Forumet - Hur fungerar Gud?

Hur fungerar Gud?

4625 0 57
Vad jag har sett är att många religiösa och särskillt kristna, hävdar att Gud förklarar det vetenskapen inte kan förklara i nuläget. Är detta verkligen sant? Vetenskapen har än så länge inte kunnat förklara universums ursprung eller på ett tillfredsställande sätt kunnat förklara livets uppkomst. Är det logiskt att anta att Gud måste ha legat bakom detta, endast för att vi inte kan förklara det? Föklarar ens Gud hur detta gick till, eller är vi lika ovetande till hur skapelsen gick till?

Vetenskapsmän och religiösa hävdar exakt samma sak: "Universum och livet kom till på något sätt, men vi vet inte hur."

Min fråga är alltså, hur skapade Gud universum och livet? Hur skapade han materia, energi, tid och rymd?

Hur fungerar Gud?
AGCT:

"Universum och livet kom till på något sätt, men vi vet inte hur."


precis.. o en fysik-lärare sa till min polare, när min polare fråga om vart all materia och sånt kom ifrån innan big bang etc, o läraren sa: det är där tron kommer in (inte att Gud finns utan att man sj får tro vad man vill hände)

för mig är det massa miljoner ggr mer logiskt att Gud skapade allting än att allt bara råkade hände.

AGCT:

Hur fungerar Gud?


finns nog ingen som kan svara på denna frågan. Gud är helt enkelt allsmäktig o allvetande o har alltid funnits o kommer alltid o finnas o drf kan Han allt o göra allt etc.

Spana också in:

AGCT:

Är detta verkligen sant? Vetenskapen har än så länge inte kunnat förklara universums ursprung eller på ett tillfredsställande sätt kunnat förklara livets uppkomst.


Nja. Vi har ju kunnat förklara hur universum kom att bli som det är nu (big bang-teorin) även om vi inte kunnat förklara vad som hände innan. Och det finns ju idéer om livets uppkomst som vinner mer och mer mark och får mer och mer stödjande bevisning allteftersom, tänker då på abiogenesis.
AGCT:

Min fråga är alltså, hur skapade Gud universum och livet? Hur skapade han materia, energi, tid och rymd?


”Energi omvandlas till materia när subatomära partiklar kolliderar i höga hastigheter och skapar nya, tyngre partiklar”, förklaras det i The World Book Encyclopedia.

Forskarna utför detta i begränsad skala med hjälp av enorma maskiner som kallas partikelacceleratorer, där subatomära partiklar kolliderar i oerhörda hastigheter och skapar materia.

”Vi upprepar ett av universums mirakel — omvandlar energi till materia”, säger dr Carlo Rubbia, nobelpristagare i fysik.

Från början till slut riktar Bibeln uppmärksamheten på den som har skapat all materia i universum, den store Vetenskapsmannen. (Nehemja 9:6; Apostlagärningarna 4:24; Uppenbarelseboken 4:11)

Bibeln påvisar tydligt sambandet mellan energi och materia.

Bibeln uppmanar till exempel läsarna att göra följande:
"Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa ting? Det har Han som för ut hären av dem, ja efter antal; dem alla kallar han rentav vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi, också därför att han är väldig i kraft, saknas inte en enda av dem." (Jesaja 40:26)

Ja, Bibeln förklarar att en källa till enorm dynamisk energi — Skaparen — gav upphov till det materiella universum. Detta är i full harmoni med modern teknologi.

Sedan Skaparen och hans förstfödde Son skapat både osynliga och synliga ting i himlarna, koncentrerade de sig på jorden.

Var kom den ifrån?

De olika grundämnen som vår planet består av kan ha frambringats direkt genom att Gud omvandlade obegränsad dynamisk energi till materia, något som fysikerna i vår tid säger är fullt möjligt.

Jorden kan också, vilket många forskare tror, ha bildats av materia som slungats ut i samband med en supernovaexplosion.

Men vem kan med bestämdhet säga om det rörde sig om en kombination av metoder, av de nu nämnda eller av andra som forskarna ännu inte har upptäckt?

Hur det än gick till, är Skaparen den dynamiska källan till de grundämnen som jorden består av, däribland alla de mineralämnen som är nödvändiga för vårt liv.

Skapandet av jorden inbegrep naturligtvis mycket mer än att tillhandahålla allt material i rätta proportioner.

Jordens storlek, rotation och avstånd från solen, jordaxelns lutning och jordens nära nog cirkelformiga bana runt solen måste också vara exakt rätt avpassade — så exakt som förhållandet är.
Det är tydligt att Skaparen satte i gång kretslopp i naturen som gör vår planet lämpad för att uppehålla ett överflöd av liv.
Andra fåren:

Energi omvandlas till materia när subatomära partiklar kolliderar i höga hastigheter och skapar nya, tyngre partiklar...


Naturlagarna visar att universum är kapabelt att sköta sig själv, hur påvisar detta att det måste vara en Gud som styr allt? Dessutom skulle jag vilja ha en tydligare definition av dig hur du menar att all denna text du lagt upp, förklarar hur Gud fungerar?

Som det ser ut nu har du endast lagt upp en massa citat från olika källor, varav vissa till och med är tagna ur sitt sammanhang eller saknar betydelse för hur Gud fungerar.
AGCT:

Som det ser ut nu har du endast lagt upp en massa citat från olika källor, varav vissa till och med är tagna ur sitt sammanhang eller saknar betydelse för hur Gud fungerar.


Jag förstår också hur jag har lagt upp det hela.

Och nej, dessa källor är inte tagna ur sitt sammanhang.

Jag bara la upp denna text ifall du inte tänkte på detta, med energi och materia och vad bibeln säger om detta.

Mer som en en utfyllnad bara i så fall, men likväl viktigt att ta med i beräkningen.
Andra fåren:

Hur det än gick till, är Skaparen den dynamiska källan till de grundämnen som jorden består av, däribland alla de mineralämnen som är nödvändiga för vårt liv.


Det finns fortfarande inget som säger att universum absolut förutsätter Gud för att över huvudtaget vara. Det är en fråga om tro och då kan man lika gärna skala bort Gud och hålla det för sant att universum uppstod av sig självt, eller att någonting oidentifierat fanns innan universum, tills man vet hur det verkligen föreligger. Varför behövs Gud i detta sammanhang?

Andra fåren:

Jordens storlek, rotation och avstånd från solen, jordaxelns lutning och jordens nära nog cirkelformiga bana runt solen måste också vara exakt rätt avpassade — så exakt som förhållandet är.
Det är tydligt att Skaparen satte i gång kretslopp i naturen som gör vår planet lämpad för att uppehålla ett överflöd av liv.


Universum och vår planet är långt i från perfekt. Argumentet är således ogiltigt.