! Vänligen Nikki och Madeleine