Forumet - Hormoner i livmodern gör att pojkar vill leka med bilar

Hormoner i livmodern gör att pojkar vill leka med bilar

3102 0 36

dinkompis:
det var väl mode att säga så typ 2013, känns rätt förlegat nu

jag har tyckt/känt det var förlegat sedan typ 2004? men min eller din åsikt/känsla förändrar inte att den sortens feminism är större än någonsin, att genusvetenskap har högre status än någonsin, att både stadgade medelklasspar och 19-åriga studenter lever för den biologi-förnekande, i förlängningen biologistiska ideologin. för många är det det enda sättet att kunna stå för bra saker.

thl*kt N.:

jag har tyckt/känt det var förlegat sedan typ 2004? men min eller din åsikt/känsla förändrar inte att den sortens feminism är större än någonsin, att genusvetenskap har högre status än någonsin, att både stadgade medelklasspar och 19-åriga studenter lever för den biologi-förnekande, i förlängningen biologistiska ideologin. för många är det det enda sättet att kunna stå för bra saker.
kanske på södermalm... i studentkretsar har jag aldrig träffat på nån sån. känns som att de endast rör sig i slutna feministkretsar

Spana också in:


thl*kt N.: fortsätta att lägga tonvikt på att problematisera bristen på kvinnor inom ingenjörsfältet, exempelvis?
Vill bara klargöra, för att jag vill förstå: Menar du att det faktum att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor innebär att man inte bör inskränka dessa utan låta de ha sin gång? Är det inte så fall mer relevant att fråga sig om dessa skillnader är bra eller dåliga, innan man avgör ifall man ska låta naturen ska fortgå? Kan det till och med finnas anledning att motverka naturligt förekommande biologiska skillnader för att de politiskt sett inte är önskvärda?

dinkompis:
kanske på södermalm... i studentkretsar har jag aldrig träffat på nån sån. känns som att de endast rör sig i slutna feministkretsar

uppsala och södertörn är väl de viktigaste akademiska fästena för ideologin i sverige.

att ekonomistudenter inte bryr sig så mycket om att verka goda som om att ha pengar och makt är väl inte så uppseendeväckande. och även om de riktiga ideologiska fanatikerna är i minoritet så lyckas de ha en stark påverkan på offentlig debatt. det är absolut inte bara bland 20-35-åringar på södermalm som folk känner sig tvungna att spela med.

idén att allting dåligt måste vara någons/någras fel och måste vara sociala konstruktioner och att människans biologi aldrig kan förklara problem eller asymmetrier är bra mycket äldre och större än facebook-hipster-feminismen.

Chibibbi:
Vill bara klargöra, för att jag vill förstå: Menar du att det faktum att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor innebär att man inte bör inskränka dessa utan låta de ha sin gång? Är det inte så fall mer relevant att fråga sig om dessa skillnader är bra eller dåliga, innan man avgör ifall man ska låta naturen ha sin gång? Kan det till och med finnas anledning att motverka naturligt förekommande biologiska skillnader för att de politiskt sett inte är önskvärda?
Sovjet

Chibibbi:
Vill bara klargöra, för att jag vill förstå: Menar du att det faktum att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor innebär att man inte bör inskränka dessa utan låta de ha sin gång? Är det inte så fall mer relevant att fråga sig om dessa skillnader är bra eller dåliga, innan man avgör ifall man ska låta naturen ska fortgå? Kan det till och med finnas anledning att motverka naturligt förekommande biologiska skillnader för att de politiskt sett inte är önskvärda?


sålänge det inte blir aktuellt med tillämplig genteknik så kan sådana ansatser endast tjäna till att stävja eller negligera personligheter och mänsklig potential.

och inte ens när sagda genteknik anlänt verkar det speciellt sannolikt eller behövligt att sådan utjämning ska ske. finns det något värde i att några grupper av människor definierade enligt ett visst attribut är statistiskt likadana?

idealet är att politik följer vetenskap och teknologi. inte tvärtom.

thl*kt N.: sålänge det inte blir aktuellt med tillämplig genteknik så kan sådana ansatser endast tjäna till att stävja eller negligera personligheter och mänsklig potential.

och inte ens när sagda genteknik verkar det speciellt sannolikt eller behövligt att sådan utjämning ska ske. finns det något egenvärde i att några grupper av människor definierade enligt ett visst attribut är statistiskt likadana?
inte att de nödvändigtvis ska vara likadana, utan snarast att tillåta dem vara olika. att man ska ha möjlighet att gå utanför det som är biologiskt möjliga, inte begränsas av att man råkade födas som ett visst kön. att frigöra människan från sin (begränsande?) biologi, så att alla ska kunna vara det dom vill vara utan hinder. 

Chibibbi:
inte att de nödvändigtvis ska vara likadana, utan snarast att tillåta dem vara olika. att man ska ha möjlighet att gå utanför det som är biologiskt möjliga, inte begränsas av att man råkade födas som ett visst kön. att frigöra människan från sin (begränsande?) biologi, så att alla ska kunna vara det dom vill vara utan hinder. 

det du pratar om nu är väl fördomsfrihet. och ja, det är jättebra och viktigt (!!!). men det är inte samma sak som

Chibibbi:        
att motverka naturligt förekommande biologiska skillnader för att de politiskt sett inte är önskvärda     
.

det vi båda vill egentligen är väl att varje individs talanger och kapacitet ska tillvaratas. det strider inte emot att talangerna och kapaciteten är distribuerade enligt vissa generella mönster.


thl*kt N.: vem är det som skulle vilja tro att könsskillnaderna är absoluta egentligen? de enda som påstår sådana saker är väl bönder/arbetare som inte har tillräcklig utbildning för att kunna artikulera sina åsikter enligt humaniora-intellektuellas krav men vars sunda förnuft ändock reagerar starkt instinktivt på genusvetenskapens uppenbart vilseledda premisser och tillhörande aktivism.
Okej, jag försöker inte debattera längre utan mera förstå din syn på det hela. Så du menar helt enkelt att man KAN, vid tillvaratagandet av resurser rikta in sig mera på på uppdelning av kön pga. generella olikheter rent biologiskt, där olika egenskaper lämpar sig bättre och/eller sämre för ändamålet?

Chibibbi:
Vill bara klargöra, för att jag vill förstå: Menar du att det faktum att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor innebär att man inte bör inskränka dessa utan låta de ha sin gång? Är det inte så fall mer relevant att fråga sig om dessa skillnader är bra eller dåliga, innan man avgör ifall man ska låta naturen ska fortgå? Kan det till och med finnas anledning att motverka naturligt förekommande biologiska skillnader för att de politiskt sett inte är önskvärda?
Påstår du att naturen och evolutionen har felat? Hur kan naturen ha fel?

Istechetvåpunktnoll:
Okej, jag försöker inte debattera längre utan mera förstå din syn på det hela. Så du menar helt enkelt att man KAN, vid tillvaratagandet av resurser rikta in sig mera på på uppdelning av kön pga. generella olikheter rent biologiskt, där olika egenskaper lämpar sig bättre och/eller sämre för ändamålet?

jag menar att det är rätt naturligt och sunt om könen generellt sysslar med vissa typer av saker olika mycket ifall de är olika bra på och intresserade av dessa typer av saker.

vet inte vad som menas med "att man KAN". förordar såklart inte att nån ska tvinga fram såna olikheter utan bara att man inte behöver försöka ta bort dem.