Forumet - Hjälp med uppsats!

Hjälp med uppsats!

664 0 7
jag är verkligen sämst på att skriva uppsatser[shake] Hade arit schysst om någon kan hjälpa mig lite:)

Kan jag skriva en inledning på det här sättet? Känns som att jag borde skriva ganska mycket mer...? Något jag bör ändra? Förslag/förbättringar?


Ska skrivas i Samhälle C.

Inledning
De senaste åren har det varit mycket tumult på finansmarknaderna runt om i världen. Många människor har fått gå från sina jobb och har tvingats sälja sina hus med förlust, många av världens största banker har gått i konkurs och många stater har fått stora ekonomiska problem.. Jag har valt att skriva en uppsats om den här krisen då det är ett dagligen aktuellt ämne som på många sätt kommer att redan har påverka/t framtiden.

Syfte
Det övergripande syftet med uppsatsen är att klargöra vad det var som orsakade finanskrisens utbrott, hur man kan lösa problemet och vad man bör göra för att undvika liknande scenarion i framtiden.

Metod
Jag kommer att skriva uppsatsen genom att besvara frågeställningen. Jag kommer att granska material från olika upphovsmän och gå igenom olika investeringsformer och reaktioner på krisen och hur dessa har påverkat situationen. Jag redogör för fakta och följer sedan upp med en diskussion.

Frågeställning

Vad är Finanskrisen?

Hur uppkom finanskrisen?
Hur kan man lösa problemet?


Avgränsningar

Någon som kan hjälpa mig komma på bra avgränsningar?

Thx

Spana också in: