Forumet - Hjälp mig med Matematik!!!!

Hjälp mig med Matematik!!!!

865 0 26
Det här talet hade vi i Matte B provet

---------------/\
---------X--./--.\
------------/-----\
-----------/__.__\
------X--/---------\
---------/-----------\
--------/_________\
-------/---------------\
---X-/.....80cm2........\
----./--------------------\
----/________________\

Såhär såg figuren ut (På ett ungefär)
Det är ingen likbent eller nånting för det stog inte!

Du vet nästan ingenting om denna cp triangeln utom:

Botten"våningen" är 80 kvadrat cm.
Vänstra sidan är 3x lång och vid varje "våning" så är det delat i x. (svårt och förklara men whatever, du ser i figuren)

Med bara detta skall du få ta reda på HELA triangelns area.
Hur gör du?
Mitt svar blev 240cm2, min kompis svar blev 144cm2.

Snälla, skriv hur ni gjorde lösningen också :D
Thanks ;)

Spana också in:

prinoto:

Uppgift


Enheter cm,cm²

((x+x)/x)²=(A[ 2]+A[ 3])/A[ 3]
((x+x+x)/x)²=(A[ 1]+A[ 2]+A[ 3])/A[ 3]

A[ 1]=80

((1+1)x/x)²=A[ 2]/A[ 3]+A[ 3]/A[ 3]
(2∙1)²=A[ 2]/A[ 3]+1
2²=A[ 2]/A[ 3]+1
4=A[ 2]/A[ 3]+1
4-1=A[ 2]/A[ 3]
3=A[ 2]/A[ 3]
3A[ 3]=A[ 2]

((1+1+1)x/x)²=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]+A[ 3]/A[ 3]
(3∙1)²=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]+1
3²=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]+1
9=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]+1
9-1=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]
8=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]
8A[ 3]=A[ 1]+A[ 2]

8A[ 3]=A[ 1]+3A[ 3]
8A[ 3]-3A[ 3]=A[ 1]
(8-3)A[ 3]=A[ 1]
5A[ 3]=A[ 1]

A[ 3]=A[ 1]/5
A[ 3]=(1/5)A[ 1]

3A[ 3]=3(1/5)A[ 1]
A[ 2]=(3∙1/5)A[ 1]
A[ 2]=(3/5)A[ 1]

A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=A[ 1]+(3/5)A[ 1]+(1/5)A[ 1]
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=(1+3/5+1/5)A[ 1]
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=(5/5+3/5+1/5)A[ 1]
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=((5+3+1)/5)A[ 1]
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=(9/5)A[ 1]

A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=9/5∙80
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=9∙80/5
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=9∙16
A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]=144
AndersLkpg:

Enheter cm,cm²


Jag förstår HUR du har gjort, men inte den blekaste aning om VAD du har gjort :O

((x+x)/x)² Varför i kvadrat?

((1+1)x/x)²=A[ 2]/A[ 3]+A[ 3]/A[ 3] varför 1+1?

Finns så många frågor, men vi börjar med dem :D

Ändrat:
Och juste!

Om man utgår från din beräkning, så antar du att A[3] är den högst upp
Och A[2] är den i mitten :D right? ^_^

Ändrat återigen! :D
((x+x)/x)² du har bara "kvadrat" kompliterat det eller hur? :D

Så det är så du fick fram (1+1)x för x+x = (1+1)x?
FAN VA SMART DU ÄR! :O
prinoto:

Fråga 1


Trianglarna med areorna A[ 1]+A[ 2]+A[ 3], A[ 2]+A[ 3] och A[ 3] är likformiga.

Areaskalan är lika med kvadraten av längdskalan.
Volymskalan är lika med kuben av längdskalan.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Likformi​ghet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk​ala_(avbildning)

prinoto:

Fråga 2


Multiplikation är en distributiv operation med avseende på operationen addition.
Multiplikation är en distributiv operation med avseende på operationen subtraktion.
Division är en delvis distributiv operation med avseende på operationen addition.
Division är en delvis distributiv operation med avseende på operationen subtraktion.

a(b+c)=ab+ac
(a+b)c=ac+bc
a(b-c)=ab-ac
(a-b)c=ac-bc
(a+b)/c=a/c+b/c
a/(b+c)≠a/b+a/c
(a-b)/c=a/c-b/c
a/(b-c)≠a/b-a/c

(a+b)c=ac+bc

a=1
b=1
c=x

a+b=1+1
(a+b)c=(1+1)x
ac=1x
bc=1x
ac+bc=1x+1x

(1+1)x=1x+1x

x+x=1x+1x
x+x=(1+1)x
x+x=2x

http://sv.wikipedia.org/wiki/Distr​ibutivitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/​Division_(matematik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Multip​likation

prinoto:

Fråga 3


Ja, A[ 2] är arean av området i mitten och A[ 3] är arean av triangeln längst upp.

prinoto:

Fråga 4


prinoto:

Fråga 5


Nej, det är inte kvadratkomplettering. Det är tillämpning av en distributiv lag.

(Se också svaret till fråga 2.)

http://sv.wikipedia.org/wiki/​Kvadratkomplettering

prinoto:

Fråga 6


Det är tillämpning av en distributiv lag.

(Se också svaret till fråga 2.)

(a+b)/c=a/c+b/c

a=A[ 1]+A[ 2]
b=A[ 3]
c=A[ 3]

a+b=A[ 1]+A[ 2]+A[ 3]
(a+b)/c=(A[ 1]+A[ 2]+A[ 3])/A[ 3]
a/c=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]
b/c=A[ 3]/A[ 3]
a/c+b/c=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]+A[ 3]/A[ 3]

(A[ 1]+A[ 2]+A[ 3])/A[ 3]=(A[ 1]+A[ 2])/A[ 3]+A[ 3]/A[ 3]