Forumet - HJÄLP MIG FÖRSTÅ FÖLJANDE TERMER INFÖR PROGRAMMERINGSPROV

HJÄLP MIG FÖRSTÅ FÖLJANDE TERMER INFÖR PROGRAMMERINGSPROV

1925 0 7
Blivande_japan:

så att han kan klara sitt dataprov i python


Python är ett av mina favoritspråk, men flera av de där begreppen har jag absolut ingen aning om vad de betyder (även om jag tror att jag kan lista ut vad de flesta innebär). Tycker du bör upplysa din lärare om att man i första hand bör lära sig programmeringstermer på engelska, eftersom de flesta resurser är just på engelska, samt att man ytterst sällan faktiskt programmerar på svenska.

Blivande_japan:

instansvariabler


Antar att detta innebär variabler som tillhör ett objekt. Alltså t.ex:
class Ball:
color = "green"

boll = Ball()
print boll.color #ball.color är här vår instansvariabel


Blivande_japan:

anropsparameter


Detta är jag rätt säker är den eller de parametrar som du ger i ett funktions- eller metodanrop. T.ex:
def distance(x1, y1, x2, y2):
return float( math.sqrt( ( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 ) ) )

print distance(30, 35, 20, 65) #de värden vi anger här är våra anropsparametrar


Blivande_japan:

formell parameter


Samma som ovan. En formell parameter är en sådan som anges i funktionsdefinitionen.

Blivande_japan:

identifierare


Det är bara vad man kallar en variabel, en funktion, en klass, etc. T.ex:
ball = Ball() #ball är vår identifierare
sqrt = math.sqrt #sqrt är vår identifierare
x = 47 #x är vår identifierare


Blivande_japan:

instans/instansmetoder/instansvariabler


Instans är själva... Insansen, av en klass.
roger = Ant() #roger är instansen. Ant() är klassen


En instansmetod är en funktion som tillhör en klass. T.ex. såhär:
class Bird():
color = "blue"
sound = "chirp"

def sing(): #detta är en metod
print self.sound

pelle = Bird()
pelle.sing() #här kör vi vår instansmetod


Blivande_japan:

tabellobjekt


Inte den blekaste.

Notera att det mycket väl kan vara så att jag har en del fel. Det var alldeles för länge sedan jag skrev Python nu.

Spana också in: