Forumet - Homosexualitet är en skada på hjärnan.

Homosexualitet är en skada på hjärnan.

8376 0 23
Människans uppgift är att fortplanta sig, så att avkomman lever vidare. Det är det naturliga. Två killar kan inte göra barn lika lite som två tjejer så hur kan ni anse att homosexualitet är "naturligt" eller "rätt"? Skulle alla få den utvecklingsstörning* som homosexualitet faktist är så skulle ju mänskligheten dö ut om ca 100 år.

Vad är naturligt i det? Inget! Påstår man annat är man homosexuell själv eller bara dum, för man kan ju inte på allvar tycka att något som kan utrota mänskligheten är "rätt" eller "naturligt".

*Utvecklingsstörning. Det är min åsikt om homosexualitet för det är lika "naturligt" som en CP-skada eller annat som inte hör hemma hos människan. Homosexualitet uppstår när det blir något fel vid skapelsen i mammans mage för ett normalt skapt barn gillar det motsatta könet.

Spana också in:

Huruvida något är naturligt eller ej behöver inte vara relevant för toleransen man bör visa mot den. Dessutom är det väl konstigt att föra resonemanget att det skulle vara onaturligt, när homosexualitet är en naturens skapelse - liksom varenda utvecklingsstörd människa i hela världen.  Eller menar du att de kommer i konservburkar från hyllan på Willys?

3 bevis!

1. En sexualitet som inte uppfyller sin funktion

Människans kropp har en mängd funktioner (blodcirkulation, andning, matsmältning, sinnen m fl) som var och en bör fungera och tjäna sitt syfte, annars vad är meningen med att de finns? Vetenskapligt talat handlar det om definitionen av levande organism och vilka kriterier måste vara uppfyllda:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organism#De_viktigaste_kriterierna
Observera hur viktig fortplantningsfunktionen är!
Fortplantningsfunktionen hos däggdjur, inkl människan, inbegriper sexualitet, den är nödvändig för befruktning. Och detta är sexualitetens enda syfte - att spela roll i fortplantningsprocessen.
Så säger vetenskapen:
"The purpose of sexuality is an organism is to transfer the genetic material from one individual to another and form new genetic combination in the offspring."
(A K Chatterji, Introduction to Environmental Biotechnology, Prentice Hall, 2002)

Det är naturen som tilldelat sexualiteten detta syfte oberoende av sociala sammanhang, individuella åsikter, samhällets modeattityder eller politiska intriger. Syftet med sexualitet är att bistå vid fortplantning, punkt. Något annat biologiskt syfte har vetenskap aldrig upptäckt.
Homosexualitet tjänar inte detta syfte. När en kroppsfunktion eller dess beståndsdel inte tjänar sitt syfte är detta ett tecken på något patologiskt i kroppen. Öra som inte hör, öga som inte ser, hjärta som inte slår, matsmältningssystem som inte smälter maten - tycker du att det kan vara så i en fullkomligt frisk organism? Nej, det kan inte vara så. När en funktion inte funkar är det ett tecken på att något är fel i organismen.
Om vi föreställer oss en fullkomligt sund frisk organism som inte kan reproducera p g a sin homosexualitet, vad är då orsaken till att fortplantningsfunktionen inte fungerar som den skall och sexualiteten inte uppfyller sitt syfte? Orsaken är homosexualiteten. Det är denna avvikelse som är felet. Patologisk avvikelse på vetenskapsspråket heter störning.

2. Homosexualitet förorsakar fysiska skador på kroppen
Här använder jag två källor: svenska Folkhälsoinstitutets senaste rapport om homosexuellas hälsa (http://www.fhi.se/PageFiles/6802/a200519-uppdraghbt-0512.pdf) och följande sammanställning från Callistos betraktelser (en annars föga intressant pro-RFSL blogg; poängen med att använda den som källa är just att bloggen är mycket pro-RFSL, skriven av en person som tillhör skaran homolobbyns rabiataste propagandister; nu kan ingen kritisera mig för att jag tar upp material från en opålitlig källa).

1. Genomsnittlig livslängd
Homo: 55 år (män)
Hetero: 75 år (män)
2. Missbruk av illegala droger
Homo: större
Hetero: mindre
3. Självmordsfrekvens
Hetero: 17.6 (per 100K/år)
Homo: större än ovan
4. Frekvens av pedofili
Homo: >3
Hetero: 1
5. Könssjukdomar
Homo: större
Hetero: mindre
6. Trohet mot sin partner
Homo: mindre
Hetero: större
7. Social acceptans
Homo: mindre
Hetero: större
8. Fokusering på perverst sex
Homo: större
Hetero: mindre
9. Rektala problem
Homo: större
Hetero: mindre

NOT: Perverst sex i p.8 syftar på sex som varken är vaginalt samlag eller förspel. Sex ur vetenskaplig synpunkt är det som ligger inom ramen för sexualitetens uppgift, d v s det som kan leda till befruktning, och det är bara vaginalt samlag (penis i vagina) och förspel (förspelet behövs för upphetsning och utsöndring av försats). Allt övrigt sex är perverst enligt ordets etymologiska definition.

I vår bevisföring behöver vi enbart punkterna 5 och 9. Könssjukdomar och rektala problem. Det förra vet vi vad det handlar om. Homosexuella är kraftigt överrepresenterade när det gäller hiv, aids, kondylom, klamydia, syfilis och i praktiken allt vad könssjukdom och könssmitta heter. Inga kommentarer behövs.
Det andra syftar på muskelförslappning som bögar får efter regelbundet analsex. Analen är inte skapad för att stoppa saker i den. Ingen försats utsöndras där bak, naturen har inte gjort människans kropp för analsex, och trots att analsex förekommit sedan många tusen år tillbaka (källa: RFSL) har naturen aldrig anpassat analen för penetration (i och för sig ett bra bevis på att naturen inte ser analsex som någon acceptabel variation på sex).
Analsex leder alltså till muskelförslappning och rektala problem.
Javisst, heteros har analsex också, men de har det i en avsevärt mindre omfattning, muskelförslappning är visserligen ett sällsynt fenomen, och de känner inget tvång att sexa analt. Analsex är således inte typiskt för heterorelationer. Problemet handlar ytterst ominre tvång. Homosexuella känner det, därför stoppar de kukar i analen. Därmed säger vi att analsex är typiskt för bögrelationer, bögarna har inget val, vill de ha samlag är de tvungna att imitera det genom analsex. Inre tvång.
Alltså, homosexuellt leverne ökar risken för könssjukdomar medan analsex skadar hälsan genom rektala problem. Därför skall homosexualitet, i sin egenskap av orsaken till detta leverne och detta inre tvång, betraktas som patologisk avvikelse. Störning.

3. Homosexualitet skadar psyket: det sociala perspektivet
Samma tabell från Emaso visar att homosexualitet skadar psyket.
Vi behöver egentligen bara två punkter: Självmordsfrekvensen och Pedofili.
Det förra visar att homosexualitet, trots att den inte är en psykisk åkomma som sådan, leder till grava psykiska och mentala problem.
Det andra är ännu klarare. Pedofili är ju fortfarande en psykisk störning, eller hur? Genom att öka risken för psykiska besvär och störningar skadar homosexualitet psyket.

Ett par ord om kritiken mot Emasos tabell. Vissa menar att den är mindre värd eftersom den är selektiv. Vad kan man svara den kritiken? För det första, om homos har hälsofördelar framför heteros vill jag gärna höra vilka dessa är. Det finns ju inga. För det andra, här kommer en rolig parallell: vissa tumörer i hjärnan sägs öka intelligens och skärpa sinnena (bara komma ihåg filmen Fenomen med John Travolta från 1996), men vi betraktar ju inte hjärntumörer som något gott, hälsovänligt och friskt på grund av det.
Vissa kritiker påpekar också tabellpunkternas relativitet. Att det ena är sjukare än det andra innebär inte att detta ena är sjukt i sig. Bra exempel: kvinnor generellt har lägre IQ än män. Skillnaden är ca 5%, den är bevisad och har sin förklaring i biologin och evolutionsrollerna. Vi i Sverige noterar fenomenet varje år när vi analyserar högskoleprovsresultaten, kvinnor gör sämre ifrån sig, år efter år. Alltså, om vi antar att IQ är ett giltigt mått på intelligens, så är kvinnor mindre intelligenta än män. Men det betyder inte att kvinnor är ointelligenta. Dummare betyder inte dum. Fallgropen med att dra slutsatser av relativa jämförelser.
Till synes korrekt kritik men den håller inte i fallet med tabellen ovan. Vi ser ju många punkter med absolut jämförelse. Och i fallet med de 2 punkterna i vår bevisföring, självmordsfrekvensen och pedofili, handlar det om en markant avvikelse från genomsnittet.

I fallet med Folkhälsoinstitutets senaste rapport påstår man i svenska massmedier att boven är diskrimineringen och den s k homofobin. Det är inte homosexualitet som skadar hälsan utan samhällets attityd mot den, menar man. Vilket det inte finns minsta stöd för i själva undersökningen. Ladda ner och kolla! Det framgår ingenstans att homosexuellas psykiska problem orsakas av diskrimineringen eller samhällets kritik mot homosexualitet. Men faktumet kvarstår: homosexuellas psyke är i mycket sämre skick än heterosexuellas.

Slutsats: Homosexualitet skadar psyket, alternativt gör psyket mindre immun mot livets diverse belastningar. Därför är homosexualitet en patologisk form av sexualitet. Störning.

kakakaka: åh gud, är skithungrig och detta påminde mig om hummus. har inte det hemma, måste köpa imorgon.
Köpa?! Är ju jättelätt att göra egen! Det slumpar sig så att jag har blötlagt kikärtor för just detta ändamål, men nu blev jag påmind om att jag saknar citron... har iofs. sån där citron på flaska men det känns bara fattigt.