Forumet - homosexualitet i bibeln

homosexualitet i bibeln

284 0 16
Behöver lite hjälp till en novell. Behöver citat från bibeln vars innehåll pekar på att homosexualitet är en synd osv.

Jag har redan citat från 3: moseboken, kapitel tjugo, vers tretton och även från romarbrevet, kapitel 1, vers 27.

Men behöver gärna fler =) så ni som är duktiga och kan detta... hjälp :$

Spana också in:

Mjälte:

Behöver citat från bibeln vars innehåll pekar på att homosexualitet är en synd osv.


Till mankön och kvinnkön skapade han dem
(1 Moseboken 1:27-28) 27 Och Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er,. . .
(1 Korinthierna 6:9-11) . . .Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds kungarike? Bli inte vilseledda. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, eller män som låter sig utnyttjas för onaturliga syften eller män som ligger med män, 10 eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare skall ärva Guds kungarike. 11 Och ändå är detta vad några av er har varit. . . .
(1 Moseboken 2:24) . . .Det är därför en man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. . .
(Matteus 19:4-6) . . .Till svar sade han: ”Har ni inte läst att han, som skapade dem, från början gjorde dem till man och kvinna 5 och sade: ’Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött’? 6 Så är de då inte längre två, utan ett kött. Därför: vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt.. . .
(3 Moseboken 18:22) . . .Och du får inte ligga med en man som du ligger med en kvinna. Det är något avskyvärt.

Hoppas du fick lite hjälp nu