Forumet - HJÄRNAN är bara ett MODEM, vi själar är eviga!

HJÄRNAN är bara ett MODEM, vi själar är eviga!

1675 0 110
.
VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA!

VÅRA GELÉKLUMPAR ÄR OMEDVETNA!

[y]


JAGET/MEDVETANDET
vs HJÄRNAN:


HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan. Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande!

MEDVETANDET är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen och inte av den omedvetna hjärnan!

Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna:

http://krishnascience.com/Brain,%20consciousnes,soul.pdf


HJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!

JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!


Att påstå att Jaget är hjärnan, är lika sjukt som att påstå att gitarristen är gitarren !!!
Ateister förväxlar i sin andliga ignorans subjektet jaget/själen/individen, med objektet hjärnan, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, en tingest!

Hjärnan är bara ett verktyg, en ägodel, som vi själar, ägaren, nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till själsliga upplevelser, det är vi själar som upplever hjärta och smärta, som kan längta efter Gud, som kan plågas av samvetskval osv!

Geléklumpen i skallen är bara ett omedvetet fysiskt organ!

[y]


SIGNALTRAFIKEN SJÄL-HJÄRNA:


1. Hjärnan skapar impulser från intryck som själen läser av och tolkar.

2. Sedan skickar själen tillbaks dessa tolkningar till hjärnan som omvandlar dem till kemiska reaktioner. Syftet med detta är att resultatet av våra själsliga upplevelser ska kunna vidarebefrodras till övriga organ i kroppen.

3. Det gör det möjligt för oss att kunna känna dessa själsliga upplevelser (känslor) fysiskt. Vi kan gråta, skratta, hjärtat slår snabbare, vi svettas osv, som ett resultat av känslan vi kände.

4. Även dessa reaktioner från kroppen kan skickas vidare tillbaka till själen och ge nya själsliga upplevelser. Trafiken mellan hjärna och själ pågår således kontinuerligt hela tiden.


Själen/medvetandet interagerar med hjärnan, som alltså bara är ett biologiskt instrument som vi själar nyttjar, så länge vi bebor den materiella kroppen:

http://www.stephen-knapp.com/consciousness_the_symptom_of_the_soul.htm


Medvetandet och hjärnan är alltså fundamentalt skilda ting, vilket bekräftas av många framstående forskare:

http://www.thepsychictimes.com/articles/fenwick.htm
http://www.victorzammit.com/articles/mindbrain.html

Video-bevis:[y]


ELEKTRISKA IMPULSER --> ELEKTROMAGNETISKA FÄLT!


Elektriska impulser genererar endast elektromagnetiska fält och ingenting annat, oavsett om de finns i en hjärna eller i en tvättmaskin!

Medvetandet står över fysikens lagar, eftersom det inte kan greppas av den fysiska världens sinnen eller instrument. Man skulle vara tvungen att ändra på fysikens lagar om man vill göra gällande att elektriska impulser genererar någonting annat bortom elektromagnetiska fält!

De elektriska impulserna och kemiska reaktionerna som sker i vår hjärna är inte emotioner, känslor eller medvetenhet, utan utgör endast fysisk stimuli!

Det är vårt psyke, vårt sinne, som elaborerar och översätter dessa ordinära fysiska processer till emotioner, känslor, etc:

http://xoomer.alice.it/fedeescienza/mindandbrain.html

[y]


HJÄRNSKADOR = BARA SKADOR PÅ VÅR BIOLOGISKA TRANSFORMATOR!


Det enda som personlighetsförändringar pga HJÄRNSKADOR bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.

Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n...
Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!


På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!

Om kopplingarna inne i hjärnan inte fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.

Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!!

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

[y]


MEDVETANDET KAN INTE FÖRKLARAS MED FYSIKENS LAGAR!


Ateister påstår helt godtyckligt att "tillräcklig" komplexitet skulle generera medvetande, men begreppet komplexitet existerar överhuvudtaget inte inom fysikens lagar! Det finns inte inom fysiken någon komplexitets-lag eller lag om att komplexitet skulle generera medvetande!

Alla processer som sker i vår hjärna bestäms enbart av fysikens lagar, och det är inte möjligt att använda begrepp som är främmande för dessa lagar, såsom komplexitet, information etc, för att på så sätt försöka förklara medvetandet som en produkt av processer i hjärnan.

Det faktum att ateister känner sig tvungna att tillgripa dessa för fysiken främmande begrepp, för att förklara medvetandet, är i sig ett bevis för att MEDVETANDET är av EN HÖGRE NATUR, att det transcenderar fysikens materiella lagar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness


Fysikens lagar förnekar hypotesen att medvetandet skulle genereras av biologiska och cerebrala processer. Medvetandet transcenderar fysikens lagar, är främmande för fysikens lagar, och därför kan inte orsaken till medvetandets existens förklaras med hjärnan!

Medvetandet härrör nödvändigtvis från en icke-fysisk/icke-biologisk beståndsdel; själen, som tillhör den andliga dimensionen!

[y]


MASKINER ÄR INTE MEDVETNA, EFTERSOM DE SAKNAR SJÄL/LIV!


Maskiner och apparater har inget som helst medvetande - de är döda ting - och har därmed ingen förmåga att uppleva något. Kameror exempelvis kan endast omedvetet registrera, eftersom det inte finns något levande väsen i kameror, ingen medveten individ med själsförmögenheter!

Datorer lagrar information, men de är fullständigt omedvetna om sin lagrade information, eftersom medvetenhet kräver en själ, en upplevande individ!

MEDVETANDE kräver alltså någon som är medveten, ETT SUBJEKT, medan en dator aldrig kan bli ett subjekt, eftersom där saknas den medvetna individen, själen!

http://krishna.org/the-scientific-theory-of-the-soul


Att tro att en datamaskin kan tänka, är som att tro att en bandspelare självständigt kan tala. Ingen ger bandspelaren förtjänsten för det intellektulla innehållet i talet som spelas upp, utan den går till den ursprungliga talaren. På samma sätt som man inte kan lära en bandspelare att tala, så kan man inte heller lära en dator att tänka:

http://science.krishna.org/Articles/2000/08/00088.html


I själ och hjärta inser och förstår nog även ateisten, att skillnaden mellan levande individer och materiella saker, är att det inte finns någon levande medveten individ, själ, i materiella saker!

[y]
_________________________________________


VETENSKAPLIGA BEVIS; MEDVETANDET ÖVERLEVER HJÄRNAN!


VIDEO-BEVIS:

Här är en grymt bra BBC-dokumentär kring Nära Döden-Upplevelser, med forskare som bekräftar dessa upplevelser, då patienter varit kliniskt hjärndöda, som bevis för att medvetandet överlever hjärnan:

Att vi medvetna själar överlever hjärnans sorti, torde det inte råda några som helst tvivel om längre, med tanke på t.ex. all den gedigna vetenskapliga forskning som finns kring Nära Döden-Upplevelser (NDU):

http://www.krishnascience.com/Movies/NDE/Near-death.html
http://www.near-death.com/evidence.html
http://home.swipnet.se/NDU

http://www.nderf.org
http://www.iands.org/research/important_studies/out-of-body_experiences:_all_in_...


Här är en vetenskaplig avhandling, peer reviewed, kring en holländsk Nära Döden-studie av Dr. Pim van Lommel, i englands mest ansedda medicinska tidsskrift "The Lancet", som bevisar att medvetandet är skilt från hjärnan och att vi själar således överlever kroppens död:

http://www.zarqon.co.uk/Lancet.pdf
http://home.swipnet.se/NDU/medvetandet.htm
http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm


Forskningen kring Nära-Döden Upplevelser är mycket vetenskaplig, vilket uppmärksammats av den ansedda tidskriften "Time Magazine" i artikeln "The Science of Near-Death Experiences":

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html


Reinkarnations-forskaren, professor Ian Stevenson, som under sin strikta empiriska forskning intervjuade över 3000 barn med dokumenterade minnen från tidigare liv, vilket bekräftas här i hans digra forskningsrapporter, publikationer och artiklar:

http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/publications.cf...

http://www.childpastlives.org/library_articles/stevenson_books.htm
http://reluctant-messenger.com/reincarnation-proof.htm


Att vi överlever den fysiska döden ger även hypnoterapin tydliga belägg för, här dokumenterat av Dr. Adrian Finkelstein och andra seriösa forskningsrapporter:

http://www.pastlives.com
http://www.victorzammit.com/book/chapter24.html


Att man kan minnas händelser ur ens tidigare liv, vare sig det gäller spontana minnen eller minnen framtagna med hjälp av tidigare liv-hypnos, bekräftar återigen detta logiska faktum att vårt medvetande är evigt, att vi överlever hjärnans sorti!

[y]
_________________________________________


FINNS MÄNNISKOR HELT UTAN HJÄRNA; MED GOTT MINNE OCH HÖG IQ!


Den medicinska litteraturen är fylld med väldokumenterade fallstudier kring människor som lever helt utan någon hjärna, men som ändå fungerar galant, med gott minne och fullt normal IQ!

Detta är kalla fakta som det även publicerats artiklar kring i de vetenskapliga tidskrifterna "Science" och "Science Digest":

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=690991...

http://www.sciencemag.org/cgi/content/citation/210/4475/1232
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorber
http://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.html

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm
http://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htmDet finns även ett antal vetenskapliga studier kring att det inte behövs någon hjärna för att lagra minnen, det finns experiment där enkla organismer som inte ens har något nervsystem, till synes "lär sig" vart i ett tunnt glasrör det är enklast att vända.

En annan intressant studie visar att flugor som fått huvudet borttaget, ändå kan lära sig att kontrollera sina ben för att inte få elstötar.

Maneten är ett annat bra exempel på en livsform utan hjärna, men som ändå är medveten och varse om hot i sin omgivning!

http://www.allahexists.com/underwater/underwater_16.php


ANDEN AMBRES, känd från en dokumentär som gick på SVT, är ett mycket
starkt BEVIS för att vi inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna minnas och vara medvetna; vi överlever den fysiska döden:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=75237&a=970206
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=80067

http://www.expressen.se/debatt/1.977276/anden-ambres-finns-visst


Allt detta bevisar alltså att vi själar inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna vara medvetna och att kunna minnas!

Vi fortsätter att vara medvetna och behåller våra själsförmögenheter, i all evighet, även efter det att vi kilat vidare från våra nuvarande temporära dödsdömda jordiska stofthyddor!

[y]
____________________________________________TILL DISKUSSION:


Jaget/själen/individen vs geléklumpen i skallen...

Inser ni nu skillnaden mellan oss medvetna själar, den subjektiva upplevande individen, och våra omedvetna geléklumpar, objektet som ger oss själar våra upplevelser?

Inser ni nu att vi själar är odödliga, att ingenting kan ta kål på oss evighetsvarelser?

Har vi några hjärnkramare här? [bigsmile]

[y]
Dödsguden:

FINNS MÄNNISKOR HELT UTAN HJÄRNA; MED GOTT MINNE OCH HÖG IQ!


Nej. Det finns människor med SMÅ hjärnor p.g.a. den sjukdomen. Är hjärnan obefintlig kan man inte leva.

Allt den sjukdomen som krymper hjärnan bevisar bara att våran hjärna är mer avancerad än vi trott, och att hjärnan kan anpassa sig otroligt bra.

Spana också in:

Avatar:

Nej. Det finns människor med SMÅ hjärnor p.g.a. den sjukdomen.


Har man <1 millimeter bottenskrap, så är det inte fråga om någon hjärna!

En hjärna har dessutom två halvor!


Avatar:

Allt den sjukdomen som krymper hjärnan bevisar bara att våran hjärna är mer avancerad än vi trott,


Och vem är den intelligente Konstruktören bakom dessa avancerade hjärnor?

Måste ju vara någon som är otroligt mycket mer Intelligent än människan, med tanke på att människan inte har IQ:n att konstruera hjärnor!

OK? [y]
Dödsguden:

Om vi skulle vara organet hjärnan, då skulle man inte kunna ha utomkroppsliga upplevelser under Nära Döden-Upplevelser, medan man är kliniskt hjärndöd!


är det inte ganska ofta som läkare runt om i världen säger att man är död när man inte är det? som t.ex den där mannen i usa som var med om en trafikolycka, läkarna trodde att han var död och sen vaknade han under obduktionen.

att man har utomkroppsliga upplevelser beror på att det skickas ut "hallucinationshormoner" när man är på väg att dö. just för att man ska hålla sig lugn och känna att det är ganska skönt att dö.
det är inte alla forskare som är överens om saken dock
Argh:

att man har utomkroppsliga upplevelser beror på att det skickas ut "hallucinationshormoner" när man är på väg att dö. just för att man ska hålla sig lugn och känna att det är ganska skönt att dö.


Nära Döden-Upplevelser är INTE HALLUCINATIONER, utan är verkliga upplevelser:

http://www.near-death.com/experiences/lsd04.html

[y]


Det finns TUSENTALS av VÄLDOKUMENTERADE FALL världen över, och hundratals böcker i ämnet, kring människor som haft Nära-Döden Upplevelser (NDU), vars själ och medvetande (kommer från själen) lämnat kroppen och hjärnan efter svåra olyckor och under operationer, och som när de vaknat till liv igen exakt kunnat återge vad som skett kring olycksplatsen eller vid operationsbordet, som resulterat i att det pågår mycket vetenskaplig forskning i världen kring medvetandets natur...VIDEO: Här är en grymt bra BBC-dokumentär kring Nära Döden-Upplevelser, med forskare och vetenskapsmän som bekräftar att upplevelserna är äkta, och detta även hos kliniskt hjärndöda:

VIDEO: Nära-Döden Upplevelser: Alla BEVIS för att medvetandet överlever hjärnan: (10 min)
[y]

Här är en VETENSKAPLIG peer-reviewed AVHANDLING kring en Holländsk NDU-studie av Dr. Pim van Lommel, i englands mest ansedda medicinska tidsskrift "The Lancet", som BEVISAR att medvetandet är skilt från hjärnan och att vi således överlever döden:

http://www.zarqon.co.uk/Lancet.pdf

http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

[y]
satanist:

Hjärnan är en del av det centrala nervsystemet och utgör dess styrande del. Den kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning.


Hjärta och en rad andra funktioner som lever, mage och spottkörtel styrs faktiskt av det autonoma nervsystemet, funktioner som är separerade från centrala nervsystemet som hjärnan.

För övrigt är det sinnet som styr över hjärnan! [y]