Forumet - Hjälp mig med läxan snälla...

Hjälp mig med läxan snälla...

1066 0 4
Hej det är så här att jag har en historialäxa och jag måste lämna in det snart som möjligt, och jag har fastnat på dessa frågor länge, har kollat runt boken och på nätet men hittar aldrig nått svar, så ja undrar om ni kan hjälpa mig...:


  1. Läs igenom punkterna som du ska skriva nedan. Sök sedan reda på relevant litteratur som du kan använda för att besvara frågorna. Skriv en källkritisk analys av den/de källor du har nyttjat. Använd minst ett (1) källkritiskt kriterium för att värdera källan/källorna.(E nivå) Vad har källan/källorna för styrkor och svagheter? Resonera sedan kring källans/källornas relevans. Vad är källan användbar till och finns det saker i din källkritiska analys som ger dig anledning att avstå från att använda något i källan? Förklara och motivera.
  2. Händelseförlopp (Hur har ditt tema utvecklats över tid?)
  3. Orsaker och/eller förutsättningar (flera). (Vilka var orsakerna bakom temat?)

    För ABC: Ta upp flera/många orsaker och jämför de olika orsakerna. Välj en orsak som är "viktigast" för att förklara orsakerna. Motivera ditt val.
  4. Följder och förändringar (flera) (Vilka blev följderna av temat?)
  5. Viktiga nyckelpersoner (minst en person) Förklara vilken betydelse personen haft för utvecklingen i temat du har valt.
  6. Vilka samband kan du se mellan temat och nutiden? Finns det någon koppling du kan se mellan "temat förr" och vår nutid? Tips: försök att hitta något som lever kvar än idag.
  7. Vilken betydelse har temat (liksom nu) för vår framtid?
  8. Infoga en fullständig källförteckning.

Spana också in: