Forumet - Homosexualitet kan förklaras med reinkarnation!

Homosexualitet kan förklaras med reinkarnation!

489 0 29
.
VÅR KÖNSTILLHÖRIGHET I TIDIGARE LIV...

PÅVERKAR SEXUELL LÄGGNING I DETTA LIV!


[y]

Angående orsaker till homosexualitet, visar vetenskapliga studier inom reinkarnationsforskning att en plausibel förklaring kan ligga i ens könstillhörighet i tidigare liv!

Har man exempelvis i flera liv i rad levt i kvinnokroppar och varit förälskad i män, och sedan återfötts i en manskropp i detta liv, verkar det ju logiskt att känslorna för män kan ta överhanden i detta liv...

Vetenskapliga studier gjorda av den amerikanske reinkarnationsforskaren och professorn Ian Stevenson påvisar just detta:

http://www.near-death.com/dale.html

http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html

"Often children who were members of the opposite sex in their previous life show difficulty in adjusting to the new sex. These problems relating to the 'sex change' can lead to HOMOSEXUALITY later on in their lives. Former girls who were reborn as boys may wish to dress as girls or prefer to play with girls rather than boys."

[y]

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära älskade vänner?

Håller ni med om att könstillhörighet i tidigare liv kan påverka känslorna i detta liv?

[y]

Spana också in:

Hampie:

Anser inte dina källor vara seriösa nog för att.. ens i närheten kunna ta dina argument seriöst.


På vad grundar du ditt påstående att källorna inte skulle vara seriösa? [confused]

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Avatar:

Så själen har en sorts evolution.

Intressant.

Varför har själen en evolution men inte arter?


Därför att arterna är som skilda lägenheter, medan själarna är som hyresgäster som bor i lägenheterna!

Alla livsformer är skapade så från första början, vid skapelsens begynnelse av vår evige Intelligente Skapare!

Vi själar får kroppar i enlighet med våra individuella karmakonton...som man sår får man skörda! [y]
Om vi skulle anta att det som människor vittnar om här är sant, vilket vi inte på något sätt kan bevisa, så vet vi fortfarande inte om det är ett faktum att deras själ faktiskt har gått ur dem. Jag menar, sådana där upplevelser kan psykoaktiva droger också skapa, det betyder inte att det faktiskt sker. Man blir helt enkelt bara "mindfuckad".
Dödsguden:

Håller ni med om att könstillhörighet i tidigare liv kan påverka känslorna i detta liv?


Det kan påverka, förutsatt att reinkarnation förekommer. Jag tror dock inte på reinkarnation, och därför inte att homosexualitet orsakas av tidigare liv. Och jag ger inte mycket för "vetenskapliga" studier utförda av en reinkarnationsforskare.
_Jonason_:

Om vi skulle anta att det som människor vittnar om här är sant, vilket vi inte på något sätt kan bevisa, så vet vi fortfarande inte om det är ett faktum att deras själ faktiskt har gått ur dem.


Du resonerar helt fel!

Det är inte så att själen är något som är externt från oss och att kroppen skulle vara vi.... [shake]

TVÄRTOM!

Själen är vårt Jag, det är vi själar som lever i våra kroppar! [y]

Kroppen är alltså något som är externt till oss, något som vi bara har fått till låns under denna livstid!

OK? [y]