Forumet - Höger- och vänsterpolitik fängslar vårt folk

Höger- och vänsterpolitik fängslar vårt folk

359 0 25
:

Nationaldemokratin benämns ofta av makthavarna och media som en rasistisk och högerextrem rörelse. Dessa beskyllningar utdelas från en statiskt fastlåst och föga objektiv politisk ”stämpeldyna”. Så är det bara, punkt slut! Man anstränger sig inte genom att träda i bevis och skärskåda nationaldemokratins stadgar, program och dagspolitik. Ånej, då måste man ju argumentera mot en faktisk text som därmed blir citerad. Och det går ju inte alls an, för då kan ännu fler inse att nationaldemokratin faktiskt har rätt och inte alls är en rörelse som vare sig är rasistisk eller högerextrem.

Höger och vänsterbegreppen är beroende av ett klasskampstänkande från två extrema ytterligheter, som bakom fasaden har betydligt mer som enar än som skiljer. Den globala maktelitens överklassregimer ser nämligen gillande på att den ”revolutionära” marxismen för fram sin internationalism, och den får även gärna propagera om alla människors lika värde. Dessa makthavare fruktar inte alls den röda revolutionen, då dagens vänster redan idag, under kapitalismens klassamhälle, blivit en integrerad del av etablissemangets behov av antinationalistisk och antisvensk internationalismpropaganda.

Faktum är ju att världens internationella finanstopp behöver en demoraliserande ”murbräcka” mot allt vad etnisk självbevarelsedrift och nationell överlevnad innebär. Marxismens internationalism är det vapen som i praktiken sanktionerar folkens och nationernas upplösning i hela världen.

Nationaldemokratin känns inte vid höger-vänsterbegreppen, utan bekämpar hundraprocentigt all form av folksplittring. Förvisso finns idag samhällsskikt som kan betecknas som klasser, men klasskampstänkandet som innebär en dragkamp mellan delar av folket är detsamma som folksplittring och leder i sin förlängning till nationell försvagning, något som gör alla svenskar till förlorare. Det finns goda och fruktbara alternativ till den primitiva klasskampen som leder till ett klassförtryck, vare sig höger eller vänster ”segrar”.

Den nationella folkgemenskapens politik strävar efter att överbygga motsättningarna genom att utveckla lönearbetarnas medinflytande och därmed skapa ett gemensamt ansvar för produktion och företagande. Staten måste vila på en folkvald demokratisk grundval, men likväl inneha en okuvlig auktoritär funktion för att försvara framtidens nationella grundlagar som ska värna ett värdigt liv i endräkt för samhällsmedborgarnas olika kategorier. Det handlar inte om att ”lägga locket på” och påtvinga människor förhållanden. En sådan politik leder förr eller senare till uppror och splittring.

Det handlar snarare om att frigöra skaparförmåga, kreativitet och samhällsansvar hos den stora gruppen samhällsmedborgare som lönearbetar genom att skapa lönsamma förhållanden av stimulerande medverkan, ekonomisk trygghet och moralisk framåtanda. Företagsledningar ska i vissa fall kunna dela makten med olika former av representantskap, där både korporativa och kooperativa metoder kan förekomma, samt i övrigt bedriva en hedervärd ledning som innebär en moraliskt högtstående måttlighet i alla sammanhang.

Detta är i stora drag vad den nationaldemokratiska rörelsen skulle kunna åstadkomma som alternativ till den politiska hönsgård som nu lurar folk med skenbara höger-vänster-debatter. I grunden är höger och vänster lika som bär.


http://www.nationellidag​.se/visa/default.asp?kolID=355

Spana också in:

Trams och oförståelse inför kapitalismens logik. Så länge klasssamhället existerar kommer det finnas klasser som gynnas och missgynnas av den sociala relation klassystemet innebär. Därmed leder bevarandet av klassamhället att en klass kommer gynnas av det, och en missgynnas. Därför finns det inget neutralt status quo. Artikeln visar bara på vilka duktiga drängar dessa etnopluralister och smånassar är till kapitalistklassen som vill få de utsugna att identifiera sig med utsugarna.
Ni är höger eftersom ni är för vertikal solidaritet och folkgemenskap och vill motverka klasskamp. Det är en samhällsbevarande ideologi och detta tjänar den härskande klassen på eftersom dennes maktposition på så sätt är tryggad. Ni vill inte göra något åt lönearbetet eller produktionsförhållandena, ni vill bevara det privata ägandet och chefernas diktatur på arbetsplatserna, ni vill bevara och trygga borgarklassens stat, osv. Nationalismens funktion i kapitalismen är att skydda den genom att splittra arbetarklassen och få oss att kämpa mot varandra istället för tillsammans, samma sak som exempelvis övriga högerns "innanförskap-utanförskap"-retorik där man istället ställer arbetande arbetare mot arbetslösa arbetare.

Höger = samhällsbevarande ideologi. Dagens samhälle är kapitalismen som kännetecknas av privatägda produktionsmedel och lönearbete där en klass äger produktionsmedlen, arbetsköparna/borgarklassen, och köper arbetskraft av en annan, arbetarklassen. Detta är ni inte emot utan vill bevara och därmed är ni höger. Istället för att avskaffa klasserna vill ni "överbygga" dem, vilket egentligen betyder "låtsas bort dem". Så länge klasserna finns kommer arbetarklassen sugas ut.

Vänster = samhällsomstörtande ideologi, horisontell solidaritet, klassgemenskap och klasskamp. Är ute efter att upplösa det privata ägandet av produktionsmedlen och avskaffa lönearbetet. Därmed även avskaffa de för kapitalismen kännetecknande klasserna, borgarklassen och arbetarklassen. Detta är ni emot.
Arazoid:

Nationell Idag är ND's egna tidning. Kan du utveckla på varför du anser att det är ett skämt?


Jo, uppenbarligen är Nationell Idag just Nationaldemokraternas tidning. Tidningen är ett skämt utav den simpla anledningen att artiklarna är fåniga, skribenterna judar och ND i allmänhet är ett gäng lallare.
Nationaldemokraterna är ett äckligt jävla värdekonservativt pissparti men riksdagspartierna är istället jävligt lika varandra och koncentrerar därför sig och debatten på små skitfrågor utan egentligt värde där dom kan försöka visa på skillnader mellan blocken och partierna, men utvecklingen i stort påverkas nog i ungefär samma riktning oavsett om statsministern heter Sahlin eller Reinfeldt. Förmodligen har vi Euro och nåt slags NATO-association inom 20 år ändå till exempel.
whirlwind3000:

Ja vad är ND's uppfattning i judefrånga egentligen? Dom lär ju vara betalda av juden som de flesta andra t ex SAP, AFA, SVT, PLFP osv.


ND betalar ur egen ficka. Vi vill inte ha jude inflytande i Sverige. Svenskar ska ha rätt till självbestämmande över sitt land.
Palestina ska ha rätt till självbestämmande likaså.
stentuff:

Hängde inte sökaren Haskå med er ett tag?, vad är "jude linjen" för någonting?
Etnopluralism i all ära, men är det inte lite väl naivt?


Om judiska individer arbetar för att Palestina ska bli en egen stat och att Israel drar sig undan från andra länders affärer, som innebär bl.a mediamonopolet, Bonnier i vårat fall, och att samarbete med kommunisterna upphör, visst då kan vi jobba ihop.
Till skillnad på SD så vill inte ND genomföra någon assimilerings politik. Vi vill istället arbeta för att alla de olika etniska folkgrupperna med sina kulturer ska få en egen stat där de kan bygga och förstärka på sin kultur så som de vill ha det. Svensk är något man är och inget man kan bli, och detta är ett mångsidigt begrepp som innefattar bl.a etnisk härkomst, historia, kulturella drag, sätt att förhålla sig till saker, värderingar. Vi tror inte på att te.x Mustafa känner någon koppling till vårt lands historia och vårt kulturella arv, till Gustav Vasa osv. Nej det är helt fel att försöka att få folk att bli "svenskar".
Arazoid:

Svensk är något man är och inget man kan bli, och detta är ett mångsidigt begrepp som innefattar bl.a etnisk härkomst, historia, kulturella drag, sätt att förhålla sig till saker, värderingar.


Så någon som är född i Sverige av etniskt svenska föräldrar men har fel värderingar är inte svensk? Börjar låta som väldigt amerikansk retorik det här, där de skriker "UNAMERICAN!!!11" om alla som inte håller med dem.

Dessutom, exakt vad är svenska värderingar?