Forumet - hur får jag högre betyg?

hur får jag högre betyg?

400 0 9

Spana också in:

Generella tips: 

Var ute i god tid. Planera dina studier väl. Börja inte läsa till prov eller skriva på inlämningen två dagar innan de ska in/provet ska skrivas. Ge dig själv tid och möjlighet att göra bra ifrån dig, genom att utöva självdisciplin och struktur. Planera väl. 

Se till att hitta en miljö där du kan koncentrera dig på dina uppgifter. Det är dåligt för en flow att bli störd stup i kvarten. 

Visa dig intresserad. Var aktivt närvarande på lektionerna. Om du gör det mesta du kan på skoltid, effektiviserar du inte bara din inlärning, utan ger dig möjlighet att ger mer tid åt andra studier som kan behöva uppmärksamheten. Samt att du visar att du muntligt kan framföra en välartikulerad engelska med gott vokabulär och att du kan ta del i gruppövningar etc. 

Ha alltid koll på betygskriterierna för den särskilda uppgiften du ska göra, och hur de knyter samman med kursens/ämnets generella betygskriterier. På det sättet får du en tydlig bild av vad som förväntas av dig. Kryssa i en ruta för varje betygssteg du når upp till i varje ämne. Då ser du hur du ligger till på de olika kunskapskraven i de ämnen du läser. Är du osäker på hur du ligger till, bör du fråga din lärare - vilket för oss till nästa punkt.

Håll god kommunikation med din lärare. Prata med denne och fråga vad du behöver göra för att uppnå det önskade betyget. Det är ditt ansvar att se till att du vet om vad du ska göra, så att läraren i sin tur kan lära ut och visa dig hur du ska göra för att nå målet. 


Både engelska och svenska är språkämnen, vilket betyder att man kontinuerligt måste upprätthålla sina kunskaper. För att utveckla vokabulär och förståelse för underliggande meningar, rekommenderar jag att du läser. Det kan vara allt från skönlitteratur till Illustrerad Vetenskap; så länge du få kontakt med text. Läs om något som intresserar dig, först och främst. På det sättet är det lättare att fortsätta. Du kan lyssna på ljudböcker också om du vill, speciellt i engelskan, för träna hörförståelsen. Sådan kommer på nationella prov i nian och är alltid bra att kunna för att hänga med på lektionerna. 

När det kommer till olika skrivregler, stavning och skrivtekniker, föreslår jag att du kollar igenom dina svenska- och engelskaläroböcker och kollar in några olika skrivformat man brukar lära sig i grundskolan. Sådana kan exempelvis vara hur man skriver en krönika och hur man skriver en argumenterande text. Ofta går man också in lite på retorik och hur man gör en muntlig presentation enligt konstens alla regler. Det kanske låter lite krångligt, men det är det inte om man bara kommer ihåg alla delar. Precis som i matematiken handlar svenska, i mitt tycke, om att memorera olika skrivregler för att sedan kunna applicera dem i olika uppgifter.