Forumet - Hjärnans koppling till medvetandet

Hjärnans koppling till medvetandet

1452 0 48
min syn är att hjärnan skickar så att säga output både till verkligheten och till medvetandet, ska försöka förklara mer ingående:

hjärnan (i bilderna benämnd som [confused]) får intryck ([ops]) från sinnena (sinnen = [cool]) som den processar, varefter en reaktion sker antingen till kroppen ([party]) eller till medvetandet ([tard]) eller båda.

[ops] -> [cool][confused]:-
[confused] -> [party],
[confused] -> [tard].

min poäng är egentligen att vårat medvetande är som en rss-feed, vi upplever bara det hjärnan vill att vi ska uppleva. till exempel märker vi nu när vi sitter och läser knappt någonting som händer i det perifera, men om något skulle röra sig väljer hjärnan att skicka denna förändring till våran uppmärksamhet. Även tankar fungerar på detta sätt; tankar är bara tankar för att vår hjärna bestämt det.

Det finns dock ingenting i hjärnan som sitter och bestämmer vad vi ska göra och tycka, det hela styrs av vilka vikter neuronerna får, och inlärningen sker dynamiskt genom hela livet, framförallt vid sömn (ingen källa), då dagens minnen och lärdomar återupplevs.

hjärnans roll i medvetandet.jpg

Spana också in:

variabel:

vi upplever bara det hjärnan vill att vi ska uppleva


hm, man kan lära hjärnan att ta in andra typer av intryck. man har gjort "6-sinnes"-experiment, där man t.ex kopplat mobiltelefonsvibratorer till en kompass i ett bälte... vips, så vet man alla väderstreck hela tiden!

personer som fick pröva detta lärde sig känslan efter ett par veckor, och började tillochmed drömma att de kände vibrationerna hela tiden.
k1337oris:

Som du säger så har medvetandet inte någon kontroll över "resten" av hjärnan (det är därför man inte har fri vilja).


Fast det sa jag inte, men jag tror inte det finns något sätt för oss att "pröva" om vi har någon fri vilja, eftersom vi bara upplever det hjärnan matar oss. Däremot tror jag att det är det möjligt att påvisa fri vilja genom expreriment.

Medvetandet produceras i en tunn hinna i hjärnan som kallas Claustrum (Illustrerad Vetenskap, nr 16 2008).
variabel:

Fast det sa jag inte, men jag tror inte det finns något sätt för oss att "pröva" om vi har någon fri vilja, eftersom vi bara upplever det hjärnan matar oss. Däremot tror jag att det är det möjligt att påvisa fri vilja genom expreriment.


Uhm, det handlar ju hela tiden om gissningar (om än välriktade sådana), då det är relativt svårt att bevisa.

variabel:

(Illustrerad Vetenskap, nr 16 2008).


Gör dig själv en tjänst: använd aldrig någonsin mer illustrerad vetenskap som källa.
Srsly. IV är popvetenskapstidningarnas Aftonbladet.
k1337oris:

Som du säger så har medvetandet inte någon kontroll över "resten" av hjärnan (det är därför man inte har fri vilja).


Hur når du den slutsatsen, eller på vilka grunden baserar du det påståendet?

variabel:

Medvetandet produceras i en tunn hinna i hjärnan som kallas Claustrum (Illustrerad Vetenskap, nr 16 2008).


Nej, nej, nej. Nej.
Hovnarren:

Hur når du den slutsatsen, eller på vilka grunden baserar du det påståendet?


Jag baserar det på min definition av medvetande: produkten av en beräkning över en viss tid. Jag tror inte på medvetandet som om det skulle befinna sig i någon annan rumsdimension eller liknande (dualism), eller att medvetandet skulle vara någon "unik naturkraft". Medvetande är bara en beskrivning på en samling fysiska reaktioner.
k1337oris:

Jag tror inte på medvetandet som om det skulle befinna sig i någon annan rumsdimension eller liknande (dualism), eller att medvetandet skulle vara någon "unik naturkraft". Medvetande är bara en beskrivning på en samling fysiska reaktioner.


Okej, det är en vettig syn. Hur kommer det sig att den fria viljan inte kan införlivas i den?
Klorofyl:

Det här är väl inget nytt direkt, utan snarare bevisat och sanning och tjoho?


I guess, tycker dock att det är intressant, plus att frågan kvarstår om medvetandet har någon inverkan på beslutsfattandet. Synsättet sätter en viss begränsning på diskussioner om fri vilja, och det kan diskuteras huruvida detta är rättvist för problematiken.
Hovnarren:

Hur kommer det sig att den fria viljan inte kan införlivas i den?


I grund och botten så skulle en fri vilja innebära att medvetandet på något sätt skulle kunna bestämma någonting över vår hjärna. I grund och botten så finns det aldrig något fritt val, alla "val" görs därför att hjärnan har utvecklats till det. Vi är en (avancerad!) genetisk algoritm som exekveras i rummet. Medvetandet är en beskrivning av en viss mängd exekvationer. Algoritmens utslag ändras givetvis hela tiden (självförbättring), men det görs eftersom vi utvecklats att göra så, inte därför att vi på något sätt skulle vara separerade från världen och att vi sedan fritt bildar en uppfattning om vad vi ska utveckla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


(gah, givetvis så får man inte ändra efter en viss mängd minuter)

Det här skulle jag se som två olika beskrivningar av en människas tankar:

Image

För att fri vilja verkligen ska existera över vår kropp så måste man separera processen. För att inte alls påverkas av omvärlden så måste den separata processen befinna sig i en annan dimension/likn. (alltså, dualism).

Jag anser inte att den understa modellen stämmer, då det saknas bevis för det. Den övre formen är dessutom betydligt enklare - occhams rakblad attack.
variabel:

då dagens minnen och lärdomar återupplevs.


Fan drömmar är helt sjuka. Du kan exempelvis ha gått på en kemilektion för två år sedan, glömt av allting, sen kan du helt plötsligt drömma om samma kemilektion och när du vaknar kommer du ihåg det mesta av kemilektionen.

variabel:

vi upplever bara det hjärnan vill att vi ska uppleva


Det kan jag inte direkt hålla med om. Vi upplever det vi lägger vikt (fokus) på.

variabel:

till exempel märker vi nu när vi sitter och läser knappt någonting som händer i det perifera, men om något skulle röra sig väljer hjärnan att skicka denna förändring till våran uppmärksamhet.


Håller inte med här heller, eftersom den meningen lurar en att tänka på saker som händer i det perifera. När man läser spelas en film i ditt undermedvetna hela tiden, och när man läser ordet perifera börjar ens undermedvetna att fokusera på det perifera. När man sedan läser vidare där texten förklarar om perifera rörelserna, så kommer man att enkelt se i sitt perifera, den lilla reklamen som rör sig på sidan. Det gjorde man inte tidigare.

Ett exempel (ur Introducing NPL) för att illustrera samma sak:

"The more a person is absorbed in ther inner world of sights, sounds and feelings, the less he or she will be able to pay attention to the external world. There is a story of a famous chess player in an international tournament who was so engrossed in the position he was seeing in his mind's eye that he had two full dinners in one evening. He had completely forgotten eating the first. Being "lost in thought" is a very apt description. People experiencing strong inner emotions are also less vulnerable to external pain.

Our behaviour is generated from a mixture of internal and external sense experience. At any time we will be paying attention to different parts of our experience. While you read this book you will be focusing on your page and probably not aware of the feeling in your left foot... until I mentioned it..."